Acasă Eveniment Primii lobby-iști profesioniști din Regiunea de Vest

Primii lobby-iști profesioniști din Regiunea de Vest

676
DISTRIBUIȚI

lobby 48 wAcademia de Advocacy a lansat, la Timișoara, Corpul Profesioniștilor în Lobby, o asociație formată din primii lobby-ști profesioniști din Regiunea de Vest a României.

Lansarea face parte din cadrul proiectului strategic Partener actov și implicat – Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice dialogului social şi implicării în procesul decizional al liderilor şi personalului din organizaţiile societăţii civile şi ale partenerilor sociali din România, prin care au fost specializate două generații de specialiști în lobby, în toate regiunile de dezvoltare ale României. Lansarea a avut loc vineri, 10 mai, la Hotel Timisoara, sub forma unui prânz de lucru de relaționare a profesioniștilor în lobby cu politicienii, liderii formali și informali și reprezentanții mass media din regiune, cu titlul ”Forța argumentului, o șansă pentru un dialog public eficient”. Asociaţia “Corpul Profesioniștilor în Lobby” militează pentru asigurarea organizării şi exercitării, pe principii unitare în România, a profesiei de specialist în activitatea de lobby şi consacrarea principiului ca profesia de specialist in activitatea de lobby, cu organizarea şi funcţionarea ei structural-sistematică, este o componentă intrinsecă a democraţiei participative.

 

Crearea şi consolidarea premiselor necesare implementării democraţiei participative

Asociaţia ”Corpul Profesioniștilor în Lobby” vizează crearea şi consolidarea premiselor necesare implementării democraţiei participative, promovării principiilor democraţiei participative, promovării excelenţei profesionale, a transparenţei decizionale, a implicării transparente în procese de lobby şi advocacy, exercitarea mecanismelor profesionale, specifice activităţilor de lobby, protejarea şi promovarea drepturilor membrilor săi, având calificarea de specialist în activitatea de lobby. Scopul asociaţiei constă în promovarea excelenţei profesionale a “specialistului în activitatea de lobby”, promovarea şi aplicarea tehnicilor transparente de influenţare a deciziilor publice şi a bunelor practici de intervenţie pe lângă decizia publică, prezervarea şi promovarea standardului profesional, adoptarea şi promovarea codurilor de bune practici aferente domeniului, întărirea capacităţii organizaţiilor societăţii civile şi a partenerilor sociali de a-şi reprezenta interesele transparent, activ şi profesional în raport cu decizia publică. Pentru atingerea scopurilor propuse, ”Asociaţia Corpul Profesioniștilor în Lobby” va realiza următoarele activităţi şi obiective specifice: reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor săi în relaţia cu societatea civilă, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu instituţiile şi agenţiile guvernamentale, cu organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale din ţară sau străinătate, cu organismele internaţionale, precum şi în relaţiile cu clienţii potenţiali sau efectivi; promovarea activităţilor de lobby în România; elaborarea de strategii şi planuri în domeniile de interes şi va exercita lobby pentru dezvoltarea profesiei de specialist în activitatea de lobby; va dezvolta relaţiile internaţionale cu privire la activitatea de lobby; promovarea şi organizarea unor manifestări (conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni), în interesul membrilor asociaţiei; crearea şi actualizarea unei baze de date privind specialiştii în activitatea de lobby din România; specializarea şi perfecţionarea specialiştilor în activitatea de lobby din România; organizarea şi susţinerea programelor de instruire, consultanţă şi asistenţă pentru specialiştii în activitatea de lobby; promovarea şi susţinerea participării membrilor asociaţiei, precum şi a altor persoane care activează în domeniile de interes ale asociaţiei la manifestări (conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni) din ţară şi din străinătate; furnizarea periodică de informaţii din domeniile de interes ale Asociaţiei, către membri şi publicul larg, utilizând diverse canale de comunicare; accesarea, elaborarea, sprijinirea, derularea, implementarea şi promovarea de programe şi proiecte în domeniile de interes ale asociaţiei; editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de publicaţii editate sub egida Asociaţiei; m) înfiinţarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociaţiei, precum şi pentru invitaţii acestora; asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor asociaţiei.
Membrii fondatori sunt Radu Nicosevici, preşedinte, Corina Dragomirescu, prim – vicepreşedinte, Simona Fiț, secretar general, Simona Constănceanu, vicepreşedinte, lider regional al Regiunii Vest, Mihaela Căciulean, vicepreşedinte, lider regional al Regiunii Bucureşti Ilfov, Măria Hudema, vicepreşedinte, lider regional al Regiunii Nord Est, losif Pop, vicepreşedinte, lider regional al Regiunii Nord Vest, Radu Vasile Bălănean, vicepreşedinte, lider regional al Regiunii Centru, Iulian Aurel Gropoșilă, vicepreşedinte, lider regional al Regiunii Sud Est, Ion Mihai, vicepreşedinte, lider regional al Regiunii Sud Vest, Mircea Andreescu, vicepreşedinte, lider regional al Regiunii Sud.

Masă critică de specialişti

Membrii Corpului au fost certificaţi ca specialişti in activitatea de lobby în cadrul proiectului Partener Activ şi Implicat derulat de Academia de Advocacy, al cărui obiectiv general atins a fost crearea unei mase critice de specialişti, din rândul structurilor diverse ale societăţii civile, care să stăpânească tehnici şi mecanisme profesionale de intervenţie în dialogul civic si social, care să cunoască modalităţile legale de acces şi participare în procesul public decizional şi care să poată susţine argumentat poziţia celor pe care îi reprezintă, în negocierile cu decidenţii politici.
Deşi, legislaţia prevede posibilitatea de a interveni în procesul de elaborare a politicilor publice, a reglementărilor care ne afectează, sectoarele structurate ale societăţii civile au rămas încă rezervate faţă de factorii de decizie. Chiar dacă avem, în România, mijloacele legale de acţiune, participarea în procesul de luare a deciziilor publice va deveni eficientă numai în momentul în care societatea civilă structurată, în complexitatea ei, adoptă practici exigente şi riguroase de implicare în elaborarea actelor normative şi a politicilor publice de la nivel local, regional, naţional si până la nivel european. Cazurile de succes înregistrate de reprezentanţi ai societăţii civile sunt încă puţine la număr în raport cu necesitatea implicării active şi eficiente a cetăţeanului în deciziile publice care îl afectează. Proiectul Partener Activ și Implicat –pus in practica de Academia de Advocacy , a avut drept scop formarea unui grup de minim 800 de specialişti în dialogul civic si social şi apoi dezvoltarea abilităților celor interesați, pentru o intervenţie profesională în procesul decizional la nivel naţional, câte 100 de specialiști în fiecare regiune a României. Scopul acestui proiect a fost de creare a unei mase critice de specialişti, din rândul structurilor diverse ale societăţii civile, care să stăpânească tehnici şi mecanisme profesionale de intervenţie în dialogul civic si social, care să cunoască modalităţile legale de acces şi participare în procesul public decizional si care să poată susţine argumentat poziţia celor pe care îi reprezintă, în negocierile cu decidenţii politici. Prin introducerea în Codul Ocupațional din România a unei noi ocupații, denumită „specialist în activitatea de lobby” având COR 243220, urmată de inițierea și elaborarea standardului profesional de „specialist în activitatea de lobby” de către Academia de Advocacy și apoi adoptarea acestuia de forurile competente în martie 2012, se oferă oportunitatea celor interesați să se specializeze într-un domeniu mai puțin experimentat în România, să își dezvolte capacitatea de a influența transparent și profesional decizia publică, păstrând principiile democrației participative. Asociația „Corpul Profesioniștilor în Lobby” a fost înființată pentru prezervarea standardului profesional, pentru consolidarea practică a tehnicilor dobândite și pentru promovarea bunelor practici de intervenție pe lângă decizia publică a reprezentanților grupurilor de interese legitime.

Comentarii

comentarii