Acasă Actualitate OADOR Timișoara a depus coroane de flori în memoria eroilor care s-au...

OADOR Timișoara a depus coroane de flori în memoria eroilor care s-au sacrificat pentru apărarea drepturilor omului

DISTRIBUIȚI

OADOR Timișoara a marcat Ziua internațională a drepturilor omului, luni 10 decembrie, prin depunerea unor coroane de flori, la monumentul din fața Catedralei Mitropolitane din Piața Victoriei, în memoria eroilor care s-au sacrificat pentru apărarea drepturilor omului.

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat și proclamat Declarația universală a drepturilor omului. După acest act istoric, Adunarea Generală a recomandat statelor membre să nu precupețească nici unul din mijloacele care le stau la dispoziție pentru a publica în mod solemn textul declarației și “pentru a face astfel ca el să fie distribuit, afișat, citit și comentat, în principal în școli și în alte instituții de învățămînt, indiferent de statutul politic al țărilor sau teritoriilor”.

„Considerind că recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor egale și inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume, considerind că ignorarea și dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conștiința omenirii și că făurirea unei lumi în care ființele umane se vor bucură de libertatea cuvîntului și a convingerilor și vor fi eliberate de teamă și mizerie a fost proclamată drept cea mai înaltă aspirație a oamenilor, considerind că este esențial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluție extremă, la revoltă împotriva tiraniei și asupririi, considerind că este esențial a se încuraja dezvoltarea relațiilor prietenești între națiuni, considerind că în Carta popoarele Organizației Națiunilor Unite au proclamat din nou credință lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbați și femei și că au hotărît să favorizeze progresul social și îmbunătățirea condițiilor de viață în cadrul unei libertăți mai mari, considerind că statele membre s-au angajat să promoveze în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite respectul universal și efectiv față de drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și respectarea lor universală și efectivă, considerind că o concepție comună despre aceste drepturi și libertăți este de cea mai mare importantă pentru realizarea deplină a acestui angajament, Adunarea Generală a ONU proclamă prezenta Declarație universală a drepturilor omului, ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele și toate națiunile, pentru ca toate persoanele și toate organele societății să se străduiască, avînd această declarație permanent în minte, că prin învățătură și educație să dezvolte respectul pentru aceste drepturi și libertăți și să asigure prin măsuri progresive de ordin național și internațional, recunoașterea și aplicarea lor universală și efectivă, atît în sînul popoarelor statelor membre, cît și al celor din teritoriile aflate sub jurisdicția lor”, se arată în document.

Comentarii

comentarii