Acasă Actualitate Mesajul IPS Ioan către tinerii ortodocși prezenți la Timișoara

Mesajul IPS Ioan către tinerii ortodocși prezenți la Timișoara

DISTRIBUIȚI

Hristos Domnul i-a trimis pe Apostoli la propovăduire pentru a răspândi cuvântul Evangheliei la toate neamurile (cf. Matei 28, 19) și în final să facă din minunata Planetă albastră o singură Patrie creștină.

Aici, la Timișoara, vom fi pentru câteva zile din mai multe patrii. Cetatea de pe râul Bega va fi în această perioadă Patria tinerilor creștini ortodocși. Și-L vom ruga pe Domnul Iisus Hristos să vie în această împărăție a tinerilor, în care să facem voia Sa. Știm că Mântuitorul ne pregătește locaș Sus, în Cer: „Mă duc să vă gătesc loc” (Ioan 14, 2).

Cuvântul Lui s-a împlinit și se va împlini. Rămâne să ne ținem și noi de cuvânt și să-I pregătim aici, pe pământ, o Patrie creștină, în care să împărățească El, în duhul păcii și al iubirii Sale nemărginite.

Iubiți tineri,

Biserica este Patria lui Hristos, o patrie a inimilor care Îl primesc pe Fiul lui Dumnezeu înlăuntrul lor; o patrie a prietenilor lui Hristos. Sfântul Ioan Evanghelistul a fost unul dintre Apostolii care au auzit aceste cuvinte rostite de Hristos Domnul: „Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi (…). Aceasta vă poruncesc: Să vă iubiți unul pe altul” (Ioan 15, 14-17).

Iată dimensiunea și substanța prieteniei pe care ne-o propune Hristos: împlinirea cuvântului Evangheliei și iubirea față de semenii noștri. Au fost și sunt legate multe prietenii în societatea umană, dar unele au fost realizate pe baza unor interese și nu toate au avut un final fericit. Iisus Hristos ne oferă prietenia Sa pe veșnicie.

El spune că ne-a ales pe noi să-I fim prieteni. Când?! În Taina Sfântului Botez, de atunci Hristos ne oferă prietenia Sa curată, sinceră, iubitoare și jertfelnică. Iubiților, să aveți cât mai mulți prieteni în această viață, dar să nu trădați niciodată prietenia cu Iisus Hristos și cu Sfinții Săi. Hristos a murit pe Cruce pentru prietenii Săi, pecetluind cu Sângele Sfânt prietenia dintre El și prietenii Săi.

Dragi tineri, Mândria este un mare păcat, dar, de această dată vă spun: Fiți mândri că v-a ales Hristos să-I fiți prieteni. Spuneți tuturor semenilor voștri că sunteți prieteni cu Iisus Hristos. În aceste zile, aici, la Timișoara, de oriunde ați venit, din țară sau din orice altă parte a lumii, aș dori să legați o prietenie binecuvântată de Hristos cu tinerii din Banat, Țara spicelor de grâu.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această prietenie sfântă care să rămână veșnică prin harul Sfântului Duh! Hristos zice: „Voi sunteți prietenii Mei” (Ioan 15, 14). Aceste cuvinte nu au fost rostite de Hristos în cele mai faste clipe din viața Sa pământească. I Se pregătea prinderea în Ghetsimani și totuși în acele momente grele Hristos leagă prietenie sfântă cu noi, ne eliberează din starea de slugi, ne trece în rândul prietenilor Săi și apoi Se roagă pentru noi să nu pierim niciunul:

„Dintre cei pe care Mi i-ai dat, n-am pierdut pe niciunul” (Ioan 18, 9).

La Cina cea de Taină ni Se dă ca Pâine a vieții: „Eu sunt Pâinea cea vie care S-a pogorât din cer. Cine mănâncă din Pâinea aceasta viu va fi în veci” (Ioan 6, 51), iar apoi ne ridică la cel mai înalt rang pe care-l poate avea omul: de la rob, la prieten al lui Dumnezeu.

De acum, în calitate de prieten, ești casnic al lui Dumnezeu, trăiești în aceeași Casă, în aceeași Împărăție a bucuriei, împreună cu Dumnezeu.

Iubiții mei,

A rânduit Dumnezeu să trăim fiecare într-o țară, pe care vă îndemn să o iubiți, însă trebuie să trăim în ea ca fiind călători spre Țara de Sus a iubirii. Aș dori ca prietenia noastră în Hristos să stea la temelia relațiilor dintre popoarele din care provenim fiecare dintre noi; să stea la baza prieteniei între toate popoarele lumii. Să rămânem fiii credincioși ai neamului și ai țării din care suntem, dar să nu uităm ai cui prieteni pe veșnicie ne-am legat a fi. Nu trădați niciodată această prietenie cu Iisus Hristos.

Tinerilor,

Voi sunteți icoana vie de mâine a Bisericii lui Hristos, Mireasă Lui:

„Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer, de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei” (Apocalipsa 21, 2).

Fiți alături de preoții din parohiile voastre, implicându-vă în toate activitățile desfășurate în parohie. Fiți alături de cei în suferință, de cei singuri și vârstnici, zidindu-vă parohia de mâine. Legați rănile celor care sunt în dureri și-n mari încercări.

Întăriți-vă cu harul Duhului Sfânt și fiți pregătiți să răspundeți marilor provocări din societatea contemporană. Mereu apar noi ideologii și religii, dar nu de Sus, așa cum este religia noastră adusă de Sus de Hristos Domnul. Nu ignorați știința, căci prin oamenii care o slujesc Dumnezeu Își descoperă o parte din tainele creației. Să alungăm ura și discordia din lume și să mergem până acolo încât să împlinim porunca lui Hristos:

„Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui Celui din ceruri” (Matei 5, 44- 45). Societatea contemporană este azi dezbinată, sunt atâția factori și vectori care dezbină societăți și popoare.

Credem că, răspunzând chemării lui Hristos de a fi prietenii Lui, putem contribui la asanarea morală a societății în care trăim. Învățătura lui Hristos unește, nu dezbină, îi face pe oameni să fie prieteni unii cu alții. Nu refuzați prietenia cu Iisus Hristos.

Mântuitorul a vrut să fie prieten și cu Iuda, dar acesta a refuzat: „Prietene, pentru ce ai venit?” (Matei 26, 50) Hristos nu are vrăjmași, ci doar prieteni. Să ne bucurăm și să-I mulțumim lui Hristos că ne-a chemat să-I fim prieteni, căci mult și-au dorit și profeții din Vechiul Testament să fie prieteni cu Dumnezeu: „Domnul însă grăia cu Moise față către față, cum ar grăi cineva cu prietenul său” (Ieșire 33, 11).

Iar în Cartea Iov se spune: „O, de-ar fi îngăduit omului să stea de vorbă cu Dumnezeu cum stă de vorbă un om cu prietenul său!” (Iov 16, 21) Și despre Avraam: „Și a crezut Avraam lui Dumnezeu și i-a socotit lui ca dreptate și a fost numit prieten al lui Dumnezeu” (Iacov 2, 23).

Cei care cred în Evanghelia lui Hristos vor rămâne prietenii Lui. Prietenia alungă singurătatea și izolarea. Paradoxal, cu cât suntem mai mulți pe pământ, acesta pare a fi tot mai pustiu, oamenii trăiesc din ce în ce mai singuri. Prietenia în Hristos poate vindeca această rană modernă a singurătății. Rog pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos să binecuvânteze prietenia dintre tinerii din Banat și tinerii iubitori de Hristos din lumea întreaga!

† Ioan Mitropolitul Banatului

Comentarii

comentarii