Acasă Actualitate O bibliotecară a câștigat un proces cu Primăria Lugoj

O bibliotecară a câștigat un proces cu Primăria Lugoj

DISTRIBUIȚI

Judecătorii de la Tribunalul Timiș au decis în favoarea reclamantei Julieta Loredana Boka, o bibliotecară la Biblioteca Municipală Lugoj, în procesul cu Primăria Lugoj, în urma unei cereri înregistrate în aprilie 2023. Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara, care a reprezentat-o pe angajată, a anunțat că, prin sentința civilă 343/PI/14.03.2024, primarul municipiului Lugoj a fost obligat de instanță să evalueze performanțelor reclamantei pentru anul 2020, evaluare necesară pentru ca bibliotecara să obțină calificativul corespunzător și a se califica la un grad profesional superior conform regulamentului instituțional.

„Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate și să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deținut. În cazul de față, reclamanta arată că, dovedind o bună pregătire profesională, pricepere, corectitudine și receptivitate în întreaga activitate desfășurată, prin referatul întocmit de șeful ierarhic, reclamanta a fost propusă pentru promovarea într-un grad profesional superior celui deținut în prezent. Reclamanta arată că, deși îndeplinește condiția vechimii de minim 3 ani în gradul profesional deținut și a obținut calificativele „foarte bine” pentru anul 2021 și pentru anul 2022, în absența evaluării performanțelor profesionale și acordării calificativului pentru anul 2020, nu întrunește toate condițiile necesare participării la examenul de promovare în grad, din motive neimputabile ei, fiindu-i îngrădit în mod vădit dreptul la dezvoltarea carierei prin promovarea profesională”, se arată în sentință.

Primarul Municipiului Lugoj a fost obligat de instanță să efectueze evaluarea performanțelor profesionale ale reclamantei pentru anul 2020, deoarece nu a respectat obligația legală de a efectua această evaluare conform prevederilor din Codul Administrativ și regulamentul local.

„Pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ a formulat întâmpinare, solicitând admiterea acțiunii. În motivare, arată că articolul 554 alin. (6) din O.G. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune că: „Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: foarte bine, bine, satisfăcător și nesatisfăcător. Pârâtul menționează că pentru anul 2020, calitatea de evaluator a avut-o conducătorul autorității publice de la acea vreme, respectiv domnul Buciu Alexandru Claudiu. Această calitate de evaluator a încetat în anul 2022, ca urmare a emiterii Ordinului nr. 558/08.07.2022 al Prefectului Județului Timiș, privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al municipiului Lugoj al domnului Buciu Alexandru Claudiu. Precizează că în situația în care instanța apreciază semnarea fișei de evaluare de către o altă persoană decât cea care a avut calitatea de evaluator pentru acea perioadă, este de acord cu admiterea”, transmite sindicatul.

Judecătorii l-au mai obligat pe primarul Municipiului Lugoj să plătească reclamantei a sumei de 3.570 lei, reprezentând onorariu avocat.

Comentarii

comentarii