Acasă Actualitate Primărie, operatori locali, cetățeni (P)

Primărie, operatori locali, cetățeni (P)

DISTRIBUIȚI

Una dintre condițiile de bază pentru un nivel înalt de confort al cetățenilor este curățenia din oraș. Scopul general al măsurilor pe care le-am gândit în acest domeniu vizează îmbunătățirea sistemului de colectare și transport separat al deşeurilor, indiferent că acestea provin din activități comerciale, industrie, instituții, locuințe sau sunt generate de activități de reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară.

Este necesară crearea de mecanisme financiare eficiente pentru o colaborare mult mai strânsă între Retim și Colterm în activitatea de salubrizare, valorificare și refolosire a deșeurilor pentru că în centrul preocupărilor noastre stă managementul pentru implementarea celei mai moderne tehnologii de transformare termo chimică materialelor carbonice în căldură, combustibil gazos sintetic, electricitate și hidrogen. Astfel din resturi vegetale, gunoi menajer, mase plastice, ambalaje, gunoi de grajd, resturi din agricultură, cauciuc vechi, resturi de lemn, carton, nămol rezultat din stația de epurare, resturile organice produse de abatoare, resturi obținute din curățenia parcurilor, masă lemnoasă din plantele de pe marginea drumurilor, simplu spus din tot ce se poate arde se produce energie. Fără noxe fără mirosuri deranjante, 3% cenușă va fi ușor de eliminat. Surplusul de energie calorică se poate transforma în congelare, creând în Timișoara hale frigorifice pentru industria cărnii și pentru piețele orașului. Toate comunele învecinate vor putea să elimine dejecțiile animaliere și menajere; în locuri special amenajate pt procesarea lor termică conform normelor europene.

În acest sens, vom gândi soluții pentru finanțarea integrală sau  parțială a unui proiect de revitalizare a sistemului de termoficare a municipiului Timișoara prin construirea unei instalație sau a mai multor instalații (gen multifuel reactor) de gazeificare a combustibililor solizi: cărbune, lemn, mase plastice, deșeuri organice menajere. Prin creșterea eficiențe energetice, răspundem dezideratelor europene (EEfG), reducem costurile de producție, costurile pentru abonați, iar pe cât posibil, prin raportul calitate preț vom face tot posibilul pentru readucerea clienților pierduți de Colterm în decursul timpului. Ceea ce este foarte important se va ajunge la  păstrarea lor. Prin acest complex de reactoare și instalații ce vor produce energie termică mult mai ieftină decât cea rezultată de la centralele de apartament și vom reduce noxele emise de acestea prin rebranșarea clienților pierduți. Instalația este smart tehnologie și îndeplinește mai multe deziderate europene; creșterea eficienței energetice de la 40% la 80% (astfel se rezolvă problema energiei nesubvenționate), se va putea renunța la gropile de gunoi, taxele plătite pentru transport si administrarea gropii de gunoi se vor regăsi în finanțarea instalațiilor, precum și avantaje ecologice legate de poluare. Tratare termică și eliminarea nămolului de epurare si reziduurilor din industria cărnii, zootehnie si agricole va aduce venituri substanțiale atât pentru COLTERM, RETIM, cât și pentru AQUATIM. De asemenea trebuie luat în calcul și comercializarea gazului de sinteză și în viitor prețul de producție al  hidrogenului ce va avea din ce în ce mai multă căutare.

Comandat de PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

Executat de SC Logos Consulting

CMF: 21240330

Comentarii

comentarii