Acasă Economic Ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a avut loc în Timișoara

Ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a avut loc în Timișoara

DISTRIBUIȚI

Trei noi contracte de finanțare pentru proiecte din Regiunea Vest

Marți, 9 decembrie 2014, a avut loc – la Consiliul Județean Timiș – şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest). În cadrul acestei ședințe, membrii CDR Vest au fost informați referitor la stadiul implementării Regio-Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Vest, referitor la stadiul activităților de programare pentru perioada 2014 – 2020, cu privire la Târgul Regional de Inovare ce a avut loc pe parcursul anului 2014, precum și cu privire la proiectul „Ro-Boost SMEs – European Enterprise Network 2014 – 2020” în cadrul căruia Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este coordonator.
ADR Vest a supus aprobării membrilor CDR Vest următoarele: raportul de activitate al ADR Vest și raportul de activitate al CDR Vest corespunzătoare perioadei ianuarie-iunie 2014, cuantumul contribuțiilor Consiliilor Județene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest corespunzător anului 2015 și cuantumul dedicat funcționării Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara și Oradea pentru anul 2015, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al ADR Vest și bugetul de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2015-2017 al ADR Vest, acordul de parteneriat încheiat de ADR Vest cu Universitatea de Vest din Timișoara în vederea implementării proiectului privind susținerea inovării.
Ședința CDR Vest a fost urmată de semnarea a trei contracte de finanțare pentru proiecte din Regiunea Vest.
Proiectele care au primit finanțare nerambursabilă ca urmare a semnării contractelor de finanțare sunt: Modernizare Ambulator de Specialitate S.C.J.U.T. (beneficiar: Consiliul Județean Timiș), Reabilitare, dezvoltare și modernizare ambulatorii ale Spitalului de Boli Cronice Sebiș (beneficiar: orașul Sebiș) și Creșterea eficienței energetice a blocului J – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva (beneficiar: municipiul Deva).
Proiectul Modernizare Ambulator de Specialitate S.C.J.U.T. vizează modernizarea și dotarea cu echipamente medicale a 6 unități medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJ.U.T.). Astfel, prin acest proiect, vor fi achiziționate 228 de echipamente medicale dintre care 3 echipamente sunt unice în Regiunea Vest (elastograf pentru departamentul de gastroenterologie, computer tomograf cu 64 de cadre pentru departamentul de neurochirurgie și un RMN 3 Tesla pentru departamentul de radiologie și imagistică medicală) și mobilier și echipamente IT. Ca urmare a implementării proiectului, pe parcursul unei perioade cu o durată de 11 luni, 716 pacienți se estimează că vor beneficia, zilnic, de infrastructura de sănătate reabilitată, modernizată și echipată. Valoarea totală a proiectului este de 56.362.228,93 lei (aproximativ 12.820.961,3 euro) iar valoarea finanțării nerambursabile este de 41.955.043,58 lei (aproximativ 9.543.696,23 euro). Proiectul a primit finanțare în cadrul Regio-Programul Operațional Regional prin axa prioritară 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale și domeniul major de intervenție 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
Proiectul Reabilitare, dezvoltare și modernizare ambulatorii ale Spitalului de Boli Cronice Sebiș vizează reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului de Boli Cronice Sebiș prin înființarea a 4 noi cabinete medicale de specialitate și dotarea cu echipamente medicale și mobilier specific a alte 5 cabinete de specialitate și 4 săli de tratamente. Un total de 18 echipamente medicale vor fi achiziționate în cadrul acestui proiect. Prin implementarea acestui proiect, implementare ce se va desfășura pe parcursul a 10 luni, se va lărgi gama de servicii medicale oferite în ambulatoriu, va crește eficiența energetică a clădirii ambulatoriului cu minim 26% și se estimează că un număr de aproximativ 26 de pacienți vor beneficia zilnic de infrastructura reabilitată, modernizată și echipată. Valoarea totală a proiectului este de 2.298.159,17 lei (aproximativ 522.772,25 euro) iar valoarea finanțării nerambursabile este de 1.683.614,02 lei (aproximativ 382.979,01 euro). Proiectul a primit finanțare în cadrul Regio-Programul Operațional Regional prin axa prioritară 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale și domeniul major de intervenție 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
Prin proiectul Creșterea eficienței energetice a blocului J – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva se va reabilita termic un bloc de locuințe cu 91 de apartamente estimându-se astfel o reducere a consumului de energie pentru încălzire cu 61,19%. Proiectul se va implementa pe parcursul a 12 luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.722.412,10 lei (aproximativ 391.804,58 euro) iar 989.753,59 lei (aproximativ 225.143,56 euro) reprezintă valoarea finanțării nerambursabile. Proiectul a primit finanțare în cadrul Regio-Programul Operațional Regional prin axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere și domeniul major de intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe.

Comentarii

comentarii