Acasă Actualitate Plan pentru situaţii de urgenţă

Plan pentru situaţii de urgenţă

622
DISTRIBUIȚI

Consilierii judeţeni vor avea pe masă, în viitoarea şedinţă de plen, proiectul referitor la planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Timiş. Inundaţiile au făcut prăpăd în Timiş, în primăvara lui 2005, iar acum prin acest plan se încearcă diminuarea efectelor inundaţiilor şi cunoaşterea a ceea ce trebuie făcut într-o astfel de situaţie de urgenţă de către factorii implicaţi. Atunci, când Timişul începea să arate ca un lac, nu prea ştiau oamenii ce trebuie să facă în astfel de situaţii. Acum, planul acesta este necesar şi pentru accesarea unei finanţrăi pentru îmbunătăţirea dotării cu echipamente. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Mangementul Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST)  (formată din cele 4 judeţe ale Regiunii de Dezvoltare Vest – respectiv Arad, Hunedoara, Caraş Severin şi Timiş) este eligibilă pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.3: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, suma alocată Regiunii VEST  fiind de 10.290.000 Euro. La cererea de finanţare este necesar a se anexa Planurile de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR), actualizate, ale tuturor judeţelor din regiunea de dezvoltare vest, aprobate prin hotărârea consiliului judeţean. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Timiş a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.132 \ 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Timiş cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor
Scopul Planului de analiză şi acoperire a riscurilor este asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. Obiectivele PAAR sunt: asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Comentarii

comentarii