Acasă Actualitate Studenţii de la specializarea ”Inginerie Medicală” din Universitatea „Politehnica” au vizitat companii...

Studenţii de la specializarea ”Inginerie Medicală” din Universitatea „Politehnica” au vizitat companii de profil din Ungaria

580
DISTRIBUIȚI

Universitatea „Politehnica” din Timisoara este partener în cadrul proiectului ,,Sistem Inovativ Transdisciplinar de dezvoltare a aptitudinilor de muncă pentru studenţi/masteranzi’’, Contract POSDRU/109/2.1/G/82617, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, dedicat studenţilor de la specializarea Inginerie medicală, din Facultatea de Mecanică.

Conform graficului de implementare a activităţilor proiectului, activitatea AP 7 ,,Participarea studenților/Masteranzilor la vizite la angajatori potențiali pe teritoriul UE pentru transfer de bune practici spre Romania’’ presupune participarea studenţilor la vizite la potenţiali angajatori pe teritoriul UE, pentru transfer de bune practici spre România. Vizitele au fost organizate în săptămâna 27 – 31 mai, la următoarele companii şi instituţii din Ungaria: PROTETIM Orvosi Műszergyártó KFT. Hódmezővásárhely, PISTON Ltd. Budapest, LABTECH Ltd. Debrecen, NATIONAL INSTRUMENTS Debrecen, IMED Kft. Budapest, Obuda University, John von Neumann Faculty of Informatics și obuda University, Biotechnology Research Center. Din bugetul proiectului ,,Sistem Inovativ Transdisciplinar de dezvoltare a aptitudinilor de muncă pentru studenţi/masteranzi’’, Contract POSDRU/109/2.1/G/82617 sunt finanţate vizitele unui grup format din trei studenţi şi un cadru didactic, membru în echipa de implementare a proiectului. Suplimentar, pentru a oferi unui număr mai mare de studenţi posibilitatea participării la vizite la angajatori potențiali pe teritoriul UE pentru transfer de bune practici spre România, Universitatea „Politehnica” din Timisoara a organizat şi finanţat o vizită la NATIONAL INSTRUMENTS Debrecen, pentru un grup format din 21 studenţi şi 9 cadre didactice din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi din Facultatea de Mecanică, în data de 29 mai 2013. Coordonatorul acestei vizite a fost prof. dr. ing. Ivan Bogdanov, responsabil promovare proiect Partener UPT şi Decanul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii.

Comentarii

comentarii