Acasă Economic Şoferii români pot completa, începând de luni, cererile de restituire a diferenţelor...

Şoferii români pot completa, începând de luni, cererile de restituire a diferenţelor de taxă auto

425
DISTRIBUIȚI

Formularele-tip prin care şoferii români pot solicita returnarea diferenţei de taxă auto plătită după data de 1 iulie 2008, se găsesc, începând de luni, la toate direcţiile financiare din subordinea Administraţiei Naţionale de Administrare Fiscală – ANAF. 

Potrivit informaţiilor Ministerului Mediului şi Pădurilor /MMP/, persoanele interesate să vadă dacă au de recuperat bani ca diferenţă, începând de vineri, 13 ianuarie 2012, au la dispoziţie, pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu /AFM/, formula de calcul prevăzută de lege şi care va fi utilizată şi de către organele fiscale. Fiscul a stabilit, de asemenea, modelul şi conţinutul formularelor necesare, în funcţie de specificul contractului, de leasing, vânzare directă. Cei care constată că au de recuperat bani din taxa auto trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere de restituire, însoţită de următoarele documente, în original sau în copie: documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare/taxei speciale pentru autoturisme (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont), copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. În cazul în care o persoană care solicită returnarea diferenţei de taxă de poluare nu mai deţine chitanţa prin care să facă dovada achitării acesteia, poate obţine o copie a documentului direct de la instituţia unde a fost efectuată plata. Restituirea sumei solicitate se va face în intervalul de 45 de zile de la depunerea cererii, în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire sau la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

Fiscul a anunţat, la sfârșitul săptămânii trecute, că va calcula taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi va emite decizia în termen de două zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete. Prin excepţie, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, calcularea taxei pentru emisiile poluante şi emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectuează în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. Valoarea în lei a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule va fi calculată de unitatea fiscală în a cărei rază teritorială are domiciliul fiscal persoana fizică, respectiv, în cazul celorlalţi contribuabili, unitatea fiscală unde sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. Noua Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau taxa auto, cum mai este cunoscută, precum şi normele de aplicare a acesteia, intră în vigoare începând din data de 13 ianuarie a.c., la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial şi la două zile după aprobarea în Guvern a normelor care fac posibilă punerea în practică a actului normativ. Taxa de poluare se aplică numai maşinilor care se înmatriculează începând cu data la care intră în vigoare noua lege. Actul normativ prevede o reducere a taxei de poluare cu până la 25%, dând posibilitatea ca, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi, contribuabilii să poată solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită. Sumele pentru restituire sunt prevăzute în bugetul Fondului pentru Mediu şi se ridică la peste 200 de milioane lei. Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a fost iniţiată de MMP, după ce Curtea Europeană de Justiţie a declarat vechea taxă auto ca fiind discriminatorie.

Comentarii

comentarii