Acasă Actualitate Primăria mai vrea un credit de peste 200.000.000 de lei, pentru refinanţarea...

Primăria mai vrea un credit de peste 200.000.000 de lei, pentru refinanţarea unor împrumuturi

400
DISTRIBUIȚI

Aleşii locali din Timişoara vor avea pe masa de lucru un proiect de hotărâre prin care Primăria Municipiului Timişoara vrea să mai ia un credit de peste 200.000.000 de lei pentru refinanţarea unor împrumuturi contractate de municipiu, în vederea optimizării serviciului datoriei publice locale.

Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile interne se face pentru: a. refinanţarea împrumutului intern contractat de la BCR (din 2010 cu sold la data 30 iunie 2019, în valoare de  4.687.491 euro); b. refinanţarea împrumutului intern contractat de la BCR (în 2013 cu sold la data 30 iunie 2019 de 10.416.666 lei); c. refinanţarea împrumutului intern contractat de la Ministerul Finanţelor (din 2018, cu sold la data 30 iunie de 98.438.274 lei); d. refinanţarea împrumutului contractat de la International Finance Corporation (din 2014 şi cu sold la data 30 iunie de 72.800.000 lei), refinanţarea având ca scop optimizarea serviciului datoriei municipiului Timişoara.

Din bugetul local, după aprobarea şi alocarea sumelor aferente, se asigură integral plata: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;  c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Timişoara hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; gradul de îndatorare al municipiului Timişoara; durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

“Având în vedere expunerea de motive din data de 20 august 2019 a primarului Nicolae Robu şi raportul de specialitate din data de 20 august al Direcţiei economice, privind necesitatea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare totală de 203.920.524 lei pentru refinanţarea unor împrumuturi contractate în vederea optimizării serviciului datoriei publice locale (…) se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare totala de 203.920.524 lei (…) cu o perioada de tragere/graţie de până la 2 ani şi perioada de maturitate maxim 20 ani”, arată proiectul.

La întocmirea documentaţiei s-a avut în vedere Raportul privind analiza capacităţii de îndatorare, prognoza gradului de îndatorare şi a bugetelor multianuale pe perioada împrumutului, stabilirea structurii de finanţare adecvată şi alte rapoarte şi avize.

Înainte de a angaja noul împrumut pentru trecerea cu bine a sezonului rece (2018-2019) de către Colterm, primarul Nicolae Robu declara, la începutul anului 2019, că “noi avem o rată de îndatorare foarte mică, de 10%, după ce am luat acel credit din trezorerie pentru termoficare pe perioada de iarnă. Vom face diligenţe să luăm credite pentru a putea susţine proiectele de dezvoltare rapidă a oraşului. Tot ce facem este pentru ridicarea calităţii vieţii oraşului. Nu renunţăm la nimic, toate aceste proiecte sunt importante, doar că nu vor putea fi implementare în timp atât de scurt precum ar fi dacă am avea banii. Trebuie să ai o gândire de sistem a întregului oraş”.

Comentarii

comentarii