Acasă Actualitate La mulţi ani binecuvântaţi, Mitropoliei Banatului!

La mulţi ani binecuvântaţi, Mitropoliei Banatului!

3030
DISTRIBUIȚI

Viaţa unui aşezământ monahal este asemeni vieţii unui om, pentru că au acelaşi izvor: Duhul Sfânt. În frumoşii săi psalmi, împăratul David spune că la 70 de ani viaţa unui om este împlinită. Dar viaţa unei mitropolii, precum cea a Banatului, este mereu în floare.

Viaţa monahală ortodoxă în această parte de ţară este mai tânără decât în restul României, pentru că veacuri întregi a fost sub stăpâniri străine, care nu i-au dat răgazul de a-şi ridica astfel de aşezăminte, ba dimpotrivă, bisericile erau construite de dimensiuni mici, cu porţile de intrare scunde, pentru ca păgânii să nu poată pătrunde călare pe cai să strivească sinţitele altare ale credinţei.

 

La început au fost ridicate bisericuţele mici, din lemn, cea mai veche din judeţul Timiş fiind ”Săraca” (veacul al XIII-lea), de obicei, în mijlocul cimitirelor, păstrând ”legătura” sufletească cu cei ce au păşit în veşnicie şi pentru care se fac rugăciuni neîncetate, dar pe lângă aceste lăcaşe de rugăciune s-au aşezat monahi şi monahii, care şi-au clădit locuri liniştite de rugăciune, mai aproape de Făcătorul tuturor.

Mitropolia le-a reunit pe toate.

La început, a fost Episcopia Timişoarei, înfiinţată prin Decretul regal, la 7 noiembrie 1939. Până la alegerea ierarhului titular, eparhia a fost gestionată de episcopii Andrei Magieru al Aradului (1939 – 1940) şi Nicolae Popoviciu al Oradiei (1940 – 1941). În 1941 este înscăunat episcopul Vasile Lăzărescu, ca prim episcop al Timişoarei, iar în aprilie 1947 episcopia se ridică la rangul de arhiepiscopie, pentru ca în iulie a aceluiaşi an să se înfiinţeze Mitropolia Banatului al cărei prim mitropolit, dr. Vasile Lăzărescu, este instalat la 26 octombrie 1947, care păstoreşte până în anul 1961, când a fost obligat să se retragă din raţiuni politice.

În scaunul mitropolitan al Banatului ortodox a urmat, din 1962 până în anul 2014 mitropolitul dr. Nicolae Corneanu, avându-i de-a lungul vremii ca episcopi vicari pe: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului (1976 – 1984), Prea Fericitul Părinte Daniel Ciobotea Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (aprilie – iunie 1990) şi Prea Sfinţitul Episcop Lucian Mic al Caransebeşului (2000-2006). Actualmente funcţia de episcop-vicar este deţinută de Prea Sfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

După o pioasa pierdere a ÎPS Nicolae (28 septembrie 2014), mângâierea credincioşilor din această parte de ţară a venit prin numirea ÎPS Ioan Selejan ca Mitropolit al Banatului şi Arhiepiscop al Timişoarei.

Scurt istoric al vieţii religioase în Banat

Istorii spun că introducerea creştinismului în Banat a avut loc după ocuparea Daciei de către armata romană condusa de împăratul Traian şi transformarea ei în provincie a Imperiului Roman. Urme paleocreştine se întâlnesc la Morisena, Orşova, Cenad şi Tibiscum (veacul al IV-lea).

Au urmat în Banat forme de viaţă bisericească deosebit de complexe, de la parohii şi mănăstiri până la episcopii şi mitropolie după tipic răsăritean.

După anul 1232 va lua fiinţă episcopia din Mehadia dependentă de mitropolia Severinului şi respectiv episcopia Timişoarei, după 1557, urmate de o episcopie la Caransebeş (1720), împărţind sediul cu Vârşeţul.

Cu toate că unii ierarhi care au păstorit în Banat purtau numele de ”mitropolit” (Nifon la 1613, Iosif cel Nou de la Partoş la 1650), abia în anul 1720 mitropolitul Moise Petrovici al Belgradului reuşeşte să obţină din partea habsburgilor recunoaşterea jurisdicţiilor asupra eparhiilor din Banat, mutând sediul mitropoliei la Timişoara. La Marea Adunare de pe ”Câmpia Libertăţii” din Lugoj (iunie 1848), tribunul Eftimie Murgu va înscrie printre revendicările românilor şi recunoaşterea ”obişnuitului lor mitropolit” de la Timişoara.

Începând cu anul 1865, eparhia Caransebeşului va funcţiona independent prin desprinderea de Vârşet.

Biserica Ortodoxă Română din Banat va ajunge la dezvoltarea pe care şi-o dorea mult mai târziu, odata cu reînfiinţarea episcopiei din Timişoara (1939), dar mai ales prin ridicarea ei la rangul de arhiepiscopie şi totodată crearea Mitropoliei Banatului, la data de 3 iulie 1947. Primul mitropolit al Banatului, dr. Vasile Lăzărescu, va fi întronizat la 26 octombrie acelaşi an.

Anii grei ai comunismului

Din nefericire însă, perioada a fost marcată de încercările regimului comunist ateu care dorea prin orice mijloace consolidarea ideologiei sale. Unul din mijloace era lichidarea religiei, prin persecutarea tuturor bisericilor şi comunităţilor religioase. În aceste condiţii dramatice, Episcopia Caransebeşului a fost desfiinţată, fiind contopită cu cea a Timişoarei sub titulatura ”Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului”. Episcopia Aradului se va afilia la Mitropolia Banatului pentru a nu rămâne aceasta

O viaţă nouă

Schimbările profunde de după Decembrie 1989 impuneau o ”reparaţie” reactivarea celei de a treia eparhii a Mitropoliei Banatului, eveniment realizat în anul 1994, odată cu instalarea nou alesului ierarh al Caransebeşului, episcopul Emilian Birdaş. De câţiva ani, Mitropolia Banatului a fost îmbogăţită, prin înfiinţarea a încă doua episcopii sufragane peste hotare: Episcopia ortodoxă română din Ungaria (Gyula) în anul 1999, menită să satisfacă trebuinţele spirituale ale românilor ortodocşi din această ţară şi Episcopia ortodoxă română a Vârşetului (Serbia şi Muntenegru), în anul 2001.

În anul 2009 s-a înfiinţat Episcopia Devei şi Hunedoarei, ca sufragană a Mitropoliei Banatului. Primul episcop, Preasfinţitului Gurie Georgiu, a fost instalat la Deva în luna noiembrie 2009.

Actualmente, Mitropolia Banatului funcţionează cu trei eparhii: Arhiepiscopia Timişoarei, Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia Caransebeşului.

SĂRBĂTOAREA

ÎPS Ioan Mitropolitul Banatului aduce în aceste zile o pioasă recunoştinţă înaintaşilor, pietre de temelie a credinţei ortodoxe bănăţene, prin organizarea unor manifestări fără precedent în Timişoara ”Cristiana” dedicate celor 70 de ani mitropolitani ai Timişoarei, care se desfăşoară la Mitropolia Banatului şi în Catedrala Mitropolitană.

Este vorba despre Simpozionul Naţional cu titlurile: ,”Martiri şi Mărturisitori ai dreptei credinţe în anii regimului comunist” şi ”Şaptezeci de ani de la (re)înfiinţarea Mitropoliei Banatului”, desfăşurat sâmbăta 21 octombrie la sediul Centrului Eparhial de pe bd. C.D.Loga, nr.7 din Timişoara, precum şi duminică, la Catedrala Mitropolitană, prin Sfânta Liturghie arhierească la care participă numeroşi ierarhi.

La manifestarea ştiinţifică participă cu referate şi comunicări mai mulţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, academicieni, profesori universitari şi studenţi din Mitropolia Banatului şi din ţară, care evidenţiază jertfelnicia unor ierarhi, preoţi şi mireni, mărturisitori şi apărători ai credinţei ortodoxe.

Totodată, simpozionul cuprinde şi referate care evocă personalitatea şi contribuţia tuturor celor care au susţinut dezideratul românilor din această parte de ţară, şi anume reînfiinţarea Mitropoliei Banatului.

Tot cu acest prilej, duminică 22 octombrie, la Catedrala Mitropolitană Timişoara, începând cu orele 9.30, un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor oficia Sfânta Liturghie, în cadrul căreia vor fi pomeniţi foştii mitropoliţi şi ctitorii Mitropoliei Banatului.

Simpozionul face parte din seria manifestărilor organizate de Arhiepiscopia Timişoarei cu prilejul ”Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”.

Simpozionul ”Martiri şi mărturisitori ai dreptei credinţe în anii regimului comunist. 70 de ani de la (re)înfiinţarea Mitropoliei Banatului” este fără precedent în Timişoara, prin participare şi temele abordate.

Corul studenţilor teologi a deschis lucrările simpozionului cu Troparul Sfântului Iosif cel Nou

şi rugăciunile începătoare, după care au urmat prezentările lucrărilor ştiinţifice, plenul fiind moderat de ÎPS Ioan Mitropolitul Banatului.

Conferenţiază: * conf. univ. dr. DANA PERCEC, Decanul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie (UVT): subiect rezervat

 

* Înaltpreasfinţitul Părinte dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscopul Aradului: subiect rezervat

 

* Preasfinţitul Părinte dr. LUCIAN MIC, Episcopul Caransebeşului: ”Episcopia Caransebeşului – aureola sacrificiului”

 

* Preasfinţitul Părinte NICODIM NICOLĂESCU, Episcopul Severinului şi Strehaiei: ”Trei preoţi orşoveni care au construit biserici în timpul dictaturii comuniste”

 

* Preasfinţitul Părinte dr. GURIE GEORGIU, Episcopul Devei şi Hunedoarei: ”Relevanţe pastorale actuale ale martirajului „recent”. Suntem noi vrednici să fim, alături de martirii comunismului, în rai?

 

* Preasfinţitul Părinte dr. SILUAN MĂNUILĂ, Episcopul Ortodox Român al Ungariei şi Episcop administrator al Episcopiei Daciei Felix: subiect rezervat

 

* Preasfinţitul Părinte PAISIE LUGOJANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei: subiect rezervat

 

* Preasfinţitul Părinte dr. EMILIAN CRIŞANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Aradului: ”Mărturii monahale din timpul comunismului”

 

* Preot prof. univ. dr. VASILE MUNTEAN (Lugoj): ”Martiri şi mărturisitori ai dreptei – credinţe în timpul regimului comunist. 70 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Banatului”

 

* Academician prof. univ. dr. PĂUN ION OTIMAN (secretar general al Academiei Române): ”Mitropoliţii Banatului – IPS Vasile Lăzărescu, IPS Nicolae Corneanu, IPS Ioan Selejan – a.a cum i-am cunoscut”

 

* Preot prof. univ. dr. DUMITRU MEGHEŞAN (decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman, Universitatea din Oradea): ”Pătimirile arhid. dr. Teodor Savu în închisorile comuniste”

 

* Arhim. asist. univ. dr. CASIAN RUŞEŢ (Secţia de Teologie Ortodoxă Didactică, Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa): ”Episcopul martir Veniamin Nistor în documentele fostei Securităţi”

 

* Dr. CONSTANTIN BUCHET (cercetător ştiinţific principal II în cadrul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti): ”Mitropolit Vasile Lăzărescu. Metode de abuz şi control ale fostei Securităţi asupra ierarhilor din Banat”.

 

Va urma o prezentare de carte: ”SLUJITORI ŞI APĂRĂTORI AI ORTODOXIEI

BĂNĂŢENE Şi MITROPOLITUL DR. VASILE LĂZĂRESCU AL BANATULUI

(1947-1961) – 70 DE ANI DE LA ÎNTRONIZARE (preot dr. Marius Florescu)

 

SECŢIUNEA I (sala festivă), moderată de P.C. Părinte dr. Ionel Popescu şi P.C. Părinte prof. univ. dr. Aurel Pavel va prezenta temele:

 

1. Preot prof. dr. AUREL PAVEL (prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu): ”Vasile Lăzărescu şi Institutul Teologic Universitar din Sibiu”

 

2. Pr. conf. univ. dr. habil. MIHAI BRIE (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea): ”Corespondenţe muzicale între doi bănăţeni de frunte. Nicolae Firu şi Sabin Drăgoi”

 

3. Pr. lect. univ. dr. COSMIN COSMUŢA (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca): ”Preoţi ai Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului în închisorile comuniste. Părintele Gavril Relea (1910-2005)”

 

4. Preot dr. IONEL POPESCU (vicar eparhial la Arhiepiscopia Timişoarei): ”Deportarea în Bărăgan – o lecţie impresionantă de demnitate, curaj şi rezistenţă prin credinţă, în perioada

regimului comunist”

 

5. Conf. univ. dr. TIBERIU CIOBANU (prorector al Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara şi director al Liceului teoretic „Vlad Ţepeş” din Timişoara): ”Ştefan cel Mare şi Sfânt, un „verus christianae fidei athleta””

 

6. Preot lector univ. dr. DANIEL ALIC (Secţia de Teologie Ortodoxă Didactică, Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa): ”Întemeierea Mitropoliei Banatului, o reparaţie istorică şi o necesitate pastorală”

 

7. Dr. STELIAN GOMBOŞ (consilier superior la Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureşti): ”Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinţii de la Rugul Aprins şi lumina credinţei lor”

 

8. Preot drd. TRAIAN NOJEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad)/TEODORA NOJEA: ”Episcopul martir Nicolae Popoviciu al Oradiei (1936-1950) şi lupta sa prin cuvânt împotriva ideologiei comuniste”

 

9. Drd. SILVIU CAIUS BEJINARU (Facultatea de Istorie, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca): ”Mănăstirile martirizate din Banat: situaţia înainte şi după Decretul 410/1959”

 

10. Preot lector univ. dr. COSMIN PANŢURU (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Instituţia canonică şi juridică a Mitropoliei”

 

11. Preot ZAHARIA PEREŞ (consilier cultural la Arhiepiscopia Timişoarei): ”Repere culturale în Banatul de Munte la sfârşitul Primului Război Mondial”

 

12. Preot conf. univ. dr. GAVRIL TRIFA (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Implicaţii morale şi misionare în familia creştină, din perspectiva postmodernităţii”

 

13. Lect. univ. dr. DANIEL LEMENI (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”„A muri zilnic”: Sfântul Antonie cel Mare – „noul martir” al deşertului”

 

14. Preot dr. MARIUS IOANA (lector asociat la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Anatomia rapoartelor informatice îndoielnice”

 

15. Preot lector univ. dr. ALIN SCRIDON (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Necesitatea reînfiinţării Mitropoliei Banatului reflectată în presa vremii”

 

16. Preot dr. VALENTIN MARIAN BUGARIU (Parohia Birda, Arhiepiscopia Timişoarei): ”Biserica Ortodoxă din Banat în vremea păstoririi patriarhului Justinian (1948-1977). Studiu de caz”

 

17. Student DARIUS CLAUDIU GHERA-ROTARIU (anul III, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Martiri şi mărturisitori din Banatul montan”

 

SECŢIUNEA a II-a, moderată de P.C. Părinte conf. univ. dr. Nicolae Morar şi P.C. Părinte

lect. univ. dr. Gabriel Basa

 

1. Pr. conf. univ. dr. FLORIN DOBREI (secţia de Teologie Ortodoxă Didactică, Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa): ”Pătimirile clericilor hunedoreni în temniţele comuniste”

 

2. Preot lector univ. dr. GABRIEL BASA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad): ”Mărturii ale unor slujitori ai lui Hristos a căror dreaptă credinţă a determinat întemniţarea şi înlăturarea lor în perioada comunistă”

 

3. Preot conf. univ. dr. NICOLAE MORAR (şeful Catedrei de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Detenţia Mitropolitului Nicolae Corneanu”

 

4. Preot lector univ. dr. DANIEL ENEA (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Părintele Calciu, un smerit mărturisitor al lui Hristos”

 

5. Arhimandrit drd. SIMEON STANA (exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timişoarei): ”Părintele Ioan Negruţiu de la mănăstirea Timişeni – mărturisitor pentru Evanghelia lui Hristos”

 

6. Ieromonah dr. RAFAEL POVÎRNARU (duhovnic, Catedra de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Mărturisitori braşoveni – pelerini prin „catacombele” reeducării comuniste”

 

7. Dr. ADRIAN DEHELEANU (istoric la Muzeul Naţional al Banatului din Timişoara): ”Politica regimului comunist din România faţă de Biserica Ortodoxă Română. Cazul Părintelui bihorean Crăciun Oprea – mărturisitor din temniţele comuniste”

 

8. Lect. univ. dr. FLORINA MARIA BĂCILĂ (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Embleme ale spiritualităţii ortodoxe în poezia lui Traian Dorz”

 

9. Dr. FLORIN CORNELIU POPOVICI (biblitecar şi arhivar la Arhiepiscopia Timişoarei): ”Valeriu Gafencu”

 

10. Diacon dr. ALEXANDRU DAN ADAM (Catedrala Mitropolitană din Timişoara): ”Suferinţa mărturisitoare a părintelui Andrei Adam în gulagul românesc”

 

11. Dr. RĂZVAN FIBIŞAN (redactorul cotidianului „Lumina” ediţia de Banat, Arhiepiscopia Timişoarei): ”Viaţa şi pastoraţia preotului Aurel Barbu într-un timp restrictiv şi ostil credinţei creştine”

 

12. Av. drd. SEVER ALEXANDRU SBÂRNĂ (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara), student CRISTIAN DUMITRU COVERCĂ (anul IV, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara) şi studenta CRISTINA BUTNARIU (anul III, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”O perspectivă sociolingvistică asupra limbajului bisericesc”

 

13. Preot dr. ADRIAN CAREBIA (redactorul revistei mitropolitane „Altarul Banatului”, Arhiepiscopia Timişoarei): ”500 de ani de la Reforma protestantă – câteva consideraţii ortodoxe”

 

14. Preot dr. MARIUS FLORESCU (lector asociat la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Martori şi cronicari ai începuturilor Mitropoliei Banatului”

 

15. Student CRISTIAN BĂLEANU (Master, anul I, Facultatea de Litere, Istorie .i Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Contribuţia detenţiei comuniste în viaţa părintelui Nicolae Steinhardt”

 

16. Student RĂZVAN DRAGA (anul IV, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Închisorile comuniste – Golgotă a poporului român. Radu Gyr sau poetul cu „icoana lui Hristos în lanţurile comunismului””

 

17. Student CĂTĂLIN ADRIAN MOISESCU (anul II, Facultatea de Litere, Istorie .i Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara): ”Clerici bănăţeni în rezistenţa anticomunistă din Banat, în timpul păstoririi Patriarhului Justinian Marina”. (sursa: pagina Mitropoliei Banatului).

Comentarii

comentarii