Acasă Actualitate Parc industrial Triplex Confinium

Parc industrial Triplex Confinium

DISTRIBUIȚI

De parcul industrial Triplex Confinium se discută de ceva timp. De fiecare dată când reprezentanţii celor trei ţări din DKMT (România, Ungaria şi Serbia) se întâlnesc, se pune accentul pe acest proiect, de a dezvolta un parc industrial la confluenţa celor trei graniţe. În 27 august se va desfăşura seminarul de lansare a proiectului Studiu de fezabilitate “Parc industrial Triplex Confinium”, proiect derulat în cadrul Programului România- Serbia  Phare CBC 2006, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nerambursabilă nr. RO 2006/018-448.01.02.03, încheiat între Consiliul Local Beba Veche, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi BRCT Timişoara.

Studiu de fezabilitate
Seminarul va avea loc la sediul Consiliului Local Beba Veche, începând cu ora 11.00 şi cuprinde prezentarea proiectului, iar activităţile prevăzute prin acest proiect vor contribui la: sprijinirea administraţiei publice locale din Euroregiunea DKMT în atingerea unei dezvoltări economico-sociale echilibrate şi durabile, prin crearea, într-o zonă atractivă pentru investitori, a unor condiţii propice dezvoltării de noi afaceri, utilizându-se avantajele oferite de pieţele celor trei state cu frontieră comună şi pregătirea proiectului de investiţii pentru înfiinţarea unui parc industrial constând în realizarea studiului de fezabilitate şi a studiilor complementare: studiu de piaţă, analiza investiţională (analiza financiară, analiza cost/beneficiu, analiza de risc), studiu de impact asupra mediului. Parteneriatul care va asigura implementarea proiectului este format din următoarele instituţii: Consiliul Local Beba Veche, ADETIM – Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş – Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Municipalitatea Kanjiza. Rezultatele aşteptate de la acest proiect sunt: realizarea Studiului de Fezabilitate ,,Parc Industrial Triplex Confinium”, informarea mediului de afaceri din zona transfrontalieră asupra necesităţii şi oportunităţii implementării proiectului de investiţii vizat, un simpozion de prezentare a proiectului la Timişoara şi promovarea proiectului, a finanţatorilor şi rezultatelor atinse în urma implementării, prin realizarea de pliante şi broşuri. Date suplimentare despre proiect: Mitru LĂZĂRESCU – manager proiect, tel: 0256-494 131, fax: 0256-494 596, E-mail: mitru.lazarescu@adetim.ro.

Comentarii

comentarii