Acasă Economic Primăria Moraviţa derulează un proiect de peste 1,2 milioane de lei pentru...

Primăria Moraviţa derulează un proiect de peste 1,2 milioane de lei pentru reducerea şomajului din zonele rurale

DISTRIBUIȚI

Primăria Moraviţa în parteneriat cu Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională (FRG Timişoara) au obţinut de la Uniunea Europeană şi Guvernul României prin intermediul Fondului Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 -2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” o finanţare nerambursabilă în valoare de 1.138.074 lei (valoarea totală a proiectului cu tot cu co-finanţarea Primăriei Moraviţa este de 1.261.409 lei) în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garanţia succesului de mâine al României”. În plina criză economică, proiectul are ca scop să faciliteze integrarea pe piaţa muncii a şomerilor şi a persoanelor inactive din mediul rural din judeţul Timiş şi, combaterea, în decurs de 18 luni, a şomajului şi inactivităţii a 250 persoane din mediul rural în vederea creşterii ratei de ocupare, facilitarea integrării pe piaţa muncii, facilitarea accesului la educație și formare profesională de-a lungul vieţii, a dreptului la consiliere privind cariera, asistenţa la angajare şi dezvoltarea antreprenoriatului.

Activităţile care vor fi realizate în decursul unui an şi jumătate, cât durează acest proiect, sunt: încheierea de parteneriate public – private la nivel local şi regional ce au ca scop stabilirea unei reţele funcţionale şi flexibile de parteneri (între întreprinderile private – şcoli – primări – AJOFM) locali şi regionali care să faciliteze învăţarea de-a lungul vieţii; realizarea a 6 campanii de informare şi conştientizare a 250 de persoane din mediul rural ce au drept scop creşterea mobilităţii forţei de muncă din zona rurală, atragerea şomerilor şi persoanelor inactive în vederea calificării într-o meserie solicitată pe piaţa muncii, asigurarea motivării şi participării acestora la activităţile de formare profesională, facilitarea dialogului între angajatori şi viitorii angajaţi, îmbunătăţirea adaptabilităţii la nevoile pieţei locale şi regionale a muncii; identificarea şi evaluarea nevoilor de formare ale beneficiarilor şi clasificarea lor în funcţie de caracteristicile şi abilităţile individuale, motivaţiile şi interesele acestora; activităţi de formare profesională în domenii non-agricole cerute pe piaţa locală/regională a muncii; asistență şi consiliere la angajare.

Prin realizarea acestui proiect Primăria Moraviţa îşi propune să obţină, până în noiembrie 2010, rezultate ambiţioase precum creşterea ratei de ocupare a populaţiei defavorizate din mediul rural. 140 de participanţi din cea mai săracă zonă rurală a judeţului Timiş vor avea parte de programe integrate: informare, conştientizare, motivare, formare profesională, asistenţă, consiliere/mentorat în vederea angajării, ele fiind motivate să se califice într-o meserie solicitată pe piaţa locală/regională a muncii. Proiectul va avea ca rezultate angajarea a minim 50 de persoane pe piaţa muncii în domenii din afara sectorului agricol şi dezvoltarea antreprenoriatului prin faptul că cei mai buni 10 cursanţi vor avea posibilitatea să-şi pornească o afacere, beneficiind de asistenţă juridică şi contabilă de specialitate care să îi direcţioneze prin hăţişul legislativ. Proiectul va crea şi activa, pe termen lung, a unui parteneriat public-privat funcţional între sectorul de business – învăţământ – administraţia publică locală şi regional. Printre obiectivele urmărite se numără şi creşterea mobilităţii forţei de muncă din mediul rural, schimbarea mentalităţii şomerilor şi a persoanelor ce lucrează în agricultura de subzistenţă în ceea ce priveşte ocuparea şi integrarea activă pe piaţa muncii, îmbunătăţirea nivelului de trai al noilor angajaţi şi a familiilor acestora, dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor rurale din zona Moraviţei, scăderea gradului de excludere socială datorat lipsei resurselor materiale care conduce la imposibilitatea de a petrece timpul liber şi de a participa la activităţi comunitare precum şi la lipsa unui grup de apartenenţă (cel de la locul de muncă) şi creşterea veniturilor la bugetul local prin impozite. Beneficiarii acestui proiect vor fi 250 șomeri si persoane inactive (inclusiv persoane care îşi câştigă existenţa în agricultura de subzistenţă) cu vârste cuprinse între 17 şi 60 de ani din zona rurală a județului Timiș.
 

Comentarii

comentarii