Acasă Actualitate Rezultate la Evaluarea Naţională 2024. Cum pot elevii să îşi vadă notele

Rezultate la Evaluarea Naţională 2024. Cum pot elevii să îşi vadă notele

DISTRIBUIȚI

Peste 150.000 de elevi care au terminat clasa a 8-a aşteaptă azi rezultatele la Evaluarea Naţională. Nota de la examen determină unde vor studia pentru următorii 4 ani.

Edu.ro afişează rezultatele la Evaluarea Naţională 2024

Pe evaluare.edu.ro şi www.observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a VIII-a: subiecte, barem şi rezultate evaluare naţională 2024. Ministerul Educației va publica miercuri, 3 iulie, rezultatele la Evaluarea Națională 2024, iar elevii își vor afla notele în baza unui cod unic. Până la ora 12:00, elevii claselor a 8-a vor avea afișate notele la avizierele unităților de învățământ și pe site-ul Ministerului Educației.

Cum pot elevii să îşi vadă notele la Evaluarea Naţională

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor, atât în centrele de examen, cât şi pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută. Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ — centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde:

► codul candidatului

► unitatea de învățământ de proveniență

► notele obținute la fiecare probă scrisă

► media sau mențiunea “absent”/”eliminat din examen”, după caz.

Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ. Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Rezultatele examenului de evaluare națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare. Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Contestaţiile se depun în 3 şi 4 iulie

Cei nemulţumiţi de rezultatele obţinute au la dispoziţie două etape pentru a depune contestaţii. Spunem asta pentru că se pot depune contestaţii atât în ziua de miercuri, 3 iulie, între orele 16.00 şi 19.00, cât şi în ziua de joi, 4 iulie, între orele 08.00 şi 12.00.

La Evaluarea Naţională 2024 pot depune contestaţii mai multe tipuri de elevi. Vorbim în primul rând despre cei care nu au obţinut notă de trecere. Există posibilitatea ca cei care nu au obţinut, la prima strigare, notă de trecere să obţină o îmbunătăţire la reevaluarea lucrării, astfel încât să-şi menţină vii şansele de a intra la un liceu şi să evite pericolul de a rămâne pe dinafară sau posibilitatea de a intra la o şcoală profesională.

La Evaluarea Naţională 2024 pot depune contestaţii şi cei care nu sunt mulţumiţi de rezultatele obţinute, chiar dacă acestea par bune, la prima vedere, dar şi cei care se consideră nedreptăţiţi şi consideră că meritau note mai mari decât cele primite.

În principiu vorbim despre posibilitatea ca părinţii elevilor care doresc să depună contestaţii ar urma să facă cereri în acest sens, în numele elevilor. Cererea trebuie semnată atât de elevul în cauză, cât şi de părintele sau reprezentantul său legal.

Trebuie precizat că, în momentul în care se depune o contestaţie, elevul şi părintele îşi asumă inclusiv posibilitatea ca nota primită să fie mai mică după soluţionarea contestaţiei. Autorităţile îi avertizează pe cei implicaţi că “nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă”.

Notele finale se afişează pe 9 iulie

Contestaţiile ar urma să fie soluţionate în intervalul 4-9 iulie 2024, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 9 iulie 2024.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comentarii

comentarii