Acasă Anunturi PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

1836
DISTRIBUIȚI

S.C. Servicii Energetice Banat S.A., cu sediul în mun. Timișoara, str. Johann Heinrich Pestalozzi, nr. 3-5, jud. Timiș, CUI: 29388211, J 35/2601/2011, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. numit prin Sentința comercială nr. 2009/14.08.2014, pronunţată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 8776/30/2013 anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare organizată în data de 20.04.2021 ora 14:00, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:

Denumire active Valoare de evaluare

Lei, fără T.V.A.

Valoare de pornire

lei, fără TVA

ACTIVE DIN JUDEȚUL TIMIS
Spații industriale și teren aferent amplasate în mun. Timișoara, str. J. H. Pestalozzi, nr. 3-5, jud. Timiș
Activul 104.1 – ACTIV SECȚIA AUTO reprezentat prin proprietatea imobiliară industrială – teren curți construcții intravilan cu suprafața de 9.707 mp și clădiri industriale cu suprafața construit – desfășurată totală de 4.777 mp. 10.903.110,00  

8.722.488,00

 

Activul 104.2 – ACTIV CLĂDIRE ATELIER A.R.T.E. reprezentat prin proprietatea imobiliară industrială – teren curți construcții intravilan cu suprafața de 6.089 mp și clădiri industriale cu suprafața construit – desfășurată totală de 3.104,00 mp.  

8.299.300,00

 

6.639.440,00

ACTIVE SITUATE JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Activ 41* – Cladire sediu, st. construita 270 mp, în orașul Moldova Noua, str. Flotatiei, jud. Caras-Severin. Terenul intravilan, curti constructii, st. 270 mp nu constituie obiectul vânzării, nu este in proprietatea Servicii Energetice Banat S.A.  

119.900,00

 

47.960,00

Activ 48* – Cladire sediu si magazii, st. construita 180 mp si Cladire statie 110 kv, st. construita 130 mp, în loc. Otelul Rosu, str. Statia 110 KV, jud. Caras –Severin. Terenul st.  8.408,68 mp nu constituie obiectul vânzării. 66.200,00 26.480,00

* In cazul în care activele 41 si 48 nu se vor valorifica la prețurile din prezenta publicație de vânzare, în cadrul aceleiași licitații ele vor putea fi valorificate la cel mai mare preț oferit, cu condiţia să nu fie derizoriu.

Descrierea activelor este pur comercială și nesusceptibilă de a crea obligații în sarcina vânzătorului. Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componența activelor din publicația de vânzare ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secțiunea Vânzări.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 19.04.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. TIMIȘOARA, STR. PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA, NR. 7, ET. 1, CAM. 28, JUD. TIMIȘ, ÎN DATA DE 20.04.2021, ORA 14.00 CU ÎNSCRIERE PÂNĂ LA DATA DE 19.04.2021, ORA 14:00.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, până pe data de 19.04.2021, ora 14.00.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiș, până la data de 19.04.2021, ora 14.00, documente prevăzute în caietele de sarcini și în publicația de vânzare ce poate fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0755.132.471, 0232-243.864, 0757.545.545.

   

Comentarii

comentarii