Acasă Administraţie Primăria comunei Dudeştii Noi anunţă localnicii că au posibilitatea împroprietăririi cu teren...

Primăria comunei Dudeştii Noi anunţă localnicii că au posibilitatea împroprietăririi cu teren intravilan, în anumite condiţii

614
DISTRIBUIȚI

În urma intrării în vigoare a modificărilor aduse la Legea fondului funciar nr. 18/1991 a apărut posibilitatea împroprietăririi posesorilor construcţii în intravilan care folosesc teren de stat sau al comunei care a fost naţionalizat, însă necooperativizat.

Primăria comunei Dudeştii Noi anunţă că “în cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi”.

Aceste condiţii prevăd: a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale; b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor; c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

“Vestea bună este că nu există un anumit termen în care se pot depune cererile ca la modificarea precedentă a legii. Deci cererile se pot depune oricând la Comisia locală de fond funciar de la Primărie care le va transmite spre aprobare la Comisia judeţeană de fond funciar din cadrul Instituţiei Prefectului”, explică reprezentanţii primăriei.

Comentarii

comentarii