Acasă Actualitate Patru reputaţi medici timişoreni au trimis o scrisoare Patriarhiei pentru susţinerea Înalt...

Patru reputaţi medici timişoreni au trimis o scrisoare Patriarhiei pentru susţinerea Înalt Prea Sfinţitului Nicolae

431
DISTRIBUIȚI
Acad. Prof. Dr. Ştefan Iosif Drăgulescu, Acad. Prof. Dr. Constantin O. Luca, Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu şi Prof. Dr. Lucian Petrescu susţin într-o scrisoare deschisă adresată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniei că „nu poate fi vorba, nici o clipă, de vre-un impediment în calea unui complet discernământ sau capacitate intelectivă ori emoţională” a Înalt Prea Sfinţitului Nicolae.
Textul integral al scrisorii celor patru reputaţi medici:

 
Către
PATRIARHIA  BISERICII  ORTODOXE  ROMÂNE
PREA FERICIRII SALE, PĂRINTELUI  PATRIARH  DANIEL
 
           Prea Fericit Părinte Patriarh,
  
           Vă aducem, prin scrisoarea noastră, semnul preţuirii şi dreptcredinţei noastre, în toate cele ce le rânduiţi şi îndreptaţi, în dificilele vremuri spirituale şi sociale pe care le păstoriţi drept ÎntâiStătător al Bisericii Ortodoxe Române. Vă scriem în calitate de credincioşi ortodocşi, de slujitori ai crezului lui Hipocrate, dar şi de români şi de bănăţeni, născuţi şi crescuţi în aceste locuri, noi spunem – binecuvântate.
          O veste tristă şi inexplicabilă ne-a parvenit, în aceste zile, ca un mare semn de întrebare şi chiar de dezechilibru,  şi aşa, mereu provocat  în ultima vreme. Repetăm, o spunem doar în calitate de credincioşi mireni, unii dintre noi membri onorifici ai Adunării Eparhiale şi ai Consiliului Eparhial al Mitropoliei Banatului, dar şi de trăitori ai acestor locuri şi vremuri. O spunem, însă, şi în calitate de trăitori sprijiniţi sufleteşte şi recunoscători pentru toate cele înfăptuite în aproape 50 de ani de slujire sufletească, duhovnicească şi spirituală, cu cea mai înaltă însufleţire şi dragoste creştinească şi omenească de către Înalt Prea Sfinţitului Părinte Mitropolit al Banatului, Nicolae Corneanu. În preajma sărbătoririi celor 50 de ani în slujba neîntreruptă a ajutorării şi îndrumări sufleteşti şi spirituale a credincioşilor ortodocşi din Banatul istoric, tocmai acum, când aşteptam de peste tot semne de recunoştinţă şi preţuire, aflăm de o hotărâre pe care nu ştim s-o interpretăm, după ştiinţa noastră, fără precedent în B.O.R.  Retragerea dreptului de semnătură pentru deciziile Mitropoliei şi Eparhiei Banatului echivalează, credem noi, cu înlăturarea din scaun sau mai grav, cu condamnarea la inutilitate şi uitare, ceea ce ni se pare foarte greu de înţeles. Fiind, din întâmplare, unii din medicii care au stat de-a lungul vremii, atunci când a fost nevoie, în slujba sănătăţii trupeşti, organice, a Înalt Prea Sfinţiei Sale, vă putem asigura, cu tot sigiliul şi credibilitatea competenţei noastre profesionale, că nu poate fi vorba, nici o clipă, de vre-un impediment în calea unui complet discernământ sau capacitate intelectivă ori emoţională, Domnia Sa fiind doar afectat, în ultimele luni, de un impediment de natură motorie – o deficienţă osoasă a articulaţiei coxo-femurale, ceea ce-i face deplasarea mai dificilă. Dar acest fapt nu reprezintă un argument pentru retragerea dreptului şi competenţei la semnătură, nu poate arunca o îndoială asupra atâtor ani de păstrare a verigii de legătură cu credinţa noastră strămoşească, atât de greu încercată în anii dinainte şi de după Revoluţie,  asupra atâtor ani de legătură şi de dragoste instituite şi păstorite într-un unic fel şi cu o exemplară dăruire. Suntem, într-un număr atât de mare, aici, în Banat, legaţi atât de trainic de fiinţa şi spiritualitatea Părintelui Mitropolit Nicolae, cuget care a ştiut mereu să împace colectivităţile şi confesiunile, etniile şi spiritualităţile diverse din acest colţ al ţării, pe calea dragostei întru Hristos şi a păcii interioare şi exterioare, încât ne temem, sincer, pentru continuarea lină şi împăcată a acestui proces, şi aşa, tot mai dificil.  B.O.R. a găsit puţini alţi slujitori atât de aplecaţi înspre actualizarea şi puterea nouă a mesajului ortodoxiei către o lume în abruptă şi dificilă schimbare, precum Prea Fericirea Voastră şi, neîntâmplător, din aceleaşi meleaguri şi cugete provenind, Înalt Prea Sfinţitul Părinte Nicolae Corneanu. Tragem, din acest motiv, nădejde, că mesajul nostru nu se va fi pornit în van. Şi mai tragem nădejde că faptele cele bune ale românilor nu vor fi răsplătite cu rău sau cu uitare, ca în multe alte împrejurări istorice ori prezente.
            
     Vă mulţumim, cu supusă şi adâncă recunoştinţă şi preţuire,
Acad. Prof. Dr. Ştefan Iosif Drăgulescu – Medic primar Cardiologie, Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie ”V. Babeş” Timşoara, Deputat în Parlamentul României, Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara Acad. Prof. Dr. Constantin O. Luca –  Medic primar Cardiologie, Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, Cetăţean de Onoare al municipiilor Timişoara şi Lugoj 
Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu – Medic primar Psihiatrie, Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
Prof. Dr. Lucian Petrescu – Medic primar Cardiologie, Membru de Onoare al Consiliului Eparhial Timişoara
  
Timişoara, la 30 mai 2011
 

Comentarii

comentarii