Acasă Premiere Premiere bănăţene: Prima şcoală din România

Premiere bănăţene: Prima şcoală din România

DISTRIBUIȚI

Aşa cum vă promiteam ieri, după povestea primei mănăstiri din România, urmează să vorbim despre prima şcoală atestată documentar de pe întreg teritoriul României. Cele două premiere bănăţene sunt legate nu numai prin localizarea comună, ci şi printr-o relaţie de cauzalitate, aşa cum relatează istorici precum dr. Ioan Haţegan şi prof. Ioan Popovici. În anul 1002, la Cenad se înfiinţa prima mănăstire din România. D

upă 26 de ani, odată cu intrarea Banatului sub suzeranitate maghiară, locaşul era transformat într-o mănăstire de rit apusean. Cu această ocazie, în locul călugărilor de rit răsăritean, au fost aduşi alţi opt călugări care slujeau după noul rit impus. Unul dintre aceştia, magistrul Walter, a înfiinţat, în anul 1030, o şcoală pentru fii mai-marilor zonei, care funcţiona pe lângă mănăstire. Această şcoală, cu predare în limba latină, este prima şcoală atestată documentar de pe teritoriul de azi al României. Şcoala era frecventată de circa 30 de elevi care se pregăteau să devină canonici. Viitorii preoţi erau instruiţi şi întreţinuţi gratuit, nivelul învăţământului fiind limitat la citit, scris, socotit, cunoaşterea Bibliei, învăţarea pe de rost a Psalmilor, câteva noţiuni de doctrină canonică şi liturgică. Prin urmare, instrucţia era indisolubil legată de educaţia religioasă şi morală. Regimul de viaţă al elevilor care învăţau în această şcoală era foarte aspru, supravegherea era strictă şi permanentă, recreaţiile inexistente, iar pedepsele corporale frecvente. Cu timpul, numărul elevilor s-a mărit considerabil şi faima şcolii a depăşit graniţele Banatului. Pentru o pregătire academică superioară, tinerii bănăţeni se îndreptau spre universităţile apusene. Cei mai mulţi proveneau din Timişoara, urmaţi de cei din Cenad, Lipova, Caransebeş. Universităţile cele mai căutate de absolvenţii şcolii erau cele din Viena şi Cracovia. Şcoala din Cenad a fost distrusă în 1241 de Hoarda tătară a lui Bugeac şi, mai apoi, refăcută pentru a funcţiona ca o instituţie de nivel mediu în secolul al XIV-lea. Iată, aşadar, că bănăţenii se pot mândri cu o vechime a învăţământului de aproape 1000 de ani. Un domeniu care, de-a lungul timpului, a dus Banatul aproape de nivelul civilizaţiei occidentale.

 

Comentarii

comentarii