Acasă Actualitate Scutiri de taxe pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară în Timiş

Scutiri de taxe pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară în Timiş

DISTRIBUIȚI

“Serviciile de primă înregistrare în cadastru şi cartea funciară pentru terenurile agricole situate în extravilanul localităţilor dobandite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi pentru imobilele aflate în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, beneficiază de scutire de la plata taxelor”, a informat Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş.
Facilităţile se acordă şi pentru recepţia lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele ce fac obiectul Ordonanţei nr. 34/2005, privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea realizării de lucrări de construire sau reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate. Şi în cazul serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară se aplică scutiri de tarife. Pentru a veni în sprijinul timişenilor deposedaţi de proprietăţile imobiliare în perioada regimului comunist, tariful de intabulare a imobilelor dobândite în baza Legii 10/2001 a fost diminuat la suma de 60 lei. Serviciile de înscrieri în CF includ şi eliberarea gratuită a unui extras de CF pentru informare ce certifică modul în care a fost făcută înscrierea.

Comentarii

comentarii