Acasă Economic Primăriile din Timiș pot lua împrumuturi până la 1.000.000 mii lei

Primăriile din Timiș pot lua împrumuturi până la 1.000.000 mii lei

DISTRIBUIȚI

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara susține că primăriile unitățile administrativ-teritoriale din Timiș pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice, finanţate integral din bugetul local, de la Ministerul Finanțelor, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei.

Aceasta se face potrivit Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr. 319/13.04.2023, prin derogare de la prevederile art. 61. alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2023.

Sumele astfel contractate pot fi utilizate numai pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

Fiecare unitate administrativ-teritorială care solicită contractarea unui împrumut întocmește un dosar în conformitate cu prevederile art. 3 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1398/2023.
Termenul limită de depunere a dosarelor la Direcţiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice este data de 01 august 2023.

Foarte important!  Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturi din venituri din privatizare, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzut la art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, și numai dacă la data depunerii dosarului NU prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare – atenționează Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

 

Comentarii

comentarii