Acasă Actualitate NH Sânmihaiu Român Timiș sau poarta spre Europa, în călătoria cu vaporul...

NH Sânmihaiu Român Timiș sau poarta spre Europa, în călătoria cu vaporul pe Bega

DISTRIBUIȚI

Nodul hidrotehnic de biefare și navigație Sânmihaiu Român este amplasat pe canalul Bega, la 11 km de Timișoara, în amonte de localitatea Sânmihaiu Român, în județul Timiș.

Obiectivul – care este un fel de poartă spre Europa în călătoria cu vaporul pe râul Bega -a  fost construit în perioada 1912-1915.

Are în componență următoarele lucrări: baraj stăvilar, ecluză și construcții de  exploatare. În prezent, nodul hidrotehnic asigură: menținerea unui nivel minim în bieful amonte pentru asigurarea alimentării cu apă industrială și de incendiu a unităților economice din municipiul Timișoara; realizarea nivelului pentru asigurarea navigației in bief; realizarea unui nivel constant în bief pentru menținerea vieții acvatice și a cerințelor ecologice și de sănătate ale populației; posibilitatea evacuării viiturilor fără a se produce inundații în bief, precum și evacuarea ghețurilor în perioada 21 decembrie – 21 martie.

Totodată asigură și menținerea debitelor tranzitate în limitele reglementate prin acordul româno-sârb privind regimul de exploatare al canalului Bega (minim și maxim).

Nu în cele din urmă, reprezintă o pagină vie de istorie a amenajărilor hidrotehnice din Europa și din lume.

Având în vedere importanța acestui nod hidrotehnic în schema de amenajare a bazinului hidrografic al râului Bega, Administrația Bazinală de Apă Banat a făcut demersuri pentru introducerea acestuia în proiectul inițiat de Consiliul Județean Timiș – prin Agenția de Dezvotare Economico – Socială a judetului Timiș, denumit “Repararea infrastructurii de navigație pe Canalul Bega”, proiect finantat prin programul INTEREG IPA de Cooperare Transfrontaliera România – Serbia, pentru care s-a depus cererea de finanțare în luna martie 2016.

”În luna octombrie 2016 am fost notificați de către Secretariatul Comun de Monitorizare a Programului INTEREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia despre aprobarea finanțării proiectului “Repararea infrastructurii de navigație pe Canalul Bega”, al cărui Lider de proiect a fost numit Administrația Bazinală de Apă Banat, în cadrul căruia sunt propuse a se realiza lucrările privind obiectivul de investiție “Punerea în siguranță a Nodului  hidrotehnic Sânmihaiu Român, județ Timiș”, susțin reprezentanții ABAB Timișoara.

Partenerii acestui proiect sunt: 1. Administrația Bazinală de Apă Banat – lider de proiect. 2. Consiliul Județean Timiș – partener 2.
3. Secretariatul Provincial pentru Cooperare Interregională Novi Sad – partener 3. 4. Intreprinderea de Gospodărirea Apelor “Vode Vojvodine” Novi Sad – Serbia  partener 4

Valoare proiect IPA Interreg CBC Romania-Serbia – 13.850.690 euro

Inițial, proiectul era prevăzut a se realiza în 48 de luni, însă printr-un addendum în februarie 2021 s-a cerut o prelungire de 4 luni a perioadei de implementare, iar în luna octombrie 2021, partenerul 4, Vode Vojvodine a solicitat înca o prelungire de 5 luni a perioadei de implementare a proiectului.

Astfel data de finalizare a Proiectului este 2 mai 2022.

Reabilitarea nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român a fost prevăzut a se reabilita în 5 etape.

ETAPA 1 – DEVIEREA APELOR  (etapa realizată în 2011, finanțată prin Banca Mondiala; s-a realizat devierea apelor prin ecluză, în vederea punerii la uscat a barajului)

ETAPA 2 – REABILITARE BARAJ STAVILAR (Finanțare IPA – CBC România-Serbia)

Ca și lucrări preliminare , în vederea execuției lucrărilor de reparații la baraj, au fost executate decolmatări amonte și aval de acesta deoarece existau depuneri masive de material aluvionar.

ETAPA 3 – PUNEREA LA USCAT A ECLUZEI  (Finanțare IPA – CBC România-Serbia)

ETAPA 4 – REABILITARE ECLUZA (Finanțare IPA – CBC România-Serbia)

ETAPA 5 – REABILITARE INSULĂ ȘI CONSTRUCȚII DE EXPLOATARE (finanțare  fonduri proprii. În acest sens, în 2021, pentru finalizarea proiectului a fost alocată suma de 5, 25 milioane de lei de la bugetul de stat.)

Valoarea proiectului Administratia Bazinală de Apă  Banat – 6.929,795.25 euro. În cadrul proiectului  au fost realizate următoarele achiziții: reabilitare Nod Hidrotehnic Sânmihaiu Român (proiectare și execuție)   – Consorțiul  format din : SC SOCOT SA + SC LaurențiuH SRL +SC Aquaproiect SA: 5.248.895 euro, achiziție de echipamente (1 dragă și 2 barje) – firma CONVER BV: 721.000 euro, sistem automatizare ecluză – SC Hidrotim SA: 297.126 euro.

Alte achiziții au fost supraveghere tehnică (dirigenție de șantier) firma Consultvest SRL – pentru lucrările de la Nodul Hidrotehnic.

Consultanță de management  (asistență în pregătirea și lansarea achizițiilor în sistem PRAG, asistență în modul de operare eMS) – firma SC Expert-consulting SRL.

 

 

Comentarii

comentarii