Acasă Actualitate Prof.univ.dr.ing. Radu-Adrian Vasiu, Profesor Emerit al UPT

Prof.univ.dr.ing. Radu-Adrian Vasiu, Profesor Emerit al UPT

DISTRIBUIȚI

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Universității Politehnica Timișoara a organizat miercuri, 26 iunie 2024, la Centrul de Conferințe UPT, un eveniment de suflet, ceremonia de decernare a titlului de Profesor Emerit prof.univ.dr.ing. Radu-Adrian Vasiu, personalitate remarcabilă, care a marcat definitoriu activitatea Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, dar si a Universității Politehnica Timișoara, remarcându-se prin contribuții științifice de amploare și prin abordarea meticuloasă a aspectelor didactice și manageriale. Prin combinarea sinergică a acestor aspecte, a facilitat transferul de cunoștințe inginerești de înaltă calitate către numeroasele generații de studenți, promovând în același timp armonia în cadrul echipei didactice, al cercetătorilor pe care i-a coordonat și al Senatului UPT.

La eveniment au participat rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, cadre didactice din conducerea UPT, reprezentanți ai Senatului, colegii din Facultatea de Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, colaboratori, prieteni, foști și actuali studenți.

Personalitatea profesorului Radu Vasiu a fost evocată de prof.univ.dr.ing. Cătălin Căleanu, decanul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, prof.univ.dr.ing. Dan Lascu, fostul decan al facultății, care a inițiat demersurile de acordare a titlului, conf.univ.dr.ing. Horia Baltă, unul dintre colaboratorii apropiați, iar conf.univ.dr.ing. Muguraș Mocofan a dat citire Laudatio.

Prezent la eveniment, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a apreciat calitățile de lider ale profesorului Radu Vasiu, concretizate în echipele construite de acesta, implicarea în toate activitățile derulate, a evocat momentele în care au colaborat și i-a acordat placheta de Profesor Emerit „pentru contribuția excepțională adusă prestigiului intern și internațional al UPT în domeniul învățământului superior, cercetării științifice și managementului universitar”.

În discursul său, prof.univ.dr.ing. Radu-Adrian Vasiu a ținut să mulțumească persoanelor care i-au marcat cariera: părinții (mama profesoară de matematică, iar tatăl ofițer de transmisiuni și ulterior economist), profesorilor și colegilor de Școala generală nr. 16 Timișoara, Liceul „C.D. Loga”, Facultatea de Electrotehnică de la Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timișoara, studenților de la TeleUniversitatea, al cărei inițiator este, colegilor de la Centrul Multimedia, doctoranzilor pe care i-a coordonat, prietenilor internaționali, foștilor parteneri de proiecte și, nu în ultimul rând, familiei, care i-a fost mereu alături. De asemenea, profesorul Radu Vasiu a crezul său ca dascăl, enumerând calitățile pe care le consideră esențiale: pregătirea profesională de excepție, calitatea de mentor, demnitatea și decența.

Evenimentul s-a încheiat cu un intermezzo muzical susținut de soliștii Diana Zaharia și Marius Zaharia, de la Opera Română Timișoara, acompaniați la pian de Angela Balici.

Născut pe 28 octombrie 1957 în Lugoj, județul Timiș, Radu Adrian Vasiu a urmat studiile Liceului Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, iar cariera academică a început-o cu o diplomă de merit în specialitatea Electronică și Telecomunicații la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, obținută în 1982. Încă de la început, rezultatele sale academice de excepție, concretizate prin media generală 10, au demonstrat o dedicare neobosită și o pasiune profundă pentru domeniul său de studiu.

Drumul său profesional l-a purtat către obținerea titlului de doctor în Electronică și Telecomunicații, cu stagiu și prezentare a tezei și la University of Central Lancashire, Preston, UK, în anul 1998. Această etapă a carierei sale a fost marcată de realizări semnificative în cercetare și dezvoltare tehnologică, contribuind la avansarea domeniului prin proiecte inovatoare și publicații științifice de renume. În 1999 finalizeză și cursul Learning About Open Learning (LOLA), la Heriot-Watt University, Scoția, UK, deschizând drumul spre noile tehnologii educaționale.

Activitatea sa profesională s-a desfășurat de-a lungul timpului pe mai multe paliere, fiecare cu provocările specifice experienței proprii și perioadei de timp corespunzătoare. Între 1982 și 1987, profesorul Radu Vasiu a fost implicat în cercetare în domeniul realizării mașinilor automate de tăiere termică cu urmărirea optică a conturului, în domeniul (auto)testării echipamentelor de calcul multiprocesor și în proiectarea sistemelor electronice pe nave fluviale și maritime.

Cariera didactică a început în anul 1987, la Politehnica timișoreană, parcurgând toate treptele din învățământul superior, fiind numit profesor universitar în anul 2002, iar conducător de doctorat din 2005.

Activitatea sa ca mentor și coordonator de doctorat este impresionantă, a condus tezele a 12 doctoranzi, care au fost confirmați și au devenit la rândul lor specialiști recunoscuți. De asemenea, a fost membru în 44 comisii de doctorat și în 15 comisii de evaluare a tezei de abilitare, demonstrând o implicare activă și constantă în formarea noilor generații de cercetători.

Profesorul Radu Vasiu este autor/coautor a 11 cărți apărute în edituri naționale, editor a 4 volume de tip conference proceedings apărute în edituri internaționale și 1 volum în editură națională, a scris 16 capitole în cărți apărute în edituri internaționale și 3 capitole în edituri naționale, 4 manuale pentru studenți, 3 monografii și peste 200 de lucrări publicate în diverse jurnale internaționale și volume de lucrări. Peste 1.000 citări în jurnale sau proceedings-uri de conferințe indexate WoS, Scopus sau Google Scholar (h-index WoS=9; h-index Scopus=10; h-index Google Scholar=17).

Domeniile de interes în care activează profesorul Radu Vasiu încă din 1987 – Prelucrarea numerică a imaginilor, Vedere computerizată, Realitate Virtuală, Realitate Augmentată – au ca rezultat concretizarea unui doctorat în co-tutelă Universitatea Politehnica Timișoara și University of Central Lancashire, UK, 5 noi cursuri, 52 articole științifice elaborate și 9 manuale academice, 4 teze de doctorat finalizate, 3 doctorate în desfășurare, 9 proiecte internaționale.

Începând cu 1994, profesorul Radu Vasiu poate fi considerat un pionier în domeniul tehnologiilor multimedia, iniţiator şi creator de școală științifică. A pus bazele dezvoltării de noi domenii și subdomenii prin crearea primelor specializări în tehnologii multimedia și a primului centru de cercetare în tehnologii multimedia din România. Înființarea acestui Centrul de cercetare în Multimedia a permis dezvoltarea de 9 noi specializări introduse în premieră în universitățile din România, 6 noi discipline predate, cu 1.590 de absolvenți în domeniu, angajați în mari universități, companii și instituții din România, SUA, Canada, Germania, Franța, Austria, Finlanda, etc. Au rezultat 46 lucrări de specialitate în domeniu din care 2 premiate la conferințe internaționale, 3 teze de doctorat finalizate, 2 doctorate în desfășurare, 12 proiecte internaționale de cercetare-dezvoltare și 3 proiecte naționale, o dezvoltare curriculară modernă și intensă, 54 aplicații multimedia dezvoltate de colectivul Centrului de Cercetare Multimedia, demonstrând impactul său semnificativ asupra educației și tehnologiei.

Profesorul Radu Vasiu este inițiatorul înființării postului de televiziune TeleUniversitatea, la 1 mai 1994 fiind transmisă prima emisiune în eter.

Un alt domeniu important în care Prof. Vasiu și-a adus contribuția este Smart Learning Technologies, iar de aici putem aminti:

 • Prima platformă Massive Open Online Courses (MOOCs) din România – UniCampus, oferită liber universităților din România, realizată prin resurse proprii ale UPT.
 • Platforma Campusului Virtual al Universității Politehnica Timișoara activă din 2002, o platformă complexă, open-source, bazată pe Moodle, cu peste 450 de noi dezvoltări, plugin-uri adaptate, având peste 5000 de cursuri in 2021, a obținut premiul EDEN în 2015.

Dezvoltarea acestor platforme a permis introducerea unui curs nou, publicarea a 52 de articole științifice, finalizarea a 4 teze de doctorat, 3 doctorate în desfășurare, precum și participarea în 15 proiecte internaționale.

Începând cu 2012, profesorul Radu Vasiu a fost implicat în dezvoltarea tehnologiilor emergente, cum ar fi blockchain, open data și tehnologii pentru smart city, Internet of Things. Activitatea în acest domeniu a inclus 1 teză de doctorat finalizată, 2 doctorate în desfășurare, 13 lucrări științifice, 8 proiecte internaționale, demonstrând capacitatea de a fi în avangarda inovației tehnologice.

Dintre cele mai importante poziții administrative sau de management se pot aminti:

 • Director al Centrului de Cercetări în Multimedia din cadrul UPT din 2003 până în prezent;
 • Secretar Științific al UPT, responsabil cu cercetarea și relațiile internaționale, în perioada 2004-2012;
 • Evaluator ARACIS, în intervalul 2005-2011;
 • În calitate de Președinte al Senatului Universității Politehnica Timișoara pentru 2 mandate succesive, din 2016 până în 2023, a demonstrat o dedicare neobosită pentru inovație și dezvoltare educațională;
 • 2012-2020: membru CNATDCU, la Comisia de Electronică, telecomunicații și nanotehnologii;
 • Din iunie 2023 este Membru Asociat al Academiei de Științe Tehnice din România – Secția Electronică-Automatică;
 • Din noiembrie 2023  este director al Institutului pentru Transformare Digitală din cadrul UPT.

Contribuția domnului profesor Radu Vasiu la dezvoltarea și aplicarea cunoștințelor științifice în diverse domenii s-a concretizat prin rezultatele numeroaselor proiecte de cercetare în care a fost implicat:

 • Director / coordonator pentru Romania a 25 proiecte europene de cercetare-dezvoltare-inovare, în valoare de peste 3.000.000 euro și membru în echipa de implementare a altor 22 proiecte;
 • Director de proiect la 3 proiecte și membru la 4 proiecte de cercetare-dezvoltare cu finanțare națională;
 • Director de proiect / coordonator la 4 proiecte și membru la 5 proiecte finanțate din Fonduri Structurale Europene.

Profesorul Radu Vasiu este membru al mai multor asociații profesionale prestigioase.

Recunoscut pentru autoritatea sa profesională, profesorul Radu Vasiu a fost invitat de 43 de ori ca profesor în 14 universități din Europa și SUA, împărtășindu-și expertiza și influențând pozitiv generații întregi de studenți și colegi prin experiența accumulată.

Un alt aspect esențial al carierei sale este implicarea activă în strategii de dezvoltare locală și regională, în parteneriat cu Primăria Timișoara, Consiliul Județean și Agenția de Dezvoltare Regiunea Vest. Din 2006, profesorul Radu Vasiu a contribuit la dezvoltarea sustenabilă a regiunii prin proiecte și inițiative menite să îmbunătățească calitatea vieții și să promoveze inovația tehnologică.

Comentarii

comentarii