Acasă Actualitate Rectificare de buget la CJ Timiş

Rectificare de buget la CJ Timiş

443
DISTRIBUIȚI

În şedinţa de plen din această lună a Consiliului Judeţean Timiş, se va face o rectificare de buget. Pe masa consilierilor judeţeni se va afla proiectul de hotărâre referitor la acest lucru. Conform reportului proiectului de hotărâre referitor la rectificarea de buget, veniturile bugetului  propriu rectificat  al judeţului Timiş  pe anul 2009 sunt în sumă de  321.250.70 mii lei, ca urmare a rectificării cotei şi sumelor defalcate din impozitul pe venit, în conformitate cu contul de execuţie al bugetului local din 31.08.2009, respectiv majorarea cotei de 13 la sută aferentă BVC al CJT, cu suma de 4.400,00 mii lei, şi adresei DGFPT nr. 11767/11.09.2009 prin care cota de 22 la sută pentru echilibrarea bugetului propriu s-a suplimentat cu suma de 5.875,00 mii lei.m De asemenea, la DGASPC Timiş, urmare a „notificărilor” Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind suplimentarea de câtre Ministerul Finanţelor Publice a transferurilor pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei se suplimentează cu suma de 718 mii lei. Cheltuielile  bugetului propriu al judeţului Timiş pe anul 2009 sunt în sumă de  321.250,70 mii lei. La capitolul bugetar 51.02 „Autorităţi executive”, bugetul iniţial s-a rectificat prin suplimentarea cu suma de 400,00 mii lei la bunuri şi servicii, pentru acordul de cooperare cu Mitropolia Banatului şi taxe la O.C.P.I Timiş în vederea înscrierilor de bunuri imobile în Cartea funciară din domeniul public/privat al judeţului Timiş. De asemenea, dobânzile scadente pe anul acesta  la împrumutul contractat de CJ Timiş s-au suplimentat cu  suma de 3.000 mii lei, şi totodată s-au transferat de la capitolul bugetar 51.02 la capitolul bugetar 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile” La capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ”, rectificarea de buget s-a făcut la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” Timişoara – s-au suplimenatat cheltuielile de personal – suma de 249,00 mii lei pentru plata salariilor pe trimestrul IV; Şcoala de arte şi Meserii “Gheorghe Atanasiu” Timişoara – s-au suplimentat cheltuielile de personal ca urmare a transferării începând cu 1 septembrie la această şcoală a claselor speciale de la Colegiu Tehnic şi Colegiul Tehnic de Vest Timişoara. La capitolul bugetar 67.02 „Asistenţă Socială” rectificarea de buget s-a facut prin suplimentarea de câtre Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a transferurilor pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap cu suma de 718,00 mii lei. La capitolul bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” s-a rectificat bugetul Direcţiiei de Presări Servicii prin suplimentarea la bunuri şi servicii cu suma de 400,00 mii lei şi la cheltuieli de capital  cu suma de 1.700,00 mii lei, pentru lucrările de reparaţii şi investiţii  la Stadionul „Dan Păltinişan” necesare îndeplinirea condiţiilor de participare în Champions League-2009. La capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” bugetul iniţial s-a rectificat la capitolul „lucrări la drumurile judeţene cu suma de 5.000, mii lei, pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene. Consilierilor judeţeni li se propune spre aprobare prin acest proiect de hotărâre bugetul propriu rectificat al judeţului Timiş pe anul 2009, precum şi bugetele rectificate ale instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Judeţean Timiş din domeniul: învăţământului special; cultură; asistenţei sociale; locuinţe, servicii şi dezvoltare publică şi transport.

Comentarii

comentarii