Acasă Actualitate Profesoară din Timiș, condamnată la închisoare pentru purtarea abuzivă asupra unui elev

Profesoară din Timiș, condamnată la închisoare pentru purtarea abuzivă asupra unui elev

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis un punct de vedere cu privire la situația doamnei Ciurescu Rodica Adriana, având funcția de profesor, la disciplina de Educație fizică, în cadrul Liceului Teoretic Recaș.

Având în vedere Decizia civilă nr. 286 pronunțată în data de 30.03.2023 de către Curtea de Apel Timișoara, prin intermediul căreia doamna Ciurescu Rodica Adriana, având funcția de profesor, la disciplina de Educație fizică, în cadrul Liceului Teoretic Recaș, a fost condamnată pentru săvârșirea asupra unui elev a infracțiunii de purtare abuzivă, prevăzută de art. 296 alin (2) raportat la art. 193 alin. (2) din Codul penal, la o pedeapsă de 9 (nouă) luni închisoare, fiind dispusă amânarea aplicării pedepsei de 9 (nouă) luni închisoare și stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, precum și o serie de măsuri de supraveghere în sarcina acesteia, devine incident de drept, cazul de nedemnitate reglementat în mod expres de art. 234 alin. (3) raportat la alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale care prevede că:

„Nu pot ocupa o funcție didactică, o funcție didactică auxiliară şi nici o funcție de conducere, de îndrumare și de control – în învățământul preuniversitar, respectiv o funcție didactică – în învățământul universitar, persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.”

Prin urmare, chiar dacă Curtea de Apel Timișoara a dispus amânarea aplicării pedepsei de 9 (nouă) luni închisoare în raport cu doamna CIURESCU RODICA ADRIANA, amânarea aplicării pedepsei fiind o soluție în procesul penal diferită de soluția de condamnare, care nu antamează, potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal, aplicarea unei pedepse, precum nici aplicarea unor decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită, și nu a dispus nici aplicarea, cu titlu de măsură de supraveghere, a măsurii reglementate de art. 85 alin. (2) lit. j) din Codul penal, respectiv interdicția de a nu mai ocupa funcția/profesia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, Legea nr. 1/2011 a educației naționale a reglementat un caz special de interdicție, care se aplică din oficiu, în temeiul legii.

În acest sens, pentru a se preveni orice situație în care un profesor a săvârșit fapte penale asupra unui elev/student să mai exercite o funcție didactică, legiuitorul a reglementat prin art. 234 alin. (3) raportat la alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, un caz special de nedemnitate care se aplică nu numai în cazul în care este condamnat penal la o pedeapsă un cadru didactic: amendă penală sau  închisoare, ci și în cazul în care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei, chiar dacă instanța de judecată nu a aplicat în mod expres pedeapsa complementară/ măsura de siguranță a interzicerii exercitării unor funcţii, profesii sau ocupaţii.

Conchizând, doamna Ciurescu Rodica Adriana, având funcția de profesor, la disciplina de Educație fizică, în cadrul Liceului Teoretic Recaș, ca urmare a condamnării sale penale prin Decizia civilă nr.  286 pronunțată în data de 30.03.2023 de către Curtea de Apel Timișoara, pentru săvârșirea asupra unui elev a infracțiunii de Purtare abuzivă, la o pedeapsă de 9 (nouă) luni închisoare, în temeiul art. 234 alin. (3) raportat la alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale nu mai poate exercita funcția de profesor/nu mai poate ocupa o funcție didactică fiind condamnată penal definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra persoanei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării (dacă infracțiunea pentru care a fost condamnat a fost dezincriminată, a beneficiat de o amnistie postcondamnatorie sau a intervenit reabilitarea sa).

Comentarii

comentarii