Acasă Eveniment Timişorenii nu vor ca SC Continental AP să obţină autorizaţia de mediu

Timişorenii nu vor ca SC Continental AP să obţină autorizaţia de mediu

524
DISTRIBUIȚI

Pentru ca războiul să nu se declanşeze cu şi mai mare înverşunare
Oamenii susţin că activitatea firmei germane lezează grav calitatea vieţii a peste 10.000 de cetăţeni ce locuiesc în zona adiacentă fabricii de anvelope (zona Ion Ionescu de la Brad-UMT, Calea Lugojului-Modern).

La finalul săptămânii trecute a luat sfârşit dezbaterea publică cu privire la starea mediului din zona Continental AP Timişoara, în cadrul procedurii de autorizare continuă, organizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Timiş. Situaţia gravă este că această aşa-zisă dezbatere publică nu va rezolva deloc marea problemă a zonei de la Pădurea Verde – poluarea. Dimpotrivă, situaţia se va complica şi mai mult, fiindcă, dacă societatea germană va obţine autorizaţia de mediu, îşi va extinde activitatea, iar pericolul de a emana în atmosferă fum negru şi înecăcios de cauciuc şi compuşi organici volatili va deveni şi mai mare, iar nemulţumirile şi acuzele oamenilor şi mai grave. Prin urmare, războiul se va desfăşura cu şi mai mare înverşunare şi este posibil să provoace şi victime. Procedura de dezbatere publică a însemnat consultarea la sediul APM Timiş şi a SC Continental SRL a completărilor privind măsurarea emisiilor la surse fixe (indicatorii n-butanol, acetat de butil şi metil-etil cetona), a studiilor de dispersie (însoţite de buletinele de analiză) etc. Timişorenii au avut posibilitaeta să depună în scris observaţiile şi comentariile motivate, până vineri, 7 august.

5.000 de sesizări ale timişorenilor

Numai prin intermediul Grupului de Promovare a Opiniei Publice (GIPRO) Timişoara au fost înregistrate 1.400 de observaţii şi sesizări. De acum încolo, urmează să se analizeze toate documentele şi o comisie specială să dea verdictul – acordă sau nu autorizaţia de mediu Continental AP. Concluziile raportului vor fi postate pe pagina web a APM Timiş (www.apmtm.ro ) şi a societăţii Continental. Trebuie să amintim că nimeni nu doreşte desfiinţarea Continental AP şi angajaţii să îşi piardă locurile de muncă, ci oamenii doresc mutarea fabricii în afara oraşului sau să se construiască o instalaţie care să înghită acel fum negru şi înecăcios, pentru a nu fi emanat în aer, pentru a fi înghiţit de plămânii oamenilor, de plante şi animale. Acolo să fie declarată zonă rezidenţială, pentru a nu se mai permite construirea niciunei fabrici, de niciun fel. Prin urmare, GIPRO a trimis o scrisoare APM Timiş, la finalul săptămânii trecute, odată cu terminarea dezbaterii publice. “Prin prezenta, Grupul de Iniţiativă în Promovarea Opiniei Publice vă solicită respectuos să luaţi act de opoziţia sa expresă la acordarea autorizaţiei de mediu firmei Continental AP. SRL Timişoara.

În ciuda a peste 5.000 de sesizări scrise, adresate de timişoreni diverselor autorităţi publice (APM Timş, Ministerul Mediului, Instituţia Prefectului Timiş, Instituţia Preşedintelui), SC  Continental AP Timişoara nu a luat până în prezent absolut nicio măsură concretă pentru eliminarea disconfortului major olfactiv şi respirator rezultat în procesul de producţie al anvelopelor, aspect ce continuă să  lezeze grav calitatea vieţii a peste 10.000 de cetăţeni ce locuiesc în zona adiacentă fabricii de anvelope (zona Ion Ionescu de la Brad-UMT, Calea Lugojului-Modern). Din luna ianuarie 2007 până în prezent, SC Continental AP funcţionează fără autorizaţie de mediu, încălcând astfel în mod flagrant dispoziţiile art. 12 alin 1 şi art. 14 alin. 2 din OUG 195/2005, fără ca niciuna din instituţiile publice  responsabile să reacţioneze în vreun fel pentru asigurarea respectării legii privind protecţia mediului”, se arată în document.

…şi cinci propuneri

GIPRO prezintă toate motivele care îi nemulţumeşte pe cetăţeni şi face mai multe propuneri: 1. Respingerea acordării autorizaţiei de mediu firmei Continental AP, întrucât  acest operator economic nu a luat până în prezent absolut nicio măsură menită să conducă la stoparea de îndată a emisiilor de noxe generatoare de disconfort olfactiv şi respirator major, la care sunt supuşi cei peste 10.000 de timişoreni ce locuiesc în zona adiacentă fabricii.

2. Sistarea de îndată a activităţii de producţie a anvelopelor până la obţinerea autorizaţiei de mediu. 3. Condiţionarea eliberării autorizaţiei de mediu de luarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete, punctuale, încadrate într-un orizont de timp determinat, menite să conducă la stoparea imediată şi necondiţionată a emisiilor de noxe  generatoare de disconfort olfactiv şi respirator dincolo de zona industrială în care acesta a fost autorizat să îşi desfăşoare activitatea. 3. Includerea în sistemul naţional 112 a tuturor sesizărilor privind încălcarea gravă a stării de confort ambiental, componenta indisolubilă a dreptului constiţutional la mediu sănătos ce trebuie ocrotit în mod continuu de statul român. În acest mod,  autorităţile responsabile vor cunoaşte în timp real eficienţa măsurilor pe care operatorul economic s-a angajat să le adopte, iar cetăţenii vor avea garanţia că interesele lor legitime privind dreptul la mediu sănătos sunt ocrotite efectiv de către instituţiile publice responsabile. 4. Iniţierea unor măsurători permanente la emisii pentru toate categoriile de compuşi organici volatili rezultaţi din producţia de anvelope şi afişarea instantanee a rezultatelor obţinute, pe panoruri electronice amplasate în zone accesibile publicului şi pe un site internet dedicat acestei probleme. 5. Iniţierea de către instituţiile de specialitate din domenilul sănătăţii a unui studiu de impact,  pentru a se stabili în ce măsură starea de sănătate a populaţiei a fost şi este afectată de emisiile de noxe eliberate în atmosferă de către fabricantul de anvelope german.

Comentarii

comentarii