Acasă Actualitate STPT a deschis portal de date în transportul public şi aplicaţie de...

STPT a deschis portal de date în transportul public şi aplicaţie de transport pentru călători

DISTRIBUIȚI

Societatea de Transport Public Timişoara S.A., alӑturi de Primӑria Municipiului Timişoara și A.D.I. – Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, anunţӑ implementarea platformei colaborative tranzy.ai.

Aceasta este un instrument de management esenţial pentru informarea călătorilor, digitalizarea şi organizarea activitӑţii, operaţiunilor, proceselor zilnice de planificare transport public şi informarea cӑlӑtorilor, marcând un pas important către un ecosistem digital integrabil și un proces sustenabil de digitalizare a transportului public din Timişoara. De asemenea, colaborarea inaugureazӑ şi implementarea unei politici de Open Data pentru mobilitate, cu beneficii directe pentru cetӑţeni, autoritӑţi, mediile academic și de business şi STPT.

Prin intermediul platformei tranzy.ai, Timişoara aderă la un set de servicii şi procese sustenabile de digitalizare, testate şi funcţionale în Cluj-Napoca, Iași, Chișinău și Botoșani, care permit S.T.P.T. sӑ digitalizeze o serie de procese şi operațiuni zilnice pentru mai mult de 230 de vehicule şi resurse implicate în transportul de cӑlӑtori.

O suitӑ de soluţii modulare și specifice activitӑţii de transport public este disponibilă pentru organizarea resurselor de exploatare: vehicule, şoferi, staţii, garaje ş.a, prin soluţia de management de flotӑ, aplicaţie mobilӑ pentru dispeceri, soluţia de generare alerte de parcurs asociate traseelor. Toate acestea converg în soluții de informare în timp real a călătorilor, fie în mod direct prin aplicaţia tranzy.app – ce transformӑ în beneficii procesele şi operaţiunile digitalizate ale operatorilor de transport public, dar şi în mod indirect prin portalul de date deschise pentru mobilitate (Open Data).

Introducerea unui portalul de date deschise pentru mobilitate (Open Data) aduce o nouӑ abordare privind digitalizarea proceselor din transportul public și sfera mobilității urbane, şi vine doar cu beneficii pentru noi parteneriate în servicii şi produse – comerciale şi non comerciale, încurajeazӑ inovaţia şi deschide calea pentru oportunitӑţi de îmbunӑtӑţire a operaţiunilor din transportul public și a digitalizării infrastructurii de mobilitate din Municipiul Timişoara.

*Datele publice deschise sunt datele care pot fi accesate, utilizate, refolosite și redistribuite gratuit şi liber de către oricine este interesat – supuse doar, cel mult, cerinței de atribuire și distribuire în condiții similare.

Seturile de date de transport publice deschise sunt furnizate în formatul de referință GTFS (General Transit Feed Standard) sunt date procesate, disponibile la interval de 20 secunde şi pot fi accesate pe http://stpt.ro/OpenData.html sau https://tranzy.ai/opendata. Informaţiile sunt extrase din platforma de management de flotӑ a tranzy.ai pe care STPT o opereazӑ şi sunt corelate direct cu toate operaţiunile pe care angajaţii STPT le realizeazӑ zilnic – stabilirea traseelor şi a staţiilor aferente, stabilirea orarelor, planificarea şi alocarea vehiculelor în traseu.

Printre primele beneficii ale portalului de date deschise pentru mobilitate se numără şi tranzy.app, aplicaţia pusă la dispoziţia timişorenilor începând cu 15 mai. Tranzy.app include o hartă actualizată a staţiilor de transport public și, în funcție de poziția utilizatorului  găsește cea mai apropiată stație de călători și traseul optim pentru a ajunge la destinația dorită în cel mai scurt timp.

Peste 200.000 de utilizatori activi verifică secţiunea „În Timp Real” din cadrul aplicaţiei și află concret în cȃt timp vine autobuzul sau tramvaiul în staţiile din apropiere. Chiar de la deschidere, tranzy.app afișează sosirile în funcţie de rută sau după staţia cea mai apropiată. Aplicaţia este concepută pentru a oferi călătorilor informaţii despre opțiunile de transport într-un mod eficient și simplu, mai degrabă decȃt să ceară utilizatorilor să introducă ruta sau să caute unde vor să ajungă.

Minutele de sosire a mijloacelor de transport în staţie sunt calculate în timp real. Tranzy.ai citeşte datele de GPS furnizate de Orange Romania și Arobs Track GPS, procesează informațiile cu privire la alocările la traseu şi afişează estimatul de sosire pentru informare, astfel încât călătorii știu cât timp au de așteptat în stație. Utilizatorii pot folosi localizarea curentă pentru a planifica o călătorie, pot verifica notificările despre întreruperi sau modificări de circulaţie pentru anumite linii și trasee și au acces la o serie de informaţii utile legate de transportul în comun.

“Această colaborare creează un cadru în care oricine poate contribui la îmbunătățirea serviciilor de transport și la dezvoltarea de noi produse și servicii orientate către călători. Ne dorim ca această inițiativă să stimuleze implicarea comunității de dezvoltatori și să îmbunătățească calitatea și acoperirea datelor deschise existente în transportul urban. Timișoara se angajează să sprijine astfel de parteneriate strategice, care să genereze oportunități noi de creștere și să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor săi.

În plus, încurajăm mediul academic și dezvoltatorii locali să se implice și să acceseze datele disponibile prin portalul de Open Data pentru mobilitate, pentru a contribui la dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor dedicate transportului și a mobilității urbane”, a declarat ing.Constantin Cocheci, directorul general al Societății de Transport Public Timișoara.

Un exemplu de produs sau serviciu dezvoltat în baza datelor publice deschise existente este şi harta live cu rute şi poziţia în timp real a vehiculelor. Harta poate fi consultatӑ pe www.stpt.ro, cuprinde traseele tuturor mijloacelor de transport şi este prezentӑ şi în tranzy.app.

 

Comentarii

comentarii