Acasă Administraţie Rectificarea bugetară, pe masa Consiliului Local

Rectificarea bugetară, pe masa Consiliului Local

608
DISTRIBUIȚI

Consilierii locali din Timişoara vor avea spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2019, modificările fiind destul de mici, principalii beneficiari fiind învăţământul preşcolar şi şcolar particular, sănătatea, transporturile şi iluminatul stradal.

Astfel, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică au comunicat modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 8.437 mii lei şi sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului particular şi cel confesional acreditat în sumă de 3.107 mii lei, din care salarii, sporuri, îndemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora în sumă de 2.941 mii lei şi cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă în sumă de 166 mii lei.

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre, suma de 8.437 mii lei se repartizează astfel:

La capitolul ”Învăţământ”, Liceul Ortodox ”Antim Ivireanu” primeşte 30 mii lei; pentru obiecte de inventar, 70 mii lei; iar reparaţii curente, 200 mii lei.

”Sănătatea” primeşte pentru bunuri şi servicii – ”Reparaţii curente” suma de 250 mii lei.

”Cultură, recreere şi religie” se alocă 2.000 mii de lei pentru Casa de cultură, în timp ce alte instituţii care organizează concerte şi spectacole nu mai primesc nimic.

”Iluminatul public şi electrificări” va primi pentru forţa motrică 500 de mii de lei, iar pentru ”Transporturi, străzi” se suplimentează bugetul cu 5.387 mii lei pentru reparaţii curente.

Comentarii

comentarii