Acasă Actualitate Timişorenii, obligaţi să se asigure pentru dezastre naturale inexistente

Timişorenii, obligaţi să se asigure pentru dezastre naturale inexistente

397
DISTRIBUIȚI

Deşi în zona Timişoara nu există alunecări de teren sau cutremure catastrofale
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) a criticat dur această lege, fiindcă pentru zona Timişoara nu există aceste fenomene naturale.
Timişorenii şi timişenii – persoane fizice şi juridice – sunt obligaţi, începând cu anul 2009, conform Legii nr. 260, privid asigurarea obligatorie a locuinţelor, promulgată la sfârşitul anului 2008, să îşi asigure locuinţele împotriva dezastrelor naturale, indiferent că se află în mediul urban sau rural. Dezatrele naturale sunt cutremurele de pâmânt, alunecări de teren sau inundaţii, dar numai şi numai dacă se manifestă ca fenomene naturale. Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) a criticat dur această lege, fiindcă pentru zona Timişoara nu există aceste fenomene naturale, iar timişorenii sunt obligaţi să plătească pentru ceva ce nu există. Mai indicat era să se instituie obligativitatea asigărării împotriva incendiilor şi exploziilor sau inundaţiilor provocate de vecinii de apartament, ce se manifestă mult mai des în blocurilor timişorenilor, conform reprezentanţilor FALT.

Contractul se încheie de la 1 ianuarie la 31 decembrie

Din păcate, iată că suntem la jumătatea anului 2009 şi această obligativitate a asigurărilor locuinţelor a rămas în vânt. Nu prea se mai ştie nimic. “Cred că nu se înţeleg cu societăţile de asigurare şi, deocamdată, se pare că legea e în aşteptare”, a spus Petru Olariu (foto), împuternicitul FALT. Totuşi, la sfârşitul lunii mai, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a emis Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. Normele preiau mare parte din propunerile formulate de societăţile de asigurare şi reglementează aspecte privind: forma şi conţinutul poliţei de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD), suma asigurată, plata primei de asigurare, perioada de valabilitate a poliţei, riscurile cuprinse în asigurare, riscurile excluse, obligaţiile proprietarului unei construcţii cu destinaţie de locuinţă. În conformitate cu Legea nr. 260/2008, contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă între Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor (PAID) şi proprietarul locuinţei. Potrivit acestor norme, contractul de asigurare obligatorie a locuinţei se încheie pe an calendaristic, adică de la 1 ianuarie la 31 decembrie, iar în cazul schimbării proprietarului locuinţei, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilităţii poliţei de asigurare încheiate pentru acea locuinţă.

Amendă până la 1.000 lei

Astfel, persoana care înstrăinează o locuinţă asigurată este obligată să înmâneze poliţa persoanei care devine proprietară a acesteia, iar noul proprietar are obligaţia de a înştiinţa în scris despre acest fapt asiguratorul care a eliberat poliţa pentru locuinţă. De asemenea, o persoană care deţine o asigurare facultativă a locuinţei pentru riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008 are obligaţia ca, la data expirării asigurării, dar nu mai târziu de 31 decembrie a primului an de aplicare a legii, să încheie asigurarea obligatorie. În ceea ce priveşte limita de răspundere, normele prevăd faptul că după fiecare daună provocată locuinţei în perioada de valabilitate a contractului prin producerea oricărui eveniment asigurat, suma asigurată se micşorează pentru restul perioadei de asigurare, cu suma plătită drept despăgubire. Asigurarea va continua cu suma asigurată rămasă. Aceasta înseamnă că suma asigurată obligatoriu reprezintă limita maximă a despăgubirilor totale ce pot fi plătite de pool-ul de asigurare în temeiul unui contract, în perioada de valabilitate a acestuia, indiferent de numărul şi cuantumul daunelor produse în această perioadă. Suma asigurată ce poate fi acordată este de 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A şi de 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B.
Suma de bani este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei. Tipul A de locuinţă înseamnă o construcţie cu structură de rezistenţă din beton armat, metal, ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic şi Tipul B în seamnă o construcţie cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic.
Timişorenii care nu vor respecta prevederile legii pot fi sancţionaţi cu amendă de la 100 la 500 lei sau cu amenzi de la 500 la 1.000 lei, în funcţie de situaţie.

Comentarii

comentarii