Acasă Administraţie Reparaţii la cantina Spitalului de Copii “Louis Ţurcanu”, după ce a obţinut...

Reparaţii la cantina Spitalului de Copii “Louis Ţurcanu”, după ce a obţinut autorizaţie de funcţionare ISU

707
DISTRIBUIȚI

Corpul de clădire în care se află cantina Spitalului de Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara va fi extinsă şi modernizată cu peste 1 milion de euro, cu termen de execuţie de 16 luni de la semnarea contractului.

Ţinând cont că Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii “Louis Ţurcanu” nu deţinea o autorizaţie de funcţionare ISU în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu se puteau realiza investiţii punctuale pe anumite zone sau pe anumite clădiri dintr-un compartiment de incendiu până când nu exista aprobat Scenariul de Securitate la Incendiu pe acest compartiment de incendiu.

Astfel, consilierii locali vor trebui să aprobe noul deviz cuprins într-un proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/2019 “DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Louis Ţurcanu, din Timişoara”. În fapt, trebuie aprobată înlocuirea Anexei  1 din HCL precedentă cu cea nouă, care cuprinde devizul general actualizat conform avizului de Securitate la incendiu din 09 august 2019, celelalte articole din HCL rămân nemodificate.

Potrivit anexei, lucrările sunt necesare pentru respectarea cerinţelor de autorizare şi funcţionare a unităţii, optimizarea spaţiilor, precum şi exploatarea în condiţii de siguranţă a imobilului, prin îmbunătăţirea infrastructurii

serviciilor de sănătate, educaţionale, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. Intervenţia propusă implică lucrări de reabilitare şi lucrări noi, de extindere, precum şi alte lucrări de invesţii.

Pentru realizarea lucrărilor obiectivului de investiţii DALI + PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Ţurcanu s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai investiţiei stabiliţi prin documentaţia întocmită în baza contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. GRAPHIC SPACE SRL TIMIŞOARA, aprobat prin HCL 222/2019, conform avizului de Securitate la incendiu. Astfel, a fost întocmit un nou deviz general conform cerinţelor din scenariul menţionat.

“În consecinţă, prin reactualizarea devizului general valoarea totala a investiţiei este de: 6.032.243,53 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală a investiţiei C+M: 3.352.861,44 lei inclusiv TVA. Durata de realizare a investiţiei: 16 luni”, arată anexa proiectului de HCL.

Ca urmare, vor fi luate mai multe măsuri: unele compensatorii de construcţii şi arhitectură, prin realizarea unui ecran antifoc între cele două compartimente de incendiu, măsuri de etanşare la foc a unori goluri şi dispunerea unor uşi antifoc, măsuri cu privire la instalaţiile de stingere şi limitare a incendiului, măsuri de detecţie şi alarmare incendiu suplimentare faţă de cele gândite în faza DALI.

“Toate aceste cerinţe suplimentare impuse de Scenariul de Securitate la Incendiu de pe întreg ansamblu al Spitalului Clinic de Urgente pentru copii Louis Ţurcanu au condus la costuri suplimentare. (…). În consecinţă propunem reactualizarea devizului general cu 6.032.243,53 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală a investiţiei C+M: 3.352.861,44 lei inclusiv TVA”, arată documentele.

Vechiul deviz era de 4.745,57976 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M era de 2.756,80331 mii lei (inclusiv TVA).

Comentarii

comentarii