Acasă Actualitate Sindicatul din Primăria Timișoara cere, la Tribunalul Timiș, anularea HCL privitoare la...

Sindicatul din Primăria Timișoara cere, la Tribunalul Timiș, anularea HCL privitoare la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

DISTRIBUIȚI

Sindicatul liber din cadrul Primăriei Timișoara susține că, miercuri, 29 mai 2024, a fost înregistrată la Tribunalul Timiș acțiunea în contencios administrativ prin care sindicatul solicită anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 578/19.12.2023 privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

”Solicităm anularea actelor subsecvente emise de Directorul Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara ca efect și pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 578/19.12.2023, cu consecința repunerii părţilor în situaţia anterioară emiterii acestora, reprezentate de:

Examenul de testare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul DFMT, ale căror posturi au fost supuse reorganizării conform HCL Timișoara nr. 578/19.12.2023, cu proba scrisă în data de 22 ianuarie 2024 (postat pe site-ul DFMT https://www.dfmt.ro/index.php la data de 11.01.2024);

Decizia Directorului Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. 3/09.01.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, ale căror posturi au fost supuse reorganizării;

Preavizul nr. IF2024-5304/29.01.2024 adresat reclamantei GMM;

Decizia Directorului Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. 273/27.02.2024 privind eliberarea din funcția publică a doamnei GMM – consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 3, în cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;

Anularea Deciziei Directorului Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. 285/29.03.2024 privind soluționarea plângerii prealabile înregistrate la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara sub nr.E12024-005165/28.02.2024 formulată de către Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în reprezentarea d-nei GMM împotriva PREAVIZULUI nr. IF2024-005304/29.01.2024 și a Deciziei de eliberare din funcția publică, înregistrată cu nr. 273/27.02.2024, emisă de către Directorul Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;

Obligarea pârâtului Directorul Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara la emiterea deciziei de reintegrare a reclamantei GMM, în funcția publică deținută anterior emiterii deciziei de eliberare din funcția publică nr. 273/27.02.2024, dacă această funcție mai există în statul de funcții al instituției publice locale sau, în caz contrar, într-o funcție publică echivalentă;

Obligarea pârâtei Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara la plata unei despăgubiri în favoarea reclamantei GMM, egală cu diferenţa între veniturile obţinute de aceasta în perioada respectivă şi cuantumul salariilor indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în funcția publică deținută anterior emiterii Deciziei Directorului Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. 273/27.02.2024 de eliberare din funcția publică” – a explicat jurist Tiberiu Negrei, președintele sindicatului.

Comentarii

comentarii