Acasă Actualitate Licitația pentru construirea noului spital din Lugoj, anulată din cauza unei firme...

Licitația pentru construirea noului spital din Lugoj, anulată din cauza unei firme din Turcia

DISTRIBUIȚI

Claudiu Buciu, managerul proiectului de construire a noului spital din Lugoj, a explicat de ce a fost anulată licitația pentru proiectarea și execuția unității medicale pentru care municipalitatea lugojeană a obținut o finanțare de peste 150 de milioane de euro prin PNRR, precizând că investiția va fi realizată chiar dacă prin reluarea licitației se înregistrează o întârziere de aproximativ trei luni, care nu afectează finanțarea sau ducerea proiectului la bun sfârșit. De asemenea, Claudiu Buciu a menționat că procedura de evaluare a ofertelor a fost supravegheată de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, care a validat anularea licitației. “Licitația pentru proiectare și execuție se va relua. Proiectul suferă o întârziere nedorită de aproximativ trei luni. Întârzierea nu afectează finanțarea sau ducerea proiectului la bun sfârșit. După cum știm, urmare a obținerii celei mai mari finanțări (150 milioane de euro) din istoria comunității noastre, după peste 110 ani, Lugojul va avea un Spital Nou. Facem mențiunea, extrem de importantă, că toate sumele cheltuite (846.619,88 de lei) de Municipiul Lugoj până în prezent pentru obținerea acestei finanțări (întocmirea studiului de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate, a DTAC, a DTAD, a studiului NZEB, a releveelor clădirilor și a tuturor contractelor de asistență tehnică ori consultanță, etc.) au fost integral rambursate de către finanțator. Ulterior obținerii finanțării și semnării contractului de finanțare (Contract numărul 16/36390/(RU)36409 din 31.03.2023 semnat între Primăria Municipiului Lugoj și Ministerul Sănătății), au fost îndeplinite toate condițiile pentru demararea procedurilor de achiziție necesare desemnării antreprenorului care va realiza proiectarea și execuția Noului Spital. Toată această procedură, la solicitarea noastră, a fost supravegheată, pe tot parcursul ei, de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP). Cu toate că am apelat la unii dintre cei mai buni consultanți în domeniul achizițiilor publice, ori în domeniul evaluării tehnice a ofertelor, am considerat că este esențial să avem și suportul ANAP având în vedere experiența și profesionalismul specialiștilor din cadrul acestei instituții. Astfel, inclusiv documentația (Documentația de atribuire numărul DF1183806/03.07.2023) în baza căreia s-a desfășurat procedura de licitație, a fost supusă aprobării ANAP. Această documentație a stabilit, în principal, condițiile de experiență similară pe care ofertanții trebuiau să le îndeplinească pentru a le putea fi atribuit contractul. Autoritatea contractantă (Municipiul Lugoj) a solicitat potențialilor ofertanți îndeplinirea următoarelor condiții esențiale: cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani (2020, 2021, 2022) să fie minimum 200 milioane RON; ducerea la bun sfârșit a construirii, în ultimii 5 ani, a unui contract care a presupus realizarea unui spital în valoare de cel puțin 100 milioane RON; ducerea la bun sfârșit a proiectării, în ultimii 5 ani, la nivelul a minimum 5 milioane lei (cumulat), în cadrul a maximum 5 contracte de proiectare de spitale. Aceste condiții au fost stabilite astfel încât autoritatea contractantă să se asigure că ofertantul câștigător are capacitatea financiară și are experiența necesară în domeniul proiectării și al construirii de spitale, astfel încât să poată duce la bun sfârșit (din punct de vedere al calității și volumului lucrărilor), în termenul stabilit, construcția Noului Spital de la Lugoj. În plus, prin stabilirea acestor condiții s-a avut în vedere și obligația de a nu îngrădi concurența, respectiv am avut în vedere să ne asigurăm că orice ofertant capabil să ducă la bun sfârșit aceste lucrări poate participa la această licitație. În cadrul procedurii au fost depuse două oferte: una din partea unei societăți din Turcia (prezentă pe piețele din Turcia, România, Ungaria, Austria și Germania) și una din partea unei asocieri constituite din două societăți din România (cu lucrări realizate exclusiv în România) și o altă societate din Turcia. Pașii evaluării, stabiliți prin legislația în vigoare, presupun ca inițial să se evalueze ofertele din punct de vedere tehnic. Ambele oferte au fost considerate conforme. Ulterior, ambele oferte au fost evaluate din punct de vedere financiar. Din cauza faptului că doar una dintre ofertele financiare s-a încadrat în valoarea estimată a contractului (oferta depusă de asociere), următoarea etapă a evaluării s-a desfășurat doar cu privire la această ofertă. În această ultimă etapă, ofertantul a trebuit să facă dovada experienței similare. Din păcate, asocierea nu a putut face dovada experienței similare solicitate. Mai mult, în ceea ce privește experiența în domeniul construirii de spitale, asocierea a depus documente prin care a încercat să inducă în eroare comisia de evaluare, respectiv a depus documente neconforme cu realitatea. Aceste documente au provenit de la societatea din Republica Turcia, dar au fost asumate pentru conformitate cu originalul de către liderul asocierii, o importantă societate ce activează în domeniul construcțiilor din România. Certificarea pentru conformitatea cu originalul a documentelor prezentate a ridicat suspiciuni rezonabile că liderul asocierii are cunoștință despre caracterul nereal al documentelor prezentate. Cele trei societăți asociate și-au împărțit rolurile în cadrul procedurii conform unei înțelegeri contractuale încheiate în scopul de a îndeplini condițiile de a participa la licitație și de a o câștiga. Astfel, societatea lider al asocierii urma să îndeplinească condiția privind cifra de afaceri solicitată, cealaltă societate românească asociată urma să îndeplinească condiția privind experiența similară în domeniul proiectării de spitale, iar societatea din Republica Turcia urma să îndeplinească condiția privind experiența similară în domeniul construirii de spitale. Societatea din Republica Turcia a depus în susținere, pentru a dovedi experiența similară în domeniul construcției de spitale, un contract de antrepriză încheiat între aceasta și beneficiarul declarat al proiectului în vederea construirii unei clinici medicale în cadrul unei baze militare de pe teritoriul Republicii Turcia, contract în valoare de peste 61.548.488,24 milioane USD. Multiplele neconcordanțe dintre diversele documente depuse în susținerea experienței similare (contracte, recomandări, recepții, facturi, detalieri ale prețului prestațiilor, detalieri ale perioadei contractuale), erorile grosolane de redactare a documentelor înaintate, folosirea de ștampile la date la care acestea nu puteau exista, utilizarea de documente standard cu coduri de generare legate de momentul creării acestora, utilizarea de semnături identice pe mai multe documente, precum și faptul că proiectul prezentat în ofertă (trei fotografii) este realizat în realitate în SUA, într-o altă bază militară și de către un alt constructor, ne-au întărit în mod rezonabil convingerea că ofertantul a încercat să inducă în eroare comisia de evaluare, prin utilizarea de documente neconforme cu realitatea. În demersul nostru de lămurire cu privire la veridicitatea documentelor depuse de către această societate, am accesat baze de date oficiale din Republica Turcia, din SUA dar și din România. În consecință și această ofertă a fost respinsă, iar procedura, din lipsă de oferte corespunzătoare, a fost anulată. Procesele verbale prin care s-au evaluat ofertele, respectiv procesul verbal de anulare a licitației au fost validate de către ANAP prin emiterea unui Aviz Conform Necondiționat. În perioada imediat următoare aprobării bugetului local (după data de 12 februarie 2024) licitația va fi reluată. Faptul că asocierea care a participat la această procedură nu a putut dovedi că deține experiența similară solicitată este regretabil și nu poate fi imputat nici consultanților și nici colegilor din comisia de evaluare. Este cel puțin penibil faptul că diverse structuri politice locale, ori indivizi limitați în capacitatea de a gândi în interes public, caută vina cuiva în acest moment. Un asemenea proiect nu poate fi tratat din punct de vedere electoral, în acest stadiu. Există voci care spun că poate ar fi trebuit să “închidem ochii” și că, astfel, în prag de alegeri, spitalul ar fi fost deja ridicat. Riscul de a porni la drum cu un ofertant care nu-și poate demonstra experiența similară nu poate fi asumat în mod responsabil. Este mai important să pornim la drum, într-un asemenea proiect, cu un ofertant solid, capabil și cu experiență similară dovedită fără dubii, decât să plecăm la drum cu un ofertant incapabil și dispus să înșele și să ne trezim că proiectul se oprește din senin. Acest proiect nu este al lui Buciu, Blidariu sau al actualei administrații, el este exclusiv al comunității noastre, indiferent de cine o reprezintă din punct de vedere administrativ acum sau după alegeri. De aceea am ales să aplicăm legea și să ne coordonăm deciziile luate cu privire la acest proiect, exclusiv în interesul public legitim și necesar al Lugojului de a avea un Spital Nou”, a explicat Claudiu Buciu.

Toni BOLDUREANU

 

Comentarii

comentarii