Acasă Economic Managementul plăţilor în afacerile internaționale

Managementul plăţilor în afacerile internaționale

DISTRIBUIȚI

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timis în parteneriat cu Institutul Bancar Român organizează, în perioada 21 – 22 august, la Centrului Regional de Afaceri Timișoara, seminarul cu tema ”Managementul plăţilor în afacerile internaționale”.

Seminarul prezintă caracteristicile modalităților de plată utilizate în decontarea operațiunilor de export – import, precum și criteriile care stau la baza selectării celei mai avantajoase soluții de plată. Va fi evidențiat modul diferit de abordare pe care îl are o firmă românească atunci când intenționează să intre într-o tranzacție cu un partener extern, atât ca exportator cât și ca importator. Opțiunea în contractul extern pentru o anumită tehnică de decontare, trebuie corelată și cu condiția de livrare, cu documentele comerciale și financiare, cu solicitarea, sau nu, a unei scrisori de garanție bancară. De asemenea, se vor explica metodele prin care o tranzacție riscantă poate fi transformată într-o tranzacție sigura pentru ambii parteneri comerciali. Participanții vor afla care sunt responsabilitățile exportatorilor și importatorilor conform reglementarilor internaționale ale Camerei de Comerț Internaționale de la Paris – ICC (INCOTERMS 2010, Publicația 600 privind acreditivele documentare, Publicația 522 privind incasso-urile și Publicația 758 privind garanțiile la cerere) cât și modul de derulare a unor afaceri eficiente și sigure prin alegerea celei mai optime modalități de plată și/sau garantare. Fundamentarea conceptelor teoretice se va realiza prin analizarea unor studii de caz reale, din cazuistica operațiunilor de plăți și garanții în derularea operațiunilor de export – import. Seminarul se adresează persoanelor care activează în departamentele operaționale de export, import, marketing, financiar-contabil, juridic, transportatori, asiguratori, declaranți vamali. Temele abordate sunt următoarele: modalitățile de decontare a tranzacțiilor în comerțul internațional – avantaje și dezavantaje; garantarea prestațiilor și a plăților într-un contract comercial internațional; scopul și aplicabilitatea INCOTERMS, delimitarea responsabilităților și riscurilor – noutățile aduse de Incoterms 2010 (în vigoare de la 1 iannuarie 2011, impactul INCOTERMS asupra contractului comercial internațional; documente comerciale și financiare utilizate în comerțul internațional – caracteristici, beneficii suplimentare care pot fi obținute prin utilizarea lor; acreditivul documentar – concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare; controlul documentelor în utilizarea acreditivului documentar, avantaje/dezavantaje și elemente noi aduse de Publicația nr. 600 a ICC, în vigoare de la 1 iulie 2007 (versus Publicația nr. 500); incasso-ul documentar – concept, caracteristici, mecanism de derulare, clasificare, căi și metode de atenuare a riscului de plată la incasso, Publicația nr. 522 a ICC;  dispoziția de plată externă – caracteristici, clasificări, mecanism de derulare; scrisoarea de garanție bancară – concept, elemente, tipuri de scrisori de garanție bancară utilizate în operațiunile de export-import, în funcție de etapa în care se află derularea tranzacției; elemente noi aduse de Publicația nr. 758 a ICC, în vigoare de la 1 iulie 2010 (versus Publicația nr. 458). Seminarul va fi susţinut de Gabriela Hartescu, director general, Institutul Bancar Român. Data limită de înregistrare a participării este 10 august 2013.

Comentarii

comentarii