Acasă Actualitate Prof. Aura Danielescu explică de ce MEC încalcă legislația, în ceea ce...

Prof. Aura Danielescu explică de ce MEC încalcă legislația, în ceea ce priveşte munca la domiciliu a profesorilor

802
DISTRIBUIȚI

Prof. Aura Danielescu, fostul inspector șef al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, susține că Ministerul Educației şi Cercetării poate impune cadrelor didactice predarea on-line numai dacă fiecare profesor primește un laptop, tabletă, calculator PC pentru a-și desfășura activitatea în mod corespunzător și vor putea fi trași la răspundere pentru activitatea prestată în mediul on-line numai dacă pot desfășura telemuncă sau muncă la domiciliu.

Pe de altă parte, Monica Anisie, ministrul Educației, atrage atenția că profesorii vor urma cursuri de predare online, după finalizarea anului școlar, pentru a fi pregătiți pentru al doilea val de coronavirus.

Prof. Danielescu arată cum MEC încalcă legislația.

”În prezent însă, odată cu intrarea în vigoare la data de 23.04.2020 a Ordinului nr. 4135/2020, consider că este imposibil să ne fie impusă munca la domiciliu și prestarea tuturor activităților specifice predatului on-line fără ca autoritățile statului să își asume faptul că  noi, salariații din învățământ, desfășurăm de fapt ceea ce se numește telemuncă sau muncă la domiciliu.

Și da, sunt conștientă că despre telemuncă și muncă la domiciliu este vorba deoarece, consultând specialiști în resurse umane, dar și avocați specializați în litigii de muncă, am înțeles că acolo unde există obligația pentru angajator să îmi asigure baza materială pentru desfășurarea muncii și unde există posibilitatea controlării activității desfășurate de mine, este vorba despre telemuncă sau muncă la domiciliu.

Și nu, nu este suficient ca MEC sau alte autorități ale statului să ne impună modificarea fișelor postului prin inserarea posibilității predării on-line!

Ar fi trebuit respectate următoarele etape de către toți factorii implicați:

Încheierea unor acte adiționale la contractele individuale de muncă prin care să se prevadă că de la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 4135/2020 activitatea personalului didactic de predare se va desfășura potrivit Legii 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă și conform art. 108-110 din Codul muncii. Acest lucru ar fi presupus ca Ordinul nr. 4135 să prevadă un termen în care să fie necesară reglementarea la nivelul fiecărui angajator a telemuncii;

Punerea la dispoziția tuturor cadrelor didactice a echipamentelor tehnice necesare predării on-line, după cum impune angajatorilor art. 5, alin. 4 lit. g) Legea 81/2018 (obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz).

Verificarea telemuncii sau a muncii la domiciliu de către angajator potrivit art. 4, alin. 3 din Legea 81/2018 (angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii).

Este evident tardiv și încalcă principiul neretroactivității legii, orice încercare de armonizare a Ordinului ministrului educației naționale nr. 4135/2020 cu contractele individuale de muncă din moment ce mai întâi a fost publicat Ordinul și numai la zile sau săptămâni distanță se va decide că pentru aplicarea lui efectivă trebuie ca salariaților din educație să le fie modificate contractele individuale de muncă.

În concluzie, ne poate fi impusă predarea on-line numai dacă fiecare profesor primește un laptop, tabletă, calculator PC pentru a-și desfășura activitatea în mod corespunzător și vom putea fi trași la răspundere pentru activitatea prestată în mediul on-line numai dacă desfășurăm telemuncă sau muncă la domiciliu”, explică prof. Aura Danielescu.

Comentarii

comentarii