Acasă Actualitate Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care urmaşii celor care au...

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care urmaşii celor care au fost persecutaţi politic primesc o indemnizaţie lunară

1713
DISTRIBUIȚI

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat joi actul normativ care modifică Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Conform legii promulgare, soţul sau soţia celui care a decedat în luptele cu organele de represiune comunistă sau care au fost persecutaţi politic primesc o indemnizaţie lunară de 700 lei, în cazul în care nu s-a recăsătorit ulterior. De asemenea, copilul celui decedat din motive de persecuţie politică primesc 500 de lei pe lună.

„Soţul/Soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor 2 dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit”, arată actul normativ promulgat de şeful statului.

Totodată, „copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti, în timpul detenţiei, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 lei”.

De aceste drepturi beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui decedat după eliberarea din detenţie, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.

În cazul în care copilul era minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una din situaţiile prevăzute de lege, precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una din situaţiile menţionate mai sus, are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor legale la data depunerii cererii de către copil.

Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.

De asemenea, indemnizaţiile acordate în baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii şi se pot cumula cu orice categorie de pensie.

Stabilirea calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare se fac de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute de lege este înfiinţată în cadrul fiecărei agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv Capitalei, o comisie alcătuită din directorul executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a Bucureştiului, în calitate de preşedinte, şi 4 membri, din care un membru desemnat de casa teritorială sau sectorială de pensii. Unul dintre membrii comisiei trebuie să aibă studii juridice, mai arată actul normativ promulgat.

 „În anul 2020, termenul în care agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare prevăzute de Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, este de 90 zile de la data înregistrării cererii”, potrivit legii.

Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii şi se suportă din bugetul de stat, conform sursei citate.

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.

Senatul a adoptat pe 30 septembrie proiectul de lege, iar Camera l-a adoptat decizional pe 13 octombrie.

Sursa: news.ro

Comentarii

comentarii