Acasă Economic Pregătire antreprenorială pentru șomerii din mediul rural

Pregătire antreprenorială pentru șomerii din mediul rural

380
DISTRIBUIȚI

Fundația Româno-Germană de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Construcțiilor în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș continuă derularea activităților în cadrul Proiectului „Dezvoltarea antreprenorială din mediul rural prin măsuri active de ocupare în domeniul construcţiilor şi comerţului”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active, Domeniul major de intervenție 5.2 – Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă.

Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii resurselor umane prin furnizarea de servicii integrate de sprijin şi suport la angajare şi promovarea culturii antreprenoriale în domeniul construcţiilor şi comerţului din mediul rural și se adresează șomerilor și persoanelor inactive din mediul rural din județul Timiș. De la lansarea proiectului în martie 2012, partenerii au lansat o campanie activă de informare, promovare şi conştientizare a grupului țintă din mediul rural faţă de oportunităţile pe care le au pentru educaţia continuă, formarea profesională, dezvoltarea antreprenorială şi oportunităţile de angajare din domeniul construcţiilor şi comerţului în mediul rural. De asemenea, au fost oferite programe și servicii integrate duale, constând în consiliere psihologică, evaluarea competenţelor profesionale, îndrumare și orientare în carieră și cursuri de formare profesională de nivel 1 (360 ore) în domeniul construcţiilor şi comerţului, în meseriile: lucrător în comerț, lucrător în structuri pentru construcții, lucrător în izolații, lucrător finisor pentru construcții și de nivel 2 (720 ore), zidar-pietrar-tencuitor cât și cursuri de specializare ce au ca obiectiv dobândirea cunoștințelor necesare pentru demararea propriilor servicii şi afaceri în domeniile vizate în proiect. Astfel, în cele 14 luni de proiect, au absolvit pachetul de 5 programe de formare profesională inovativă duală și specializare un număr de 85 de șomeri și persoane inactive din mediul rural, după cum urmează: în comuna Satchinez, 50 de persoane (2 grupe); în comuna Sânandrei, 35 de persoane (2 grupe). În prezent, la Sânmihaiu Român, se derulează cursul de formare profesională în meseria de lucrător în structuri pentru construcții și cursul de lucrător în comerț, cu un număr de 47 de persoane înscrise. Orele de pregătire teoretică sunt dublate de stagii practice efectuate în atelierele partenerului coordonator și pe șantiere sau la firmele din zona cursanților.
Alături de cursurile de formare profesională, absolvenții urmează un set de 4 cursuri de specializare (între 40 – 90 ore): cum să devii persoană fizică autorizată / înfiinţarea unei societăţi comerciale; fiscalitate generală şi modalităţi de accesare a microcreditelor și fondurilor europene nerambursabile; antreprenoriat; utilizarea calculatorului personal. Cursurile de formare profesională sunt autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări iar diplomele obţinute la absolvire au recunoaştere naţională şi sunt emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Obiectivele proiectului conduc la îmbunătăţirea gradului de competitivitate şi adaptabilitate a şomerilor şi persoanelor inactive pe piaţa muncii din judeţul Timiş, prin ridicarea nivelului de cunoştinţe şi competenţe fundamentale şi generale, dobândirea de noi abilităţi, consiliere, orientare şi îndrumare profesională şi asistenţă la angajare sau demararea unei activităţi pe cont propriu (persoană fizică autorizată sau societate comercială), în vederea armonizării ofertei cu cererea de pe piaţa forţei de muncă în domeniul construcţiilor şi comerţului din mediul rural. Proiectul este în directă concordanță cu politicile şi direcţiile Agendei de la Lisabona şi ale Strategiei Europa 2020 și urmărește în mod expres dezvoltarea socio-economică durabilă a României și creșterea ratei de ocupare în mediul rural.

Comentarii

comentarii