Acasă Actualitate Oportunităţi profesionale pentru muzicieni profesionişti

Oportunităţi profesionale pentru muzicieni profesionişti

350
DISTRIBUIȚI

Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara şi Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, organizează, în cadrul proiectului OBSERVATORUL PROFESIILOR MUZICALE DIN ROMÂNIA, cea de-a doua conferinţă regională.   Proiectul este finanţat din Fondul Social European, Bugetul de Stat şi din contribuţia beneficiarului şi se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni, în trei oraşe din ţară şi unul din străinătate, prin partenerii: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Muzică – beneficiar, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca, Facultatea de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov, S.C Scart G&M S.R.L. şi C.S.S.Musikschule-Stuttgart-parteneri. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare profesională continuă în domeniul muzical din România, prin cercetarea aspectelor legate de integrarea profesională a tinerilor muzicieni precum şi a formării profesionale continue în muzică, astfel încât să confere studenţilor şi muzicienilor profesionişti cele mai bune oportunităţi profesionale.
Dezbateri, wokshop-uri…
Tematica acestei conferinţe se axează pe aspecte ale managementului instituţiilor de cultură prin intermediul activităţilor organizate şi se adresează atât conducătorilor de instituţii, cât angajaţilor sau potenţialilor angajaţi, care vor răspunde invitaţiei de a participa la dezbateri, wokshop-uri şi cercurile de discuţii programate în cadrul manifestării. În cele două zile ale conferinţei sunt programate: prezentarea stadiului de implementare a proiectului, o dezbatere publică intitulată Integrarea absolvenţilor de studii superioare în sistemul naţional de educaţie: strategii şi demersuri;  o dezbatere publică, la care sunt invitaţi conducătorii instituţiilor de cultură care activează în domeniul muzical din judeţul Timiş. Conferinţa se va încheia cu programul de instruire intitulat Strategii manageriale în editarea de reviste, susţinut de drd. Victor VELTER, doctorand al Universităţii Valahia din Târgovişte. Lucrările conferinţei vor avea loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare EUGEN TODORAN din bv. Vasile Pârvan nr.4A. Programul complet al conferinţei se găseşte la adresade web a proiectului, www.opmr.eu – secţiunea evenimente.

 

Comentarii

comentarii