Acasă Actualitate ITM Timiș prezintă noile prevederi ale legii nr. 367 din decembrie 2022,...

ITM Timiș prezintă noile prevederi ale legii nr. 367 din decembrie 2022, privind dialogul social

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Timiș atenționează cu privire la  noua lege nr. 367/2022, cu privire la dialogul social, publicată în Monitorul Oficial nr.1238/22.12.2022 care a intrat in vigoare la sfârșitul anului trecut.

Ileana Mogoșanu (foto), inspector șef adjunct, susține că una dintre noile prevederi arată că negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi sau lucrători. Termenul privind inițierea negocierii colective care este prevăzut în actul normativ se raportează la momentul expirării contractelor existente, ori a clauzelor stipulate în actele adiționale la acestea, nefiind precizat un termen în cazul angajatorilor care nu aveau această obligație până acum, dar având în vedere că legea este deja în vigoare obligația trebuie îndeplinită cât mai curând.

”Inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali, însă asta nu elimină obligația angajatorului în această privință, care își poate anunța intenția de a negocia colectiv, prin mijloacele de comunicare stabilite în regulamentul intern”, spune Mogoșanu.

De asemenea, angajatorii vor informa angajații/lucrătorii din unitate cu privire la obligația de a iniția negocierea colectivă și vor preciza cele două variante posibile pentru a începe negocierea, respectiv înființarea unei organizații sindicale sau dreptul de a se înscrie într-un sindicat înființat la nivelul sectorului de negociere ori posibilitatea de a-și alege reprezentanți. Persoanele care au funcții de conducere în unitate nu pot fi alese ca reprezentanți ai angajaților și lucrătorilor.
Prin urmare, angajatorul are obligația de a transmite anunțul privind intenția de începere a negocierii colective cu cel puțin 15 zile înainte de începerea acesteia, care trebuie să cuprindă data, locul și ora stabilite pentru demararea negocierilor. Durata negocierii este de cel mult 45 de zile, dar cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor.

”Rămâne în continuare doar obligația privind inițierea negocierii colective, nu și încheierea unui contract colectiv de muncă, acesta fiind practic rezultatul negocierii și acordul părților. În cazul în care negocierea se finalizează, contractul colectiv de muncă se poate încheia numai pe o perioadă determinată, cuprinsă între 12 şi 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților, o singură dată, cu cel mult 12 luni”, mai spune Ileana Mogoșanu.

Contractele colective de muncă la nivel de unitate şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă, se depun şi se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă din raza sediului angajatorului. În cazul nostru, la ITM Timiș

”Un aspect important pe care toți angajatorii ,la nivelul cărora nu sunt înființate sindicate, îl vor avea în vedere este cel privind obligația de a permite, cel puțin o dată pe an, organizarea unei sesiuni de informare privind drepturile individuale și colective ale angajaților/lucrătorilor, la cererea federațiilor sindicale din sectorul de negociere colectivă al unității respective, cu invitarea reprezentanților acestora”, a concluzionat Ileana Mogoșanu, inspector șef adjunct al ITM Timiș, joi 23 februarie 2023.

 

Comentarii

comentarii