Acasă Actualitate Școala din Dudeștii Noi, dotată și modernizată cu mobilier și echipamente didactice...

Școala din Dudeștii Noi, dotată și modernizată cu mobilier și echipamente didactice moderne, cu sprijinul CJT

DISTRIBUIȚI

Primăria Dudeștii Noi Timiș susține că un nou proiect a fost câștigat, în sprijinul sistemului educațional din localitate! Astfel, după finalizarea lucrărilor la Școala Gimnazială a comunei Dudeștii Noi, aceasta va fi dotată și modernizată cu mobilier și echipamente didactice moderne. 
 
Proiectul este implementat în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș.
 
Unitatea administrativ teritorială județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului cu titlul dotarea cu mobilier materiale didacice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Timiș prin Consiliul județean Timiș.
 
Finanțarea este acordată prin Unitatea executivă pentru finanțarea învățământul superior al cercetării dezvoltării și innovării în numele și pentru Ministerul Educației în calitate de agenție de implementare a proiectelor.
 
Obiectiv principal îl constituie facilitare accesului la educație a elevilor din 24 de unități de învățământ preuniversitar din județul Timiș, înainte și după învățământul obligatoriu, crearea unei infrastructuri de calitate a unui sistem de educație echitabil atât în mediul urban, cât și în mediul rural, prin dotarea cu mobilier adecvat vârstei elevilor, materiale didactice moderne, inclusiv echipamente digitale – investiții vitale pentru creșterea calității vieții generații lovitoare.
Județului Timiș prin Consiliul Județean Timiș i-a fost delegată depunerea cererii de finanțare în condițiile ghidului solicitantului și în virtutea autonomiei locale de către următoarele unități administrativ teritoriale: Deta, Gătaia, Denta, Bara, Balinț, Tormac, Secaș, Dudeștii Noi, Becichrecul Mic, Victor Vlad Delamarina, Ghizela, Satchinez, Racovița.
 
Astfel, va fi făcută modernizarea infrastructurii educaționale, prin dotările aferente a 24 de unități de învățământ preuniversitar cu mobilier și materiale didactice inclusiv echipamente digitale pentru predarea online în corelare cu nevoile identificate și cu dinamica efectelor de elevi.
 
Va fi realizată transformarea digitală a trei școli care aparține rețelei de învățământ profesional și tehnic și facilitarea învățării online pe investiții de pentru predare și instrumente digitale de predare.
De asemenea, vor fi echipate trei ateliere de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, iar pentru facilitarea accesului elevilor la tehnologie vor fi dotate 13 laboratoare informatice și echipamente dedicate din unități de învățământ primar gimnazial și trei laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT.
 
Proiectul mai prevede asigurarea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele școlare.
Valoarea totală a contractului este de peste 17 milioane lei. Data încheierii proiectului este 31 decembrie 2024.
 

Comentarii

comentarii