Acasă Actualitate ISJ Timiș a început integrarea în sistemul de învățământ a copiilor refugiați...

ISJ Timiș a început integrarea în sistemul de învățământ a copiilor refugiați din Ucraina

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Timiș a pus în aplicare, începând cu data de 14 martie, ordinul ministrului educației nr. 3.363 din 10 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2022.

Prof. Aura Danielescu, inspector șef al ISJ Timiș, prin acest ordin au fost aprobate mai multe măsuri. Este vorba de procedura privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere – Anexa 1 la Ordinul nr. 3363/2022

Procedura de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intrați pe teritoriul României – Anexa 2 la Ordinul nr. 3363/2022.

Profesorii de limba ucraineană, ce ne vor sprijini în derularea activităților cu elevii integrați în școli ca și audienți sunt de la următoarele școli: Gimnazială Știuca, Gimnazială Bethausen, Liceul Hașdeu Lugoj, Șc. Gimnazială V.V. Delamarina- Pietroasa Mare, Școala Gimnazială Bârna, Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara, PP nr. 2 Timișoara, Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara – spune prof. Aura Danielescu, marți 15 martie 2022.

Comisia, în funcție de solicitări, va orienta copiii spre acele unități din Timișoara sau împrejurimi, după caz, ținând cont de posibilitatea de a avea cadru didactic cunoscător de limbă ucraineană. 

ISJ Timiș a repartizat în cursul zilei de ieri 2 copii de clasa a IV-a și a X-a la Liceul Calderon ( trimitem un cadru didactic din Timișoara sau inspectorul de specialitate ucraineană).

2 elevi repartizați ieri la Școala Gimnazială 2, au revenit azi, solicitând înscriere la Grădinița P.P. nr. 14.

”Avem o grupă de limba sârbă și ne vom descurca”, spune prof. Aura.

 1 elev la Școala Gimnazială nr. 24, de clasa a IV-a ( avem un cadru didactic de muzică, de naționalitate ucraineană) 

”Marți 15 martie, repartizăm 8 elevi la Școala Gimnazială nr. 1 Sânnicolau Mare (3 în clasa a VIII-a, 3 în clasa a IV-a și 2 în clasa I). Îi integrăm în clase și ne ajutăm de profesorii de limba engleză. Elevii din clasele mari știu engleza. Unde nu ne descurcăm cu cadre didactice, intervenim prin meet, cu colegele ce cunosc limba și sunt fie profesori, fie la învățământ primar. 

Repartizăm 3 elevi ( 2 de clasa I și 1 de clasa a VI-a) la Găvojdia- avem copii care cunosc limba sârbă și ucraineană și se va ocupa o colegă de la Hașdeu.

Repartizăm 1 elev de clasa a V-a din Timișoara la Generală 24

Deocamdată au statut de audienți. Majoritatea tranzitează țara noastră. Sunt printre ei și părinți cu copii, ce vor rămâne în Timișoara. Dacă hotărăsc să rămână, vor avea nevoie de echivalare studii, așa cum se face pentru orice copil venit din afara țării, ce vrea să-și continue studiile în România – spune prof. Aura Danielescu.

Comisia de coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere s-a constituit la nivelul inspectoratului școlar.

Comisia de repartizare a fost numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi este formată din: inspectorul şcolar general, 2 inspectori şcolari, 3 cadre didactice şi un psiholog/consilier şcolar.

Comisia de repartizare are următoarele atribuţii: a) primește cererile de înscriere pentru preşcolarii/elevii din zona conflictului armat din Ucraina, intrați pe teritoriul României, pentru care se solicită calitatea de audient.

Toate cererile părinților/reprezentanților legali se depun la inspectoratele școlare, NU direct la școli/cluburi/palate etc.

  1. b) primeşte cererile de înscriere pentru preşcolarii/elevii din zona conflictului armat din Ucraina, intrați pe teritoriul României, pentru care se solicită numai participarea la activităţi educative extracurriculare din cadrul unităţilor de învăţământ sau din cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor şi cluburilor copiilor;
  2. c) primeşte cererile de înscriere pentru preşcolarii/elevii din zona conflictului armat din Ucraina, intraţi pe teritoriul României, care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni şi pentru care se solicită şcolarizarea în unităţi complexe de asistenţă medicală de tip spital, în conformitate cu prevederile legale;
  3. d) analizează cererile de înscriere în termen de cel mult o zi de la data depunerii lor şi decide unităţile de învăţământ preuniversitar şi, după caz, palatele şi cluburile copiilor, precum şi unităţile complexe de asistenţă medicală de tip spital în care vor fi repartizaţi preşcolarii/elevii pentru care au fost depuse cererile. Activităţile comisiei sunt consemnate prin procese-verbale întocmite de secretarul comisiei şi sunt asumate prin semnătură de către toţi membrii comisiei;
  4. e) în vederea luării deciziilor de repartizare, *comisia colaborează* cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu Inspectoratul General pentru Imigrări şi Grupul operativ pentru minorii neînsoţiţi;
    f) prin decizie a preşedintelui comisiei sunt nominalizate unităţile de învăţământ preuniversitar şi, după caz, palatele şi cluburile copiilor şi unităţile complexe de asistenţă medical de tip spital în care vor fi repartizaţi preşcolarii/elevii pentru care au fost depuse cererile;
  5. g) aduce la cunoştinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar şi, după caz, palatelor şi cluburilor copiilor şi unităţilor complexe de asistenţă medicală de tip spital repartizările realizate, prin transmiterea unei copii a deciziei preşedintelui comisiei, precum şi a unor copii după cererile de înscriere care au fost depuse;

 Școlile sunt informate de către inspectoratul școlar!
Cererile de înscriere se depun la inspectoratele școlare și primesc număr de înregistrare.
Cererea se depune la ISJ Timiș de către: a) unul dintre părinţi/reprezentantul legal pentru elevii minori; b) direct de către elevi, numai în cazul în care aceştia sunt majori; c) reprezentantul autorităţii competente/coordonatorul Grupului operativ pentru minori neînsoţiţi, constituit la nivelul județului, pentru minorii neînsoţiţi.
Modelul cererii de înscriere este disponibil în format letric la sediile inspectoratelor şcolare şi în format electronic pe site-ul inspectoratelor şcolare şi al Ministerului Educaţiei. Modelul cererii de înscriere este redactat în trei variante, dintre care o variantă în limba română, o variantă în limba ucraineană şi o variantă în limba engleză, iar solicitanţii pot completa cererea în oricare dintre cele trei limbi.

Comentarii

comentarii