Acasă Actualitate Paşi pentru modernizarea CET-urilor

Paşi pentru modernizarea CET-urilor

DISTRIBUIȚI

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Timişoara analizează, în această perioadă, un proiect de hotărâre ce vizează trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor instalaţii şi echipamente ale SC Colterm SA. În plus, acelaşi proiect prevede concesionarea prin atribuire directă către SC Colterm SA a instalaţiilor respective, pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică. Transferul instalaţiilor şi echipamentelor se realizează pentru că acestea ar urma să facă obiectul unor investiţii prin programul POS Mediu – Axa 3. În 2008, Timişoara a fost selectat între primele trei oraşe care pot beneficia de asistenţă Phare în vederea pregătirii unui proiect de mediu ce ar permite accesarea finanţării comunitare în cadrul POS Mediu-Axa 3, iar consiliul local a aprobat, prin HCL 202/22.04.2008, participarea la cofinanţarea proiectului „Reducerea emisiilor de CO2 din gazele de ardere concomitent cu reducerea emisiilor de NOX din gazele de ardere rezultate din funcţionarea CET Timişoara SUD”. În plus, în 2009 a fost elaborat Master Planul pentru instalaţiile mari de ardere şi sistemul de încălzire centralizată în Municipiul Timişoara, care acoperă întreg sistemul (producţia, transportul şi distribuţia) de energie termică până în anul 2028. Conform referatului proiectului de hotărâre, în prezent este în curs de definitivare Studiul de fezabilitate
„Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Timişoara in vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante in aer si creşterea eficientei in alimentarea cu căldură urbană” şi va urma aprobarea lui ce către consiliul local.

Investiţiile

Investiţiile ce ar urma să fie realizate din fonduri europene presupun retehnologizarea a trei cazane de abur de la CET Timisoara SUD, a două cazane de apă fierbinte de la CET Timişoara Centru şi a pompelor de termoficare de la cele două CET-uri. Lucrările ce se efectuează la cele două CET-uri, automatizarea funcţionării cazanelor, modificarea instalaţiei de ardere, înlocuirea electropompelor şi modernizarea echipamentelor de alimentare cu energie electrică a electropompelor, vor duce la creşterea randamentului cazanelor, îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare şi conformarea la normele de protecţia mediului. Pentru ca aceste investiţii să se poată realiza, instalaţiile şi echipamentele trebuie trecute în evidenţele contabile a mijloacelor fixe ale Municipiului Timişoara, acestea fiind în domeniul privat al Municipiului Timişoara. Consilierii municipali ai Timişoarei vor hotărî, prin vot, la sfârşitul acestei luni, dacă acest transfer se va realiza.
 

Comentarii

comentarii