Acasă Economic Peste două milioane de români câștigă sub 1.500 de lei pe lună

Peste două milioane de români câștigă sub 1.500 de lei pe lună

400
DISTRIBUIȚI

Salariul mediu brut realizat în octombrie 2011 a fost de 1.922 lei

Salariul mediu brut de bază în luna octombrie 2011 a fost de 1.719 lei pentru salariaţii care au lucrat 21 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat s-a cifrat la 1.922 lei, conform unei anchete asupra salariilor realizate de Institutul Naţional de Statistică. 

Ancheta asupra salariilor în luna octombrie se realizează anual, ca o cercetare statistică selectivă în întreprinderi având ca perioadă de referinţă luna octombrie. Obiectivul principal al anchetei este asigurarea informaţiilor necesare pentru estimarea indicatorilor privind salariul mediu brut de bază şi realizat în luna octombrie pentru salariaţii care au lucrat întreaga luna (cel puţin 21 zile lucrătoare), cu program complet şi salariul mediu brut şi câştigul salarial mediu brut pe ocupaţii (grupe majore şi grupe de bază) şi pe activităţi economice. Conform anchetei, efectivul salariaţilor la 31 octombrie 2011 (exclusiv unităţile din sectorul economic cu mai puţin de patru salariaţi) a fost de 4.201.200 persoane, bărbaţii reprezentând 53,6%. Numărul salariaţilor care au lucrat 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2011 a fost de 3.534.000 persoane (84,1% din efectivul total al salariaţilor). Ponderea femeilor în această categorie a fost de 46,5%.
 
4,5% dintre români au realizat salarii brute de peste 5.000 lei
 
Repartizarea salariaţilor după salariile brute realizate arată că 4,9% din numărul salariaţilor care au lucrat cel puţin 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2011 au realizat sub şi la nivelul salariului minim pe economie (670 lei), 50,3% dintre salariaţi au realizat salarii brute cuprinse între 671 şi 1.500 lei, 30,9% între 1.501 şi 3.000 lei, 9,4% au realizat salarii brute între 3.001 şi 5.000 lei, iar 4,5% au realizat salarii brute de peste 5.000 lei. Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona salariilor mai mici de 1.500 lei, atât în rândul femeilor (58,1%), cât şi al bărbaţilor (52,5%). Salariul mediu brut de bază în luna octombrie 2011 a fost de 1.719 lei pentru salariaţii care au lucrat 21 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat de 1.922 lei. Comparativ cu anul precedent, salariul mediu brut de bază a crescut cu 12,7%, iar salariul mediu brut realizat cu 11,7%. Salariul mediu brut realizat cuprinde pe lângă salariul de bază şi o parte variabilă compusă din sporuri şi prime acordate ca procentaj din salariu sau ca sumă fixă. Analiza raportului dintre salariul de bază şi salariul realizat, pe activităţi economice, arată că cele mai mari sporuri şi adaosuri se regăsesc în activităţile: industria extractivă (36,8%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (28,8%), transport şi depozitare (23,8%).
În ceea ce priveşte activităţile ‘sectorului bugetar’, începând cu 1 ianuarie 2010 s-au aplicat prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice. Conform acestui act normativ, salariile de bază ale categoriei de salariaţi căreia i se aplică, au fost stabilite pe funcţii în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experienţa şi răspunderea în muncă, precum şi cu nivelul de complexitate a activităţii specifice fiecărui post. Astfel, sporurile (de vechime etc.), majorările, precum şi indemnizaţiile de conducere au fost incluse în salariul de bază, în condiţiile prevăzute de lege, spre deosebire de anii precedenţi când aceste drepturi salariale erau cuprinse în salariul realizat. De asemenea, începând cu luna iulie 2010, cuantumul brut al salariilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale aferente personalului plătit din fonduri publice au fost diminuate cu 25% (în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar), iar începând cu ianuarie 2011 au fost majorate cu 15% (în conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010). De la aceeaşi dată, conform Legii nr. 284/2010, în salariul de bază corespunzător personalului din sectorul bugetar au fost incluse ‘sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare’. Prin urmare, consecinţa aplicării acestor acte normative a fost de creştere a sferei de cuprindere a salariului brut de bază în luna octombrie 2011, comparaţia cu perioada precedentă (octombrie 2010) nefiind relevantă.
 
Femeile au câştigat în medie cu 12,1% mai puţin decât bărbaţii
 
Salariul brut realizat în luna octombrie 2011 faţă de luna octombrie 2010 a înregistrat creşteri în toate activităţile economice. Cele mai semnificative creşteri din sectorul economic (exclusiv activităţile: administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială) au fost în: activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (17,1%), comerţ (17,0%), agricultură, silvicultură şi pescuit (14,6%) şi tranzacţii imobiliare (14,1%). Câştigul salarial mediu brut realizat de salariaţii care au lucrat cel puţin 21 de zile, cu program complet, pe total economie a fost de 2.023 lei. Femeile au câştigat în medie cu 12,1% mai puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial mediu brut de 1.884 lei (faţă de 2.143 lei al bărbaţilor). Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii brute superioare femeilor în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari diferenţe regăsindu-se în intermedieri financiare şi asigurări (39,2%), industria prelucrătoare (31,1%), alte activităţi de servicii (26,5%), comerţ (18,1%), învăţământ (16,6%), informaţii şi comunicaţii (16,5%) şi sănătate şi asistenţă socială (14,4%). Distribuţia câştigurilor salariale medii brute pe grupe majore de ocupaţii evidenţiază că salariaţii din grupa majoră 1 – membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – realizează câştigurile cele mai mari în majoritatea activităţilor (4.818 lei), cu valori între 2.772 lei în activităţile hoteluri şi restaurante şi 9.035 lei în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări. Cele mai mici câştiguri salariale brute se realizează în grupele majore de muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 şi de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (1.032 lei, respectiv 1.096 lei.

Comentarii

comentarii