Acasă Actualitate Învaţă să atragă mai multe fonduri nerambursabile

Învaţă să atragă mai multe fonduri nerambursabile

389
DISTRIBUIȚI

În ultimul timp sunt disponibile din ce în ce mai multe proiecte din bani europeni. Dar pentru ca aceste proiecte să prindă viaţă şi banii europeni să vină, documentaţia trebuie făcută aşa cum trebuie pentru a intra în competiţie şi a câştiga banii europeni în faţa altor proiecte. De multe ori se vehiculează expresia că bani europeni sunt disponibili, dar nu sunt proiecte făcute pentru a accesa aceşti bani. Consilierii judeţeni vor avea în faţă un proiect de hotărâre care tocmai asta vrea – să ofere cheia creşterii capacităţii de accesare a fondurilor nerambursabile. Proiectul se numeşte „Competenţa profesională şi utilizarea eficientă a resurselor umane –  cheia creşterii capacităţii de accesare a fondurilor nerambursabile la nivelul administraţiei publice locale”, finanţat prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. În prezent se află în derulare cererea de proiecte finanţată prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.3. „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine,  dezvoltarea de proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor etc”.

Programul se adresează administraţiilor publice locale

Programul de Dezvoltare a Capacităţii Administrative se adresează exclusiv administraţiilor publice şi are ca şi scop modernizarea administraţiei publice, întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice la nivel naţional, regional şi local.  Cererea de proiecte în prezent în derulare are ca obiectiv principal îmbunătăţire durabilă a capacităţii administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice. Se finanţează prin această cerere de proiecte participarea şi organizarea unor module de instruire (training) pentru personalul instituţiilor publice, în scopul creşterii capacităţilor profesionale şi competenţelor specifice. De asemenea, este încurajată implementarea unor proceduri moderne de management în domeniul resurselor umane, realizarea unor analize la nivele instituţional. În prezent Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş dispune de un personal limitat. Fiecare angajat este sau a fost implicat în cursul ultimilor doi ani în implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă, în care Agenţia a avut fie rolul de beneficiar direct, fie cel de partener. Deoarece pe viitor se prevede continuarea acestor activităţi, şi o mai mare implicare a personalului Agenţiei în implementarea proiectelor în care Consiliul Judeţean Timiş are calitatea de beneficiar, în principal proiecte majore de infrastructură, personalul trebuie să fie pregătit pentru a sprijini activitatea compartimentelor specializate ale Consiliului Judeţean Timiş, asigurând cunoştinţele şi expertiza necesară specifică implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Pentru a face faţă acestor provocări, este necesar ca personalul Agenţiei, în calitatea sa de serviciu public cu atribuţii specifice, să deţină cunoştinţele necesare accesării şi implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi să beneficieze de o pregătire continuă în domeniu, care să asigure menţinerea la zi a acestor cunoştinţe. De asemenea, este necesară implementarea unui sistem de management intern al documentelor şi informaţiilor, bazat pe comunicare şi cooperare care să asigure utilizarea judicioasă a cunoştinţelor şi capacităţilor profesionale ale fiecărui angajat în vederea atingerii unui scop comun. În domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă în special se impune trecerea de la  modelul de  funcţionare instituţională rigid, bazat pe o structură ierarhică fixă la modelul flexibil specific managementului pe proiect, bazat pe unităţi de implementare. Proiectul „Competenţa profesională şi utilizarea eficientă a resurselor umane –
cheia creşterii capacităţii de accesare a fondurilor nerambursabile la nivelul administraţiei publice locale”, va fi iniţiat şi implementat  de căţre  Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş în calitate de solicitant de finanţare.
Obiectivele proiectului sunt: ridicarea nivelului de cunoştinţe şi expertiză a personalului din serviciile publice ale administraţiei locale, în special în domeniul accesării şi implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, asigurarea unui sistem de management intern eficient al informaţiilor şi documentelor. Durata preconizată a proiectului este de 12 luni. Bugetul total al proiectului este de 886.820 RON (fără TVA), din care contribuţia proprie a aplicantului – 2% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 15.160 RON (758.000 lei reprezentând cheltuieli eligibile).

Comentarii

comentarii