Acasă Actualitate Organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene ianuarie-februarie 2012, la Universitatea de Vest...

Organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene ianuarie-februarie 2012, la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

534
DISTRIBUIȚI

Excelenţă şi calitate
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat, în cadrul conferinţei de presă de din data de 24.01.2012, că UVVG are majoritatea programelor de studii universitare evaluate în grupele valorice A, B, şi C, iar în perioada 23.01.2012-12.02.2012 se desfăşoară sesiunea de iarnă, cu un total de 2.200 de examene. Din totalul examenelor programate, 295 de examene se desfăşoară la masterat. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat că „toate examenele sunt incluse în baza electronică de date a universităţii, într-o ordine cronologică – fapt ce permite informarea curentă a studenţilor şi masteranzilor, respectarea normelor de transparenţă şi o monitorizare a desfăşurării examenelor de către consiliile departamentelor şi facultăţilor, de către Senatul Universitar, care, prin reprezentanţii săi, participă la examene. Concluziile rezultate zilnic urmează să fie valorificate în şedinţele operative, la nivelul rectoratului, astfel încât sesiunea să se desfăşoare în parametrii corectitudinii, calităţii şi eticii. Examenele la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad sunt proiectate ca o prelungire firească a procesului de predare-învăţare şi evaluare pe parcurs din timpul semestrului, astfel încât ele sunt resimţite şi percepute de către studenţi ca un proces de raportare a autoevaluării propriilor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi profesionale, dobândite de fiecare student, la aprecierea obiectivă finală, prin media ponderată, stabilită de examinatori. Din această cauză, atât cadrele didactice, cât şi studenţii sunt extrem de motivaţi să demonstreze performanţe cât mai ridicate în domeniul formării pentru carieră”. „Calitatea pregătirii unor studenţi şi masteranzi, de la toate programele de studii universitare de licenţă şi master, după cum rezultă din evaluările pe parcurs, se situează la nivelul excelenţei. La acelaşi nivel se situează pregătirea celor 1000 de studenţi străini din Universitate, de la liniile de studii în limbile engleză şi franceză. Numărul mare de medii de 10, obţinute de studenţi şi masteranzi în prima zi de examen, în special de la programele de medicină, psihologie, ştiinţe juridice, administraţie publică şi altele, confirmă calitatea procesului de formare profesională a studenţilor noştri”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Rectoratul, Departamentul pentru Tehnologia Informaţiei, Departamentul Administrativ şi departamentele didactice din cadrul Universităţii noastre, sunt implicate, de câteva săptămâni, în asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea examenelor: introducerea, încă din lunile noiembrie – decembrie 2011, a testelor pe platforma electronică de examinare on-line; pregătirea sălilor de examen, a celor 35 de laboratoare destinate examinării on-line, cu toate mijloacele tehnice necesare, unde este cazul cu videoproiector, disponibilizarea de materiale de laborator etc.; programul Bibliotecii Centrale Universitare Tudor Arghezi şi al bibliotecilor de specialitate ale facultăţilor este adaptat dorinţei studenţilor de a parcurge bibliografia stabilită la toate disciplinele de învăţământ; – studenţii şi masteranzii au acces larg în biblioteca virtuală putând şi consulte publicaţii periodice din bazele internaţionale de date cum sunt Springerlik, CEEOL, Index Copernicus etc. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a declarat că aşteptările conducerii Universităţii, ale Senatului, constau în următoarele: Desfăşurarea sesiunii de examene la toate ciclurile şi formele de învăţământ să decurgă într-un cadru transparent, cu respectarea tuturor normelor didactice, docimologice şi deontologice; Media generală pe Universitate a rezultatelor sesiunii să fie mai mare decât în anii anteriori; Să avem un număr mai mare de studenţi eminenţi, de studenţi cu media 10, cărora Senatul să le acorde Burse „Vasile Goldiş” (gratuitatea şcolarizării).

Anul „Vasile Goldiş” – 150 de ani de la naştere

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad organizează, în anul 2012, sub genericul „Anul Vasile Goldiş” – 150 de ani de la naştere”, ample manifestări dedicate lui Vasile Goldiş, patronul spiritual al Universităţii şi una dintre personalităţile cele mai importante ale epocii contemporane. Pe tot parcursul anului, toate manifestările ştiinţifice şi culturale care vor fi organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” vor fi puse sub acest generic. Pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” va fi un an încărcat, având în vedere că universitatea noastră va fi implicată şi în organizarea unor suite de manifestări cu privire la împlinirea a 200 de ani de la înfiinţarea Preparandiei la Arad şi a 140 de la organizarea primelor forme de învăţământ juridic în Arad. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat: „Intenţionăm să organizăm un simpozion internaţional în cu tema „Viaţa şi opera lui „Vasile Goldiş” şi să edităm un volum cu caracter monografic, tipărit în limba română şi tradusă în cinci limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă. Lucrarea va cuprinde şi imagini din Muzeul Memorial „Vasile Goldiş”, dar şi alte fotografii reprezentative pentru viaţa şi activitatea omului de cultură şi politicianului Vasile Goldiş. Lucrarea va fi reprezentativă pentru ceea ce înseamnă personalitatea lui Vasile Goldiş în plan naţional şi internaţional şi va fi lansată la Academia Română, Budapesta, Viena, dar şi în importante centre universitare ale ţării.

PREMIILE ANUALE „IOAN SLAVICI” ŞI „MIHAI EMINESCU”

Conf. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, a precizat că „în acest an premiile anuale „Ioan Slavici” şi „Mihai Eminescu” au fost acordate Catedrei de Limba Română de la Universitatea din Szeged (Ungaria). Premiul anual „Mihai Eminescu” pe anul 2011 a fost acordat doamnei profesoare Maria Gavra, iar premiul anual „Ioan Slavici” pe anul 2011 doamnei conf. univ. dr. Mihaela Bucin”.  Festivitatea de premiere va avea loc vineri, 27.01.2012, la Consulatul român de la Szeged, în prezenţa consulului şi viceconsulului, membri ai Catedrei de Română de la Universitatea din Szeged.

 

Comentarii

comentarii