Acasă Anunturi SOMAȚIE emisă în baza Încheierii de ședință din data de 14 iunie...

SOMAȚIE emisă în baza Încheierii de ședință din data de 14 iunie 2021

DISTRIBUIȚI

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj, sub nr. 1383/252/2021, petentul ARMENIȘAN MARIUS STELIAN, cu domiciliul în Timișoara, jud. Timiș, a invocat dobândirea, prin uzucapiune, a dreptului de proprietate, asupra imobilului situat în sat Ficătar, Comuna Racovița, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 404285 Comuna Racovița (provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 317 Ficătar), nr. top. 31, 32, constând în curți, construcții și teren arabil, în suprafață totală de 4.453 mp. proprietatea defunctei Drăgoescu Eva, decedată la data de 09.04.1958.

Se pune în vedere celor interesați că, în situația în care, în termenul prescris de lege – 1(una) LUNĂ, de la afișarea prezentei somații, nu înțeleg să înainteze opoziție scrisă la această somație, Judecătoria Lugoj, în temeiul art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, privind unificarea dispozițiilor de C.F., prin Încheiere, va trece la judecarea cauzei.

Comentarii

comentarii