Acasă Administraţie Tichetele sociale pentru elevi, pe suport electronic. Cererile se fac la primării

Tichetele sociale pentru elevi, pe suport electronic. Cererile se fac la primării

2142
DISTRIBUIȚI

Prefectura Județului Timiș anunță că, în acest an, elevii din medii defavorizate vor primi tichete sociale pe suport electronic, pentru a-și putea achiziționa rechizite și haine. Aceste tichete vor fi acordate după ce primăriile din județ vor prelua solicitările, se arată în O.U.G. nr. 133/2020.

„Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar”, transmit reprezentanții Prefecturii Județului Timiș.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Deși destinatarul final al sprijinului este copilul, titularul tichetului va fi reprezentantul legal al copilului. Pentru a putea beneficia de aceste tichete, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condițiide eligibilitate:

•        să aibă domiciliul/reședința pe raza unității administrativ teritoriale unde solicit cuponul;

•        venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)

•        să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la primării, însoţite de următoarele actele doveditoare:

•        acte de identitate ale părinților  /reprezentantului legal ( în original și copie);

•        documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;

•        certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;

•        dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;

•        certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;

•        certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;

•        acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

•        hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

•        Cerere –Declaratie pe propria raspundere

„Primăriile au obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali. Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului”, mai transmit reprezentanții prefecturii.

Comentarii

comentarii