Acasă Actualitate Raed Arafat a semnat ordinul prin care opt localități din Timiș intră...

Raed Arafat a semnat ordinul prin care opt localități din Timiș intră în carantină începând de vineri, la prima oră

2694
DISTRIBUIȚI

UPDATE: Măsura carantinării celor opt localități a intrat, până la urmă, în vigoare joi, 5 noiembrie, oră 05.00.

În seara zilei de 4 noiembrie, secretarul de stat Raed Arafat a semnat ordinul prin care 12 localități intră în carantină. Opt dintre acesta sunt din Timiș: Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Fibiș, Ghiroda, Giroc, Moșnița Nouă și Pesac. Celelalte patru sunt Gherla, județul Cluj, și Zalău, Cehu Silvaniei și Jibou, județul Sălaj.

Deși informarea de presă venită de la nivel național indică ziua de joi, 5 noiembrie, drept cea din care se impune măsura, reprezentanții Prefecturii Județului Timiș clarifică: este vorba de noapte de 5 spre 6 noiembrie, ora 0.00. Adică, de vineri, oficial, cele opt localități timișene intră în carantină. Măsura de carantinare va fi în vigoare timp de 14 zile.

În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș din aceeași zi, a fost solicitată Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției instituirea aceste măsuri, începând cu data de 6 noiembrie, ora 00.00. Deciziile au fost luate în baza propunerii Direcției de Sănătate Publică Timiș și a avizelor Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Combatere al Bolilor.

În localitățile care urmează să intre în carantină ratele de infectare cu COVID-19 pe ultimele 14 zile, exprimate în cazuri la mia de locuitori, sunt următoarele: GHIRODA – 8,26, DUDEȘTII NOI – 8.65, DUMBRĂVIȚA – 8,49,  BECICHERECU MIC – 7,10, FIBIȘ – 10.91, GIROC – 7,93, PESAC – 9,3, MOȘNIȚA NOUĂ – 7,32.

Acum, în plus față de măsurile deja impuse, începând de vineri, se vor institui controale pe toate drumurile de acces în localitățile carantinate. În timpul nopții, în intervalul orar 22.00 – 05.00, se vor putea face deplasări doar în scop profesional sau agricol, pentru urgențe medicale, îngrijirea persoanelor în vârstă, a bolnavilor și copiilor, în baza unor documente justificatoare. Acest lucru este valabil pentru deplasările în interiorul localității. De aceste documente, inclusiv în timpul zilei, va fi nevoie dacă se părăsește localitatea de domiciliu. Pentru deplasările în scop profesional va trebui prezentată adeverința de la angajator sau o legitimație de serviciu, iar pentru celelalte, o declarație pe propria răspundere.

Acum, odată cu ordinul secretarului de stat Raed Arafat, se interzic evenimentele publice, organizarea de nunți, botezuri și mese festive. Pentru ceremoniile religioase de cununie, botez sau înmormântare, numărul de participanți se limitează la 8. Purtarea măștii rămâne obligatorie în toate spațiile publice, închise sau deschise, iar restaurantele, cinematografele și agențiile de jocuri de noroc vor fi închise, în localitățile vizate.

„S-au emis opt Hotărâri (câte una pentru fiecare localitate în parte) în baza cărora se  solicită  Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 6.11.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile. Carantina s-a cerut  pentru localitățile: GHIRODA (fără Giarmata Vii), DUDEȘTII NOI, DUMBRĂVIȚA,  BECICHERECU MIC, FIBIȘ, PESAC, GIROC cu sat aparținător CHIȘODA, MOȘNIȚA NOUĂ cu satele aparținătoare: MOȘNIȚA VECHE, ALBINA, URSENI, RUDICICA. Pentru UAT Moșnița Nouă s-a primit avizul INSP în cursul zilei de astăzi”, transmit reprezentanții prefecturii.

Inițial, în anunțul făcut miercuri dimineață de autoritățile județene, Moșnița Nouă nu figura în planurile de introducere în carantină. În schimb, pentru alte două comune pentru care s-au primit avizele, Găvojdia și Foeni, urmează să se facă o analiză pentru fiecare dintre localitățile aparținătoare, pentru a se stabili rata de infectare de pe fiecare localitate aparținătoare, pentru ultimele 14 zile.

Textul propunerii de hotărâre înaintate de CJSU și aprobate de Arafat:

„Art. 1. (1) Se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 6.11.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitățile: GHIRODA (fără Giarmata Vii), DUDEȘTII NOI, DUMBRĂVIȚA,  BECICHERECU MIC, FIBIȘ, PESAC, GIROC cu sat aparținător CHIȘODA, MOȘNIȚA NOUĂ cu satele aparținătoare: MOȘNIȚA VECHE, ALBINA, URSENI, RUDICICA.

Art. 2 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarate în zona menţionată la art. 1 alin. (2) adresă declarată prin Declarație pe propria răspundere şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

3. evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Timiș a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;

4. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș, a rutelor ocolitoare, a căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;

5. interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi:

– organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;

– organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole şi/sau concerte;

6. oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez și înmormântare cu prezența unui număr maxim de 8 persoane.

7. instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise;

8. suspendarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online;

Art. 3.  În intervalul orar 22,00 – 5,00, în zonele carantinate este permisă circulația pentru:

a) persoanele care desfășoară activități în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentării cu apă, comunicațiilor, reprezentanții mass-media, transporturilor și aprovizionării populației cu prezentarea unei adeverințe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfășurarea activității, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională ;

b) persoanele care desfășoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la litera a, cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;

c) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declarații pe propria răspundere care să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, data completării și semnătura;

d) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declarație pe propria răspundere care să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării și semnătura;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice;

f) urgențe medicale;

g) tranzitarea localităților zonelor carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe raza acestora, dacă nu au fost stabilite rute ocolitoare.

Art. 4. Direcția de Sănătate Publică Timiș va întreprinde următoarele:

(1) va analiza oportunitățile și va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății,

(2) va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spațiilor publice și va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ teritorială în cauză;

(3) va îndruma și implica medicii de familie de pe raza localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliul și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.)

(4) va supraveghea colectarea deșeurilor medicale și va asigura respectarea normelor de colectare a deșeurilor medicale.

Art. 5. (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi profesionale în zona carantinată;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

g) urgenţe medicale;

h) elevii și studenții care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală.

(2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care să rezulte calitatea de elev sau student, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declaraţie din care să rezulte motivul justificat al deplasării.

(3) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare este permisă tranzitarea localităţilor din zona carantinată de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localităţi.

Art. 6. Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum și prin alte mijloace.

Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale”.

Comentarii

comentarii