Acasă Administraţie Prima organigramă a lui Fritz a fost anulată! Primăria trebuie să plătească...

Prima organigramă a lui Fritz a fost anulată! Primăria trebuie să plătească și 20.000 de lei pentru cheltuieli de judecată, dar a scăpat măcar de „daunele morale”

DISTRIBUIȚI

Prima organigramă a administrației Fritz, cea aprobată prin HCL pe 15 iunie 2021, a fost anulată de Tribunalul Timiș marți, 14 iunie 2022. Cu 10 luni în urmă, aceeași instanță a decis suspendarea HCL-ului prin care aceasta a fost aprobată. Odată cu organigrama, sunt anulate și concursurile organizate în baza acesteia, dar și notificările de eliberare din funcție a diferitor angajați. Primăria trebuie să plătească și cheltuieli de judecată în valoare de peste 20.000 de lei, dar măcar a scăpat de „daunele morale” cerute de doi angajați, o sumă de zece ori mai mare. Decizia nu este definitivă, primăria având un termen de 15 zile pentru a cere recurs.

Dosarului intentat de sindicatul angajaților din primărie, cel condus de Tiberiu Negrei, i-au fost conexate și altele două, formulate în nume propriu de doi șefi din primărie – celebrul Culiță Chiș și Ilie Cosmin Petrovici. Cei doi cereau și „daune morale” de 100.000 de lei fiecare, însă instanța a decis ca aceștia să primească doar sume egale cu cheltuielile de judecată, 9.520 și, respectiv, 6.800 de lei. De asemenea, și sindicatul ar urma să primească, tot din același motiv, 5.950 de lei.

Vă amintim că Tribunalul Timiș a suspendat, recent, și cea de-a doua organigramă a administrație Fritz, cea aprobată în martie 2022. În cazul celei de anul trecut au existat îndoieli privind transparența. În cazul celeilalte, ar fi vorba despre includerea ei într-o ședință extraordinară convocată „de îndată”. Singura justificare pentru desfășurarea acesteia era un proiect de hotărâre privind ajutorarea refugiaților ucraineni prin înființarea unui centru.

Iată decizia de marți, 14 iunie, a Tribunalului Timiș:

„Respinge excepţiile lipsei de interes şi a rămânerii fără obiect. Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul CHIŞ CULIŢĂ, în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA. Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul PETROVICI ILIE COSMIN, în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, conexată din dosarul nr. 4980/30/2021. Admite acţiunea formulată, astfel cum a fost modificată, de reclamantul SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN PRIMĂRIA TIMIŞOARA ŞI DIN SERVICIILE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, în reprezentarea membrilor de sindicat TOC MIRELA ADRIANA , ROGOBETE ALEXANDRU, SUCIU MARIUS ILIE, CHIŞ CULIŢĂ, PETROVICI ILIE COSMIN, BORCSI GABRIELA VIOLETA , PURDEA DOINA VIOLETA , CHEŢA VLAD RAUL , CIOCA VASILE FLORIN ALEXANDRU , NADINOV PAUL , BANDRABUR ANDREI, PRODAN CRISTINA , COLOJOARĂ ADRIAN PETRU , AŞTEFĂNOAIE MIOARA VASILICA , BĂLĂJEL ADELA FLORINA , CRIŞOVAN FLORIAN ADRIAN , AURELIAN RODICA , COLONGIN COSMIN CLAUDIU , BUCĂŢEA LAVINIA RALUCA , MARA MIRCEA , HOARCĂ CRISTIAN, CARAGIOV CRISTIAN, CHIU SERGIU DANIEL , BERE SEMEREDI ADRIAN AMEDEO, TISCHER ELENA , BERE SEMEREDI IUDIT , VÂLCEANU MIHAI, MUNTEANU OANA CRISTINA , GOŞA MIRELA , BELU ALINA , GEORGIU ANA , CIPU PĂUN MIRELA , PRELUCAN LAURA , ALDEA ADRIAN , în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, conexată din dosarul nr. 4539/30/2021. Anulează Hotărârea nr. 237/15.06.2021 adoptată de C.L. al mun. Timişoara privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. Anulează Adresa nr. SC2021-20135, 20136, 20617/08.09.2021 de răspuns la plângerea prealabilă formulată împotriva HCLMT nr. 237/15.06.2021. Anulează Adresa nr. SC2021-023158; 023159/13.09.2021 de răspuns la plângerea prealabilă formulată împotriva HCLMT nr. 237/15.06.2021. Anulează actele subsecvente emise în baza HCLMT nr. 237/15.06.2021, şi anume: -notificările nr. 19564/12.07.2021, nr. 19569/12.07.2021, nr. 19573/12.07.2021, 19574/12.07.2021 si nr. 19576/12.07.2021; – examenul de selectie pentru numirea în noile functii publice a func?ionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara; – examenul de selectie pentru încadrarea în noile compartimente a angajatilor – personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara; – Dispozitia Primarului Municipiului Timi?oara nr. 830/05.07.2021; – concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 22 de funcţii publice de execuţie vacante, cu proba scrisă în data de 11.01.2022; – Adresa nr. SC2022-035366/21.01.2022 de răspuns la plângerea prealabilă formulată împotriva concursului de recrutare. Anulează Dispoziţia nr. 900/16.07.2021 emisă de Primarul mun. Timişoara privind eliberarea reclamantului Chiş Culiţă din funcţia publică de conducere de director general la Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Obligă pârâtul Primarul mun. Timişoara la reintegrarea reclamantului Chiş Culiţă în funcţia de Director General al Direcţiei Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul aparatului propriu. Anulează Dispoziţia nr. 910/16.07.2021 emisă de Primarul mun. Timişoara privind eliberarea reclamantului Petrovici Ilie Cosmin din funcţia publică de conducere de Şef birou la Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Obligă pârâtul Primarul mun. Timişoara la reintegrarea reclamantului Petrovici Ilie Cosmin în funcţia de Şef birou la Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Obligă pârâţii, în solidar, la plata în favoarea reclamantului Petrovici Ilie Cosmin a unei despăgubiri egale cu diferenţa dintre drepturile salariale, actualizate şi indexate, ce i s-ar fi cuvenit pentru funcţia anterior deţinută şi cele efectiv acordate, până la reintegrarea efectivă în funcţie. Suspendă executarea HCLMT nr. 237/15.06.2021. Suspendă executarea actelor subsecvente emise în baza HCLMT nr. 237/15.06.2021, şi anume: -notificările nr. 19564/12.07.2021, nr. 19569/12.07.2021, nr. 19573/12.07.2021, 19574/12.07.2021 si nr. 19576/12.07.2021; – examenul de selectie pentru numirea în noile func?ii publice a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara; – examenul de selectie pentru încadrarea în noile compartimente a angajatilor – personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara; – Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 830/05.07.2021; – concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 22 de funcţii publice de execuţie vacante, cu proba scrisă în data de 11.01.2022. Suspendă executarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 900/16.07.2021. Suspendă executarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Timi?oara nr. 910/16.07.2021. Suspendarea va produce efecte până la soluţionarea definitivă a cauzei. Respinge în rest acţiunea formulată de reclamantul Chiş Culiţă în ceea ce priveşte obligarea în solidar a pârâţilor la plata de daune morale în sumă de 100.000 lei. Respinge în rest acţiunea formulată de reclamantul Petrovici Ilie Cosmin în ceea ce priveşte obligarea în solidar a pârâţilor la plata de daune morale în sumă de 100.000 lei. Obligă pârâţii la plata în solidar a sumei de 9.520 lei către reclamantul Chiş Culiţă cu titlu de cheltuieli de judecată par?iale. Obligă pârâţii la plata în solidar a sumei de 6.800 lei către reclamantul Petrovici Ilie Cosmin cu titlu de cheltuieli de judecată partiale. Obligă pârâţii la plata în solidar a sumei de 5.950 lei către reclamantul Sindicatul Liber al Salariaţilor din Primăria Timişoara şi din Serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Calea de atac se va depune la Tribunalul Timis– Secţia contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 14.06.2022.
Document: Hotarâre  535/2022  14.06.2022.

Comentarii

comentarii