Acasă Eveniment Reprezentanţii Primăriei Timişoara spun că taxele şi impozitele nu vor creşte în...

Reprezentanţii Primăriei Timişoara spun că taxele şi impozitele nu vor creşte în 2012

DISTRIBUIȚI

În schimb ar putea fi introduse unele taxe noi, speciale

Primăria Timişoara organizează, joi, o dezbatere publică pe marginea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara, pentru anul 2012. Discuţia pe marginea documentului va avea loc în Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara, începând cu ora 16, iar proiectul va fi supus votului Consiliului Local Timişoara, cel mai probabil în plenul următor. Adrian Bodo, directorul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, spune că taxele şi impozitele locale nu se majorează la Timişoara, nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice. Asta cu toate că, în referatul Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara, pentru anul 2012 se propune, printre altele: “majorarea anuală aplicată impozitului pe clădire datorat de  contribuabilii persoane juridice, pentru anul fiscal 2012, se stabileşte de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara,  la 20%”. Bodo spune că majorarea a fost deja aplicată, iar în 2012 impozitele şi taxele rămân pe loc. În schimb ar putea fi introduse unele taxe noi de la anul, printre care o taxă de 964 de lei pentru ambarcaţiunile de agrement.

Taxe speciale propuse pentru aplicare în 2012

Conform proiectului de hotărâre privind taxele şi impozitele locale din Timişoara pentru 2012, se propune şi aplicarea a 14 taxe speciale, care ar urma să fie plătite Instituţiei Arhitectului Şef, Direcţiei Tehnice, respectiv Direcţiei de Patrimoniu. Astfel, către Biroul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef ar urma să fie plătite: Taxa pentru emiterea Avizului de Oportunitate şi a Avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism – 100 lei; Taxa pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru planurile urbanistice zonale (P.U.Z.) – 500 lei; Taxa pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru planurile urbanistice de detaliu (P.U.D.) – 300 lei; Taxa pentru înaintarea documentaţiilor Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu (PUZ/PUD) în plenul Consiliului Local al municipiului Timisoara – 100 lei; Taxa de urgenţă pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă – 50 lei. Către Biroul Autorizare Publicitate şi Comerţ din cadrul Direcţiei Patrimoniu ar urma să se plătească: Taxa pentru viza anuală pentru unităţile de alimentaţie publică, altele decât restaurante şi baruri care au o suprafaţă până la 50 mp inclusiv – 300 lei; Taxa pentru viza anuală pentru unităţile de alimentaţie publică altele decât restaurante şi baruri care au o suprafaţă cuprinsă între 51 şi 100 mp inclusiv – 500 lei; Taxa pentru viza anuală pentru unităţile de alimentaţie publică altele decât restaurante şi baruri care au o suprafaţă mai mare de 100 mp – 700 lei. Către Serviciul Banca de Date din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef ar urma să se plătească: Taxă imprimare nomenclator stradal şi parte scrisă P.U.G./P.U.Z./P.U.D. – Format A4 color – 4 lei / filă, Format A4 alb-negru – 2 lei / filă, Format A3 color – 5 lei / filă, Format A3 alb-negru – 4 lei / filă; Abonament G.I.S. – consultare Banca de Date – 6 luni – 600 lei, 12 luni – 1.000 lei. În fine, către Direcţia Tehnică ar urma să se achite: Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport, pentru transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare (valabilă 5 ani) – 332 lei; Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport, pentru transportul public local de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci (valabilă 5 ani) – 332 lei; Taxa de eliberare a avizului pentru aplicarea de înscrisuri şi simboluri care reprezintă publicitate pentru terţi pe autovehiculele ce efectuează serviciul de transport public de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere – 50 lei/autovehicul/zi; Taxa pentru eliberarea copiei conforme a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului, pentru transportul public de persoane în regim de închiriere (serviciul de închiriere) – 244 lei.
 Bonificaţie de 10% şi scutire de 100%
 
Proiectul de hotărâre care va face subiectul dezbaterii publice de joi mai propune ca şi în anul fiscal 2012 să se acorde o bonificaţie de 10% constribuabililor persoane fizice care achită integral, până în 31 martie, impozitul pe clădiri şi terenuri sau mijloace de transport. În plus, vor putea fi scutiţi în proporţie de 100% de la plata impozitului contribuabilii persoane fizice care montează şi pun în funcţiune a sistemelor care folosesc energii regenerabile. Alte propuneri prevăzute în Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2012 sunt: cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,75 %; cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte la 5%; cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,5 %; cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte la 3%; cota taxei hoteliere se stabileşte la  1 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare; Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al consiliului local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj.
 

 

Comentarii

comentarii