Acasă Actualitate Practicor la final de proiect: peste 2.000 de studenţi în contact cu...

Practicor la final de proiect: peste 2.000 de studenţi în contact cu angajatorii

515
DISTRIBUIȚI

practicorÎn perioada 11-12 iunie 2013, a avut loc la Timişoara conferinţa finală a proiectului Practicor, în cadrul căreia reprezentaţi ai partenerilor de proiect, partenerilor economici de practică, precum şi din liceele cu care s-au semnat convenţii de colaborare, a studenţilor, elevilor si tutorilor formaţi, adică reprezentanţi ai grupul ţintă implicaţi în acest proiect, au audiat raportul final prezentat publicului larg de către managerul de proiect şi au participat activ la diseminarea publică a realizărilor proiectului ce a avut ca obiectiv orientarea şi consilierea celor ce doresc să urmeze cariere de succes în domenii prioritare ale ingineriei şi să se perfecţioneze prin practică, corelând învăţarea cu piaţa muncii.

Practicor este un proiect coordonat de către Universitatea “Politehnica” din Timişoara, având ca parteneri Universitatea din Piteşti, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE din Bucureşti şi cea mai mare organizaţie europeană pentru cercetare aplicată, transfer tehnologic şi al informaţiei în ştiinţele naturii şi inginerie – Fraunhofer – Gessellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, prin Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA cu sediul la Stuttgart.
Concluzia generală a dezbaterilor publice, dar şi a luărilor de poziţie din conferinţa finală au subliniat că proiectul început în 2010 a reuşit să atingă maturitatea, deci împlinirea multora din indicatorii angajaţi iniţial, să creeze condiţii de intrare în normalitate a practicii studenţilor şi, chiar mai mult, o adevărată competiţie între studenţii care doresc să îşi asigure în viitor un loc de muncă. Toate acestea se întâmplă în condiţiile în care, conform studiilor Primăriei Timişoara, prezentate de Aura Junie, 72,3% din populaţia municipiului este activă în acest moment, iar numărul studenţilor atinge suma de 50.000.
Aşa cum a subliniat şi doamna Prof. Dr. Ing. Habil. Ioana Ionel, managerul proiectului , în comparaţie cu faptul că la nivel naţional 24 % din tinerii sub 25 de ani nu işi găsesc locuri de muncă în domeniul in care s-au specilizat, Practicor a reuşit să mărească considerabil gradul de conştientizare al studenţilor şi profesorilor cu referire la cerinţele reale ale pieţei, creând o bază materială prin intermediul personalului specializat în acest timp – tutorii. Reprezentanţii partenerilor au subliniat şi faptul că studenţii implicaţi au avut ocazia de a se integra efectiv în colectivele de muncă şi de a participa activ la procesele de producţie, conturându-şi o experienţă profesională specifică. Din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor propuşi in proiect au fost realizaţi, până la momentul actual, o proporţie de 97,57 %. Procentul de absorbţie al fondurilor structurale accesate în proiectul Practicor este de 82,89 %, un rezultat impresionant, ţinând cont că media de absorbţie a acestor tipuri de fonduri la nivelul celor 27 de ţări membre este de aproximativ 45,15%, iar pentru România procentul este de doar circa 20%. În ceea ce priveşte partenerul Fraunhofer – Gessellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, doamna Simina Fulga, general manager proiecte România din cadrul Fraunhofer IPA, a subliniat că, până în momentul actual, în cele şapte stagii de practică ce au implicat 84 de tutori, cei 124 studenţi au avut posibilitatea de a învăţa cum se face trecerea de la invenţie la inovare, temele de practică fiind astfel alese încât tinerii să poată înţelege şi asimila procedeele de creaţie, producţie şi implementare de la A la Z. Toti cei trei vorbitori reprezentanţi ai studenţilor au afirmat că posibiliatea de a intra în contact direct cu marile societăţi angajatoare le-a fost de un real folos, iar experienţa practicii la Stuttgart a deschis noi orizonturi cu privire la noutăţile tehnologice greu de imaginat din afară, iar vizitarea şi implicarea propriu-zisă în procesele de cercetare aplicată, care au ca scop trecerea de la invenţii la inovaţii efective, din Fraunhofer IPA a fost cu siguranţă cea mai atractivă parte a proiectului în viziunea tinerilor.
Prin intermediul proiectului Practicor s-a întărit colaborarea la nivel european între societăţile angajatoare şi facultăţile implicate, rezultând că noile serii de absolvenţi trebuie să beneficieze de o susţinere pentru a urmări toţi paşii spre integrarea în viaţa profesională, de la depunerea candidaturii pentru practică la angajarea propriu-zisă după terminarea studiilor în România şi în Germania. Rezultatele preliminare la final de proiect indică în grupul ţintă un număr de 2087 studenţi şi 608 elevi ce au avut posibilitatea de a învăţa să se pregătească pentru viitorul loc de muncă orientându-se profesional prin susţinerea financiară din proiectul Practicor în mediul economic, real. Contactul direct cu procesele de producţie şi cu tot ce implică acesta a fost facilitat de către 135 de tutori români şi 84 tutori nemţi, care sunt totodată angajaţii întreprinderilor partenere de proiect şi de practică. În contextul celor afirmate în cadrul conferinţei s-a conturat necesitatea unei continuităţi: de la modelul prezentat prin metodă şi proceduri creat prin Practicor se speră ca la un nivel îmbunătăţit să se extindă implementarea acestuia în universităţi tehnice din România. Astfel, se speră ca, în viitor, tinerii absolvenţi cu licenţă şi master ai universităţilor tehnice să urmeze un stagiu de practică de minim 6 săptămâni, direct în domeniul lor de studii în unităţi din România sau străinătate. Proiectele de acest gen, care susţin formarea profesională a studenţilor în domenii existente pe piaţa muncii sunt absolut necesare şi binevenite, susţinând eforturile financiare ale universităţilor, dar şi răspunzând cerinţelor de piaţă ale societăţii cunoaşterii.

Practicor-articol11

Comentarii

comentarii