Acasă Actualitate Sindicatul din Primăria Timișoara contestă modul de constituire a Comisiei de Disciplină...

Sindicatul din Primăria Timișoara contestă modul de constituire a Comisiei de Disciplină din Poliția Locală

DISTRIBUIȚI

Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara din Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara contestă modul de constituire a Comisiei de Disciplină a Poliției Locale Timișoara. Sindicatul consideră că această operațiune s-a realizat fără a se ține cont de propunerile înaintate, conform legii, de sindicatul amintit, de numire a două persoane din partea organizației, în calitatea de membri ai comisiei amintite. De asemenea, una dintre persoanele propuse pentru a reprezenta organizația în cadrul comisiei ar fi fost pur și simplu mutată de la Poliția Locală la Direcția Socială a Primăriei Timișoara.

Sindicatul îi desemnase pe Petru Cristescu și pe Mancaciu Liana ca și membri în Comisia de Disciplină a Poliției Locale. Nu s-a ținut cont de aceasta, spun reprezentanții sindicatului, și comisia a fost constituită cu alți membri.

De asemenea, sindicatul mai contestă și mutarea uneia dintre cele două persoane, de la Poliția Locală, la Direcția de Asistență Socială a primăriei.

În consecință a transmis o Plângere Prealabilă împotriva ”Deciziei Primarului Municipiului Timișoara nr. 467/08.05.2023 privind detașarea domnului CRISTESCU PETRU, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradația 5, de la Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara – Compartimentul Formare Profesională, la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă, pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, semnată de Directorul General al Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara, domnul Hajdu Attila”.

Decizia este considerată nelegală și se solicită  ”revocarea în tot a acesteia”. Iată motivele pentru care se cere revocarea: Decizia nr. 467/08.05.2023 are antetul Primarului Municipiului Timisoara in loc sa aiba antetul Directiei Generale a Politiei Locale Timi oara si este semnata de Directorul General al Directiei Generale a Politiei Locale Timisoara. CRISTESCU PETRU nu indeplineste cerintele minimale de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului mediu, prevazute in art. 21 si art. 49 lit. b) din-HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitafii i sanatatii in munca nr. 319/2006, anume de a avea un curs in domeniul securitatii i sanatatii in munca, cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de eel putin 80 de ore; CRISTESCU PETRU refuza detasarea pentru ca este singurul intretinator de familie, conform prevederilor art. 505 alin. (9) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Comentarii

comentarii